wtorek, 19.10.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Rockwell Automation serdecznie zaprasza w niedzielę 11 kwietnia 2021 w godz. 9.30-11.00 na prezentację w Microsoft Teams programu stażowego dla studentów Wydziału Elektrycznego

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNmOTcxZWMtNjY5Ny00Y2I3LThlNDUtZjJmY2NlZjA4NDc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22855b093e-7340-45c7-9f0c-96150415893e%22%2c%22Oid%22%3a%22e60a93a3-a452-4829-91e8-f377afff726b%22%7d