wtorek, 16.07.2019 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

STYPENDIUM REKTORA dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akad. 2018/2019

STYPENDIUM REKTORA
dla najlepszych studentów na semestr letni
roku akad. 2018/2019

 

Zgodnie z „Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej”, studenci są zobowiązani złożyć w terminie do dnia 5 marca 2019 r. w dziekanacie następujące wnioski:

 1. załącznik nr 4 – dotyczy studentów, którzy dotychczas nie otrzymywali w/w stypendium.

2. załącznik nr 10 – dotyczy studentów, którzy pobierali stypendium rektora w sem. zimowym.

Załączniki do pobrania na stronie wydziałowej lub w dziekanacie, pok. 233

Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy rankingowej.

 

Gliwice 28.01.2019 r.

STYPENDIUM SOCJALNE w semestrze letnim 2018/2019

STYPENDIUM SOCJALNE
NA SEMESTR LETNI 2018/2019

  

 Studenci, którzy pobierali stypendium socjalne w semestrze zimowym 2018/19 – składają w dziekanacie do 05.03.2019 r. załącznik nr 9 regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla stud. Pol. Sl. Studenci, którzy mieszkają w akademiku proszeni o złożenie wraz z wnioskiem zaświadczenia potwierdzające zamieszkanie w ds.

Studenci którzy wykazali we wniosku rodzeństwo studiujące, składają zaświadczenie o kontynuacji studiów.

Studenci studiów II-go stopnia I semestru składają wniosek tylko o przedłużenie stypendium socjalnego pod warunkiem, że sytuacja materialna nie uległa zmianie.

Druki do pobrania ze strony: www.elektr.polsl.pl , lub w dziekanacie.

 

Gliwice 28.01.2019 r.

Nowy Regulamin Pomocy Materialnej dla Studentów na rok akademicki 2018/2019

Nowy Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej wraz z załącznikami.

Od roku akademickiego 2018/2019 wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych studenci składają w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych do 5. dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacane w danym semestrze.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych ma siedzibę w Gliwicach w Centrum Kultury Studenckiej "Mrowisko" przy ul. Pszczyńskiej 85 (pokój 3, pierwsze piętro). Dyżury pracowników Biura odbywają się w Gliwicach, w Zabrzu (na Wydziale Inżynierii Biomedycznej oraz na Wydziale Organizacji i Zarządzania) oraz w Katowicach (na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii). Szczegółowe godziny otwarcia Biura znajdują się na stronie internetowej www.bon.polsl.pl/bon/o-nas oraz na www.facebook.com/bonpolsl/