czwartek, 09.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 

Kompletna lista czynności do wykonania krok po kroku w ramach przygotowania do obrony pracy dyplomowej oraz w czasie ubiegania się o wydanie dyplomu. Przestrzeganie przedstawionych zaleceń pozwoli Ci złożyć wszystkie wymagane dokumenty w ciągu minimalnej liczby wizyt.

Uwaga!

Znajomość poniższej listy jest obowiązkowa. Nieznajomość zasad ubiegania się o wydanie dyplomu nie stanowi usprawiedliwienia w razie niezłożenia wymaganych dokumentów lub niedotrzymania terminów i może utrudnić i opóźnić wydanie dyplomu!

Uwaga studenci z Rybnika!

Formalności związane z odbiorem dyplomów załatwiane są w Biurze Obsługi Studentów w Gliwicach przy ul. Bolesława Krzywoustego 2 w pokoju 233 - numer telefonu +48 32 237 1780, +48 32 237 1409,

Złóż w Biurze Obsługi Studentów materiały niezbędne do dopuszczenia Cię do obrony pracy

Proszę o zapoznanie się z pismem dotyczącym terminów składania prac do Biura Obsługi Studentów

Złóż wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym

Jeżeli chcesz uzyskać odpis dyplomu/suplementu w języku obcym, odpowiedni wniosek  musi być złożony w Biurze Obsługi Studentów w pokoju 233 (Zarządzenie NR 127/2017 w sprawie sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu).

Wymagane załączniki:

  • jedno aktualne zdjęcie o rozmiarze 45×65 mm, wykonane w ubiorze wizytowym i podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • opłata 40 zł (niezbędny dowód wpłaty, który można wydrukować za pomocą Systemu Obsługi Toku Studiów ).

Uwaga: W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w języku obcym wszystkie materiały i wnioski (dotyczące zarówno dyplomu polskojęzycznego, jak i w języku obcym) zaleca się złożyć w jednym terminie. Odrębne traktowanie dyplomu obcojęzycznego i późniejsze przyniesienie zdjęcia i dowodu wpłaty wydłuży czas oczekiwania na dyplom.

Pobierz i podbij kartę obiegową
Kartę obiegową pobierzesz w  budynku A pokoj 233  w Biurze Obsługi Studentów.
Uwaga: Jeżeli wymieniłeś dowód osobisty lub zmieniłeś adres zamieszkania lub nazwisko, koniecznie zgłoś nowe informacje do Biura Obsługi Studentów jeszcze przed wydaniem karty obiegowej i druku polecenia zapłaty.
Odbierz osobiście dyplom i suplement o umówionej porze
w Biurze Obsługi Studentów (budynek A, pokój A 233, tel. +48 32 237 1780, +48 32 237 1409).