niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 2.06.2017r. odbyło się piąte posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego. Tym razem miało charakter wyjazdowy i zlokalizowane zostało w hotelu „Biały Dom” w Paniówkach, dokąd zaproszenie wystosował Wójt Gminy Gierałtowice dr inż. Joachim Bargiel – członek Rady.

Posiedzenie otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, który powitał zebranych i podsumował działalność Wydziału Elektrycznego od czasu poprzedniego posiedzenia. Następnie Dziekan wręczył nominacje nowo mianowanym członkom Rady.

Część wykładową posiedzenia rozpoczęła pani dr inż. Bojana Petkovic z Technicznego Uniwersytetu w Ilmenau (Niemcy), która zaprezentowała swoją uczelnię oraz możliwości współpracy z Wydziałem Elektrycznym. Następnie dr inż. Dzmitry S. Karpovich z Wydziału Automatyki Procesów Produkcji i Inżynierii Elektrycznej Politechniki Białoruskiej przybliżył uczestnikom profil swojego Wydziału. Kolejna prezentacja Wójta Gierałtowic dr. inż. Joachima Bargiela dotyczyła wdrażania rozwiązań energetyki rozproszonej na terenie gminy. Następnie profesor Václav Snášel – Rektor Politechniki Ostrawskiej - przekazał informacje na temat udziału w projekcie „Central Europe Institut Industry 4.0 (CEII 4.0)”. Ostatnia prezentacja dr inż. Beaty Krupanek z Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki poruszała problematykę Internetu rzeczy.

Druga część posiedzenia Rady miała charakter praktyczny i złożyły się na nią wizyty studyjne w wybranych obiektach Gminy Gierałtowice: krytej pływalni „Wodnik” oraz oczyszczalni ścieków w Paniówkach, ośrodku zdrowia w Przyszowicach oraz Parku Przemysłowym Synergy Park przy węźle Sośnica, gdzie uczestnicy obejrzeli prezentacje wybranych przedsiębiorstw.

Piąte posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego
Piąte posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego
Piąte posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego
Piąte posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego
Piąte posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego
Piąte posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego
Piąte posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego