niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 10 kwietnia 2019 roku  odbyło się ósme posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego. Było to czwarte posiedzenie o charakterze wyjazdowym. Tym razem członków Rady gościła firma ELSTA z Wieliczki. Spółka, od ponad 30 lat, zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrożeniami instalacji elektrycznych i automatyki dla przemysłu, w tym głównie sektora energetycznego, ochrony środowiska, hutnictwa i przemysłu wydobywczego. ELSTA posiada biura i zakłady produkcyjne w Polsce, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Po otwarciu spotkania, głos zabrał Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa, który powitał zebranych i, po zaprezentowaniu składu Rady Programowej, przedstawił dotychczasowe działania Rady oraz plany Wydziału Elektrycznego na najbliższą przyszłość.

Gospodarza reprezentował Pan Bartłomiej Majka - Członek Zarządu i Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy ELSTA, który podkreślił istotę współpracy biznesu z nauką, co realizowane jest m.in. poprzez aktywny udział w Radzie Programowej, innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze oraz stwarzanie absolwentom Wydziału możliwości kontynuacji ich kariery zawodowej. Następnie, goście obejrzeli prezentację działalności firmy oraz oczekiwania rekrutacyjne wobec nowych pracowników.

W dalszej kolejności członkowie Rady Programowej uzyskali możliwość zapoznania się z zapleczem technicznym firmy, zwiedzając w grupach działy projektowe, produkcyjne i wdrożeniowe. Członkowie Rady Programowej obejrzeli proces wytwarzania rozdzielnic niskiego napięcia, stacji kontenerowych oraz szafowych przetwornic częstotliwości. Duże wrażenie na gościach zrobiły nowocześnie zaprojektowane budynki, w których zadbano o komfort pracowników, tworząc strefy socjalne.

Po zakończeniu części prezentacyjnej uczestnicy wydarzenia wzięli udział w dyskusji dotyczącej możliwości włączenia do programów nauczania na Wydziale Elektrycznym efektów kształcenia oczekiwanych przez przemysł. Zagadnienie to, w kontekście oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej przedstawił prof. Tadeusz Skubis, który postulował ścisłą wymianę informacji pomiędzy partnerami biznesowymi oraz uczelnią, udział firm w organizacji praktyk dla studentów, jak również współpracę w zakresie realizacji projektów inżynierskich i prac dyplomowych.

Foto1

Foto2

Foto3

Foto4