środa, 13.11.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 16 lutego 2015 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego - kolegialnego organu doradczego, wspierającego działania Dziekana i Rady Wydziału w zakresie podnoszenia jakości kształcenia. Do głównych zadań Rady należy powiązanie wydziałowego środowiska akademickiego z lokalnymi przedsiębiorcami, władzami samorządowymi, zagranicznymi i krajowymi uczelniami oraz szkołami średnimi. Dzięki temu programy kierunków studiów dostosowywane są do wymogów, jakie przed absolwentami Wydziału stawia rynek.

 Posiedzenie Rady Programowej otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, który przywitał zebranych i wręczył nominacje nowo powołanym członkom Rady. Dziekan przypomniał, że rok 2015 jest jubileuszowym 70-tym rokiem istnienia Wydziału Elektrycznego i, w związku z tym, przygotowywane są uroczystości rocznicowe, do udziału w których serdecznie zaprosił wszystkich członków Rady.

Następnie, głos zabrał Przewodniczący Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego inż. Adam Błeszyński, który przybliżył gościom jedną z zaplanowanych imprez rocznicowych – „Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka”, współorganizowaną przez Samorząd Studencki.

Kolejnym punktem posiedzenia były wystąpienia członków Rady Programowej. Swoje uczelnie zaprezentowali: profesor Milan Dado – Dziekan Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Żylińskiego na Słowacji oraz profesor Václav Snášel – Dziekan Wydziału Elektrycznego i Informatyki Politechniki Ostrawskiej w Czechach. Z kolei profesor István Erlich z Uniwersytetu Duisburg – Essen w Niemczech, wygłosił referat o transformacji w systemie energetycznym Niemiec, która związana jest z przechodzeniem w coraz większym stopniu do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Ostatnim z referentów był profesor Marian Kampik – Dyrektor Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki, który przedstawił projekt badawczy „Pierwotny wzorzec napięcia przemiennego”.

Po zakończeniu części dyskusyjnej, zaprezentowane zostały laboratoria Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki, w których realizowany jest projekt profesora Mariana Kampika.

zdjęcia: Janusz Rzymanek