wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W roku akademickim 2017/2018 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego rozpoczynać się będą o godz. 1015 i planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Informacja o ocenie parametrycznej
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów Katedry Mechatroniki w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2017/2018
  3. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr inż. Marcelinie Mrugała (RE6)
  4. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Wojciechowi Kuchcikowi (RE6)
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia doktora w dyscyplinie elektronika mgr inż. Agnieszce Jakubowskiej-Ciszek
  2. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Jakubowskiej-Ciszek
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Adama Kochana w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Tomasz Trawiński)
 5. Sprawy różne i wolne wnioski:
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-09-27
 6. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Wręczenie dyplomów przyznanych przez JM Rektora Politechniki Śląskiej nauczycielom akademickim za całokształt dorobku oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
 3. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Dominika Szustera
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Bogusława Grzesika na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy płatny z WDP/38/RE5/2017/516) w wymiarze 1/10 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.12.2017 r. do 30.06.2018 r.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 24.10.2017 r.
 7. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Zatwierdzenie korekty planu finansowego za 2017 rok oraz prowizorium budżetowego na 2018 rok
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Niedopytalskiego na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 01.02.2018 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Rafała Michalika na stanowisku adiunkta ze st. doktora habilitowanego w Katedrze Mechatroniki na okres od 27.12.2017 r. do 30.09.2018 r.
  3. Wyrażenie zgodny na zatrudnienie dr inż. Agnieszki Jakubowskiej-Ciszek na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 27.12.2017 r. do 30.09.2018 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-11-28
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Wyrażenie zgody na umorzenie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Markowi Błahutowi, prof. Pol. Śl.
  2. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika dr. inż. Jerzemu Szczepanikowi
  3. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Krzysztofa Przybyły
 4. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Pavlo Tymoshchuka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 29.01.2018 r. do 30.09.2018 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Krykowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy płatny z NB-377/RE5/2017) w wymiarze ½ etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-12-19
 7. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika dr. inż. Zbigniewowi Opilskiemu
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Barańskiego w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Jakub Bernatt, prof. KOMEL)
 4. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Świszcza na stanowisku wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.03.2018 r. do 30.09.2019 r.
  2. Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca
  3. Wyrażenie zgody na udzielenie płatnego urlopu szkoleniowego dla dr. inż. Marcina Procka na okres od 01.05.2018 r. do 31.07.2018 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2018-01-23
 7. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
  2. Poparcie wniosku o zamknięciu kierunku Elektronika i Telekomunikacja
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Marcina Barańskiego
  2. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Mnicha
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Marka Szymczaka w dyscyplinie elektronika (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Marian Pasko)
 4. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na udzielenie płatnego urlopu szkoleniowego dla dr. inż. Krzysztofa Musioła na okres od 23.07.2018 r. do 04.11.2018 r.
 5. Poparcie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej dr. Bertrandowi Piccardowi
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 20.02.2018 r.
 8. Zakończenie posiedzenia
 1. 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. 2. Sprawy dydaktyczne
  1. 2.1. Sprawy bieżące
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Marka Szymczaka
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Jarosława Bogacza w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki)
 4. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 27.03.2018 r.
 7. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawozdanie Dziekana za rok 2017
 3. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Jarosława Bogacza
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Bartłomieja Tworka w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Barbara Kulesz)
  3. Wyznaczanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Barańskiego
 5. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr. inż. Szymona Pasko na okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 24.04.2018 r.
 8. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego
 3. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Roberta Owczarka
  2. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Bartłomieja Tworka
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Zimocha w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. Pol. Śl.)
  4. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Macieja Pilota w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis)
  5. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Wolnika w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Jakub Bernatt, prof. KOMEL)
  6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Wojciecha Barwinka w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Marian Kampik)
 5. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy) w wymiarze 1/10 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. (płatne z pracy 05/050/WDP17/0046)
  2. Wyrażenie zgody na płatny urlop naukowy dr. inż. Sebastiana Berhausena w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią na okres od 24.09.2018 r. do 22.02.2019 r.
  3. Wyrażenie zgody na płatny urlop naukowy dr. inż. Adriana Noconia w celu przeprowadzenia bad
   1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
   2. Wnioski o nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej
   3. Sprawy dydaktyczne
    1. Modyfikacja programu studiów na kierunku Mechatronika
    2. Sprawy bieżące
   4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
    1. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Wojciecha Barwinka
    2. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Marka Wymysło
    3. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Sebastiana Bartela
   5. Sprawy personalne
    1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Krzysztofa Maźniewskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
    2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Tomasza Ruska na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
    3. Wyrażenie zgodań poza uczelnią na okres od 24.09.2018 r. do 22.02.2019 r.
    4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Zbigniewa Opilskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
    5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Skubisa na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Metrologii, Elektroniki i Automatyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
    6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Mariana Pasko na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
    7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Damiana Krawczyka na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki na okres od 01.10.2018 r. do 30.06.2021 r.
    8. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Joachima Bargiela na stanowisku adiunkta w wymiarze ¼ etatu w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2018 r. do 30.06.2019 r.
    9. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Romualda Grzenika na stanowisku instruktora w wymiarze ½ etatu w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2018 r. do 30.06.2020 r.
    10. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Jana Kapinosa na stanowisku adiunkta w wymiarze ¼ etatu w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
   6. Aktualizacja Regulaminu konkursu o finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
   7. Sprawy różne i wolne wnioski
   8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 29.05.2018 r.
   9. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Wnioski o nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej
 3. Sprawy dydaktyczne
  1. Modyfikacja programu studiów na kierunku Mechatronika
  2. Sprawy bieżące
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Wojciecha Barwinka
  2. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Marka Wymysło
  3. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Sebastiana Bartela
 5. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Krzysztofa Maźniewskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Tomasza Ruska na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Michała Szewczyka na stanowisku wykładowcy w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Krzysztofa Musioła na stanowisku adiunkta w Katedrze Metrologii, Elektroniki i Automatyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Adama Pilśniaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Metrologii, Elektroniki i Automatyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Agnieszki Jakubowskiej-Ciszek na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2018 r. do 14.10.2020 r.
  7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Kazimierza Guta na stanowisku wykładowcy w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  8. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Cumy Tyszkiewicza na stanowisku adiunkta w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  9. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Michała Jelenia na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  10. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Legutko na stanowisku asystenta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2018 r. do 06.07.2020 r.
  11. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Dawida Makieły na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  12. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Jarosława Michalaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  13. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Tomasza Stenzla na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  14. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Mariana Hyli na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  15. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Andrzeja Latko na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  16. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Zaleśnego na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  17. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Pawła Kowola na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki na czas nieokreślony od 01.12.2018 r.
  18. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Rafała Michalika na stanowisku adiunkta ze stopniem dr hab. w Katedrze Mechatroniki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 26.06.2018 r.
 8. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2018/2019
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Marcina Barańskiego
  2. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Sebastiana Barwinka
  3. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Zygmunta Kowalika
  4. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Kamila Kierepki w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. Pol. Śl.)
 4. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Pawła Karasińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 17.07.2018 r.
 7. Zakończenie posiedzenia