wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W roku akademickim 2014/2015 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego rozpoczynać się będą o godz. 1015 i planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika mgr. inż. Rafałowi Stępniowi.
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Niedopytalskiego na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów – Zakład Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce na okres od 01.03.2015 r. do 30.09.2023 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr. inż. Dawida Makieły na stanowisku asystenta naukowego (etat płatny z FSB-31/RE5/2009) w wymiarze 1⁄2 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Krykowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy płatny z FSB-31/RE5/2009) w wymiarze 1⁄2 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.12.2014 r. do 30.06.2015 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-09-23.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Wręczenie dyplomów przyznanych przez JM Rektora Politechniki Śląskiej nauczycielom akademickim za całokształt dorobku oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.
 3. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 4. Relacja z przebiegu obchodów 70-lecia Wydziału.
 5. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktoranta mgr. inż. Wojciecha Wymysło w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2014/2015.
 6. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Romanowi Kroczkowi,
  2. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z języka angielskiego dla mgr. inż. Rafała Kumali,
  3. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z języka angielskiego dla mgr inż. Katarzyny Łuszcz,
  4. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Michała Grzenika,
  5. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Michała Grzenika (promotor: dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.),
  6. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Grzenika (promotor: dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.).
 7. Sprawy personalne.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-10-21.
 10. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 4. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisku asystenta naukowego w Katedrze Optoelektroniki,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisku asystenta naukowego w Katedrze Optoelektroniki.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-11-25.
 7. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez dr. inż. Andrzeja Meta w ramach umowy-zlecenia od 26.02.2015 r. do 30.09.2015 r.,
  3. Informacja z posiedzenia Komisji ds. Studenckich i Kształcenia.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Pawła Rochnińskiego,
  2. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Pawła Rochnińskiego (promotor: dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.),
  3. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Rochnińskiego (promotor: dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.).
 5. Informacja o wydawnictwie kwartalnika „Elektryka”
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie (na podstawie mianowania) prof. dr. hab. inż. Adriana Halinki na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów od 01.02.2015 r. na czas nieokreślony.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-12-16.
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem inż. Damianowi Błaszczokowi (RE6),
  3. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem inż. Krzysztofowi Kurnikowi (RE6),
  4. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem inż. Szymonowi Fidewiczowi (RE1),
  5. Przyjęcie zasad rekrutacji i limitów na studia doktoranckie III stopnia,
  6. Informacja o ankietyzacji,
  7. Informacja o Wydziałowym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia,
  8. Powołanie opiekunów kierunków studiów.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika dr. inż. Romanowi Przyłuckiemu,
  2. Powołanie recenzentów wniosków o nadanie godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej,
  3. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z elektrotechniki dla mgr. inż. Rafała Kumali,
  4. Powołanie Komisji przeprowadzających egzamin doktorski z elektrotechniki dla mgr inż. Katarzyny Łuszcz.
 5. Sprawy personalne.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-01-20.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Dnia Wydziału Elektrycznego.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem inż. Dawidowi Sczendzinie (RE5),
  3. Powołanie komisji do przeprowadzenia nostryfikacji dyplomu p. Mohammada Rezy Esmaeili Sangari.
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Powołanie recenzentów wniosków o nadanie godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej,
  2. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z elektroniki dla mgr. inż. Wojciecha Kołtona,
  3. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z filozofii dla mgr. inż. Pawła Rochnińskiego.
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy płatny z PBS3/B4/0/2015) w wymiarze 1/3 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.04.2015 r. do 31.03.2017 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Dawida Buły na stanowisku adiunkta w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji Instytutu Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2021 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marka Kciuka na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2021 r.,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Łukasza Majki na stanowisku adiunkta w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji Instytutu Elektrotechniki i Informatyki na okres od 30.09.2015 r. do 30.09.2021 r.,
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Anny Piwowar na stanowisku adiunkta w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji Instytutu Elektrotechniki i Informatyki na okres od 30.09.2015 r. do 30.09.2021 r.,
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Połomskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji Instytutu Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2021 r.,
  7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Szczygła na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2021 r.,
  8. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Henryka Urzędniczoka na stanowisku adiunkta w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2021 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-02-24.
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia procedury postępowania o nadanie tytułu profesora.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych „Systemy Automatyki SIMATIC i Energoelektroniczne Układy Napędowe” przez Katedrę Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki w roku akademickim 2015/2016.
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Poparcie wniosku o nadanie godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. Aleksandrowi Sieroniowi,
  2. Powołanie recenzentów wniosku o nadanie godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Glince,
  3. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z języka angielskiego dla mgr inż. Agnieszki Jakubowskiej,
  4. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie z elektrotechniki oraz języka angielskiego dla mgr. inż. Pawła Kubka,
  5. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Kubka (promotor: dr hab. inż. Henryk Kocot).
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Stefana Paszka na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-03-24.
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Sprawozdanie Dziekana za rok 2014.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia procedury przeprowadzania przewodów doktorskich.
 4. Uchwała o wymaganej liczbie punktów niezbędnych do uzyskania oceny pozytywnej w okresowej ocenie nauczycieli akademickich.
 5. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
 6. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Poparcie wniosku o nadanie godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Glince,
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie elektronika mgr. inż. Marcina Waleckiego (opiekun naukowy: dr hab. inż. Damian Słota, prof. Pol. Śl.),
  3. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie z filozofii oraz języka angielskiego dla mgr. inż. Seweryna Mazurkiewicza,
  4. Powołanie zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Marianowi Kampikowi, prof. Pol. Śl.
 7. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Marcina Kasprzaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2020 r.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-04-28.
 10. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Uchwała o przyznaniu statuetki Zasłużonego dla Wydziału Elektrycznego.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Tomaszowi Szubrytowi (RE5),
  3. Uchwała o uruchomieniu studiów podyplomowych „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka” we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w roku akademickim 2015/2016.
 5. Uwarunkowanie powołania Opiekunów Kierunków Studiów na Wydziale Elektrycznym.
 6. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Poparcie wniosku o nadanie godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej doc. dr inż. Zofii Cichowskiej,
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie elektronika mgr. inż. Marcina Waleckiego (opiekun naukowy: dr hab. inż. Damian Słota, prof. Pol. Śl.),
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Wojciecha Lubickiego (opiekun naukowy: dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki),
  4. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie dla mgr. inż. Dominika Szustera,
  5. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Pawła Kubka.
 7. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Mariana Kampika na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na czas nieokreślony od 01.10.2015 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Holajna na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2017 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Fice na stanowisku adiunkta w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie, w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki, na okres od 01.11.2015 r. do 30.09.2021 r.,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Andrzeja Bobonia na stanowisku adiunkta w wymiarze 1⁄2 etatu w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie, w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki, na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.,
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Jana Popczyka na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych, w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów, na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.,
  6. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr. inż. Szymona Pasko na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.,
  7. Wyrażenie zgody na udział dr. inż. Tomasza Kraszewskiego w programie stażowo-szkoleniowym w Cambridge (Wielka Brytania) w dniach 27.07.2015 – 25.09.2015 r.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-05-26.
 10. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Wnioski o nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej.
 3. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Powołanie Kierownika Studium Doktoranckiego,
  3. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2015/2016,
  4. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doc. dr. inż. Miroslava Guttena w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2015/2016 w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki,
  5. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Tomaszowi Bednarczykowi (RE1),
  6. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem inż. Robertowi Nowakowi (RE2),
  7. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Michałowi Zellnerowi (RE5),
  8. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Krzysztofowi Przybyle (RE5),
  9. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Błażejowi Wrzołowi (RE5),
  10. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Damianowi Borzuchowskiemu (RE5),
  11. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Krzysztofowi Habelokowi (RE5),
  12. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Grzegorzowi Kiszce (RE5).
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Michałowi Grzenikowi,
  2. Powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Wojciecha Lubickiego,
  3. Powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Dawida Makieły,
  4. Powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Roberta Piwowarczyka,
  5. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Szerszenia (promotor: dr hab. inż. Franciszek Witos, prof. Pol. Śl.),
  6. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Szerszenia,
  7. Powołanie zespołu ds. postępowania habilitacyjnego dr. inż. Michała Szewczyka.
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Anety Olszewskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Optoelektroniki na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2023 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Pawła Kubka na stanowisku asystenta z doktoratem w Zakładzie Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2019 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Joachima Bargiela na stanowisku adiunkta w wymiarze ¼ etatu w Zakładzie Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Andrzeja Bobonia na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.11.2015 r. do 30.09.2016 r.,
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Jana Kapinosa na stanowisku adiunkta w wymiarze ¼ etatu w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.11.2015 r. do 30.09.2016 r.,
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Glinki na stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.11.2015 r. do 30.09.2016 r.,
  7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Bernarda Barona na stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze ¼ etatu w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.,
  8. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr. inż. Dominika Szustera na stanowisku asystenta w wymiarze ¼ etatu w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-06-30.
 9. Zakończenie posiedzenia.