wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W roku akademickim 2015/2016 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego rozpoczynać się będą o godz. 1015 i planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Podjęcie Uchwały o przyznaniu dyplomów dla długoletnich wykładowców na Wydziale Elektrycznym – matematyków i fizyków.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć wykładów, seminariów i prac dyplomowych przez dr. inż. Joachima Bargiela w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2015/2016,
  3. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów Katedry Optoelektroniki w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2015/2016,
  4. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Łukaszowi Koczybie (RE6),
  5. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Filipowi Dworzyńskiemu (RE6).
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Kordiana Dudzika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.),
  2. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Michała Szewczyka,
  3. Wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta, członka komisji) dr. inż. Michała Szewczyka.
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Michała Grzenika na stanowisku asystenta z doktorantem w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.11.2015 r. do 30.09.2019 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Jana Popczyka na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.11.2015 r. do 30.09.2016 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-09-29,
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Relacja z przebiegu obchodów 70-lecia Wydziału.
 4. Relacja z przebiegu Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka.
 5. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 6. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie dla mgr. inż. Sebastiana Krosnego,
  2. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Marianowi Kampikowi, prof. Pol. Śl.,
  3. Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Marianowi Kampikowi, prof. Pol. Śl.,
  4. Korekta tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Waleckiego (promotor: dr hab. inż. Damian Słota; promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Holajn).
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-10-20.
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wręczenie dyplomów przyznanych przez JM Rektora Politechniki Śląskiej nauczycielom akademickim za całokształt dorobku oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.
 3. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Relacja z konferencji dydaktycznej MEGA.
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Modyfikacja tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Roberta Piwowarczyka (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski),
  2. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie dla mgr. inż. Piotra Legutko.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-11-24.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Informacja o jubileuszu 55-lecia powstania PTETiS.
 4. Powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej.
 5. Powołanie nowych członków Rady Programowej.
 6. Poparcie wniosku o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 7. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 8. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Waleckiego (promotor: dr hab. inż. Damian Słota, prof. Pol. Śl.)
 9. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Franciszka Witosa, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 01.02.2016 r.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-12-15.
 12. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika mgr inż. Grzegorzowi Szerszeniowi,
  2. Powołanie zespołu ds. postępowania habilitacyjnego dr inż. Dariusza Grabowskiego,
  3. Powołanie recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Michała Szewczyka,
  4. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr inż. Sebastiana Krosnego (promotor: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl.),
  5. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Sebastiana Krosnego,
  6. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr inż. Dawida Makieły (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski),
  7. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Dawida Makieły,
  8. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej dla mgr inż. Agnieszki Jakubowskiej,
  9. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej dla mgr inż. Seweryna Mazurkiewicza,
  10. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr inż. Krzysztofa Bojdoła (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec) – punkt wprowadzony warunkowo,
  11. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr inż. Romana Żurkowskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec) – punkt wprowadzony warunkowo.
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr hab. inż. Mariana Pasko na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Adama Cichego na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.03.2016 r. do 30.09.2016 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Jerzego Roja na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.03.2016 r. do 30.09.2016 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-01-26.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Przedstawienie protokołu z przeglądu Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Dariusza Grabowskiego,
  2. Wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta, członka komisji) dr inż. Dariusza Grabowskiego,
  3. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie mgr inż. Marcina Waleckiego.
 5. SPrawy personalne:
  1. Poparcie wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-02-23.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie przez Katedrę Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki studiów podyplomowych „Systemy Automatyki SIMATIC i Energoelektroniczne Układy Napędowe” w roku akademickim 2016/2017.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Zygmunta Kowalika w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy dr hab. inż. Wojciech Burlikowski),
  2. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej dla mgr inż. Sabiny Drewniak,
  3. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej dla mgr inż. Marcina Procka,
  4. Powołanie Zespołu ds. postępowania habilitacyjnego dr inż. Marcina Maciążka,
  5. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Marianowi Kampikowi, prof. Pol. Śl.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-03-22.
 7. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Sprawozdanie Dziekana za rok 2015.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Sebastiana Bartela w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy dr hab. inż. Tomasz Trawiński),
  2. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr inż. Romana Żurkowskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec),
  3. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Marcina Maciążka,
  4. Wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta, członka komisji) dr inż. Marcina Maciążka,
  5. Wniosek o umorzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Michała Szewczyka,
  6. Poparcie wniosku Komisji Habilitacyjnej dr inż. Michała Szewczyka.
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr inż. Szymona Pasko na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-04-26.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Zmiany w regulaminie nagród JM Rektora.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Marcina Waleckiego,
  2. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie z dyscypliny podstawowej - elektroniki oraz języka nowożytnego – języka angielskiego dla mgr. inż. Marcina Procka,
  3. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Procka (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny),
  4. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie z dyscypliny podstawowej - elektroniki oraz języka nowożytnego – języka angielskiego dla mgr inż. Sabiny Drewniak,
  5. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Sabiny Drewniak (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny).
 6. Sprawy personalne:
  1. Zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Wyborczej,
  2. Powołanie kierownika Studium Doktoranckiego.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-04-26.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-06-07.
 10. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Wnioski o nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej
 3. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2016/2017,
  3. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem inż. Damianowi Błaszczokowi (RE6),
  4. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem inż. Krzysztofowi Kurnikowi (RE6),
  5. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr inż. Szymonowi Fidewiczowi (RE1).
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Krystiana Frani w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. Pol. Śl.),
  2. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Marcina Procka,
  3. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr inż. Sabiny Drewniak,
  4. Nadanie stopnia doktora w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Dawidowi Makieła,
  5. Nadanie stopnia doktora w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Sebastianowi Krosnemu,
  6. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika dr. inż. Dariuszowi Grabowskiemu.
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Pawła Sowy na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów do końca kadencji Dziekana tj. do 31.08.2020 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Lesława Topór-Kamińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Jerzego Jakubca na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Skubisa na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.,
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Kazimierza Gierlotki, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.,
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Jerzego Roja na stanowisku adiunkta z habilitacją w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na czas nieokreślony od 01.10.2016 r.,
  7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Tomasza Ruska na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.,
  8. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Adama Cichego na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.,
  9. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Zaleśnego na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.,
  10. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Kazimierza Guta na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Optoelektroniki na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.,
  11. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Joachima Bargiela na stanowisku adiunkta w wymiarze ¼ etatu w Zakładzie Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-06-28.
 9. Zakończenie posiedzenia.