niedziela, 25.07.2021 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W roku akademickim 2012/2013 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego rozpoczynać się będą o godz. 1015 i planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Wnioski o Nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej,
 3. Sprawy dydaktyczne,
 4. Sprawy bieżące:
  1. Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów, seminariów, projektów inżynierskich i prac dyplomowych magisterskich przez asystentów i doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2012/2013,
  2. Wniosek o wyróżnienie dyplomu mgra inż. Artura Szweja (RE2),
  3. Wniosek o wyróżnienie dyplomu mgra inż. Alicji Gabryś (RE4),
  4. Wniosek o wyróżnienie dyplomu mgra inż. Jacka Kolmery (IF),
  5. Wniosek o wyróżnienie dyplomu mgra inż. Mateusza Gancarczyka (IF),
  6. Wniosek o wyróżnienie dyplomu mgra inż. Agnieszki Jakubowskiej (RE4),
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr inż. Annie Piaskowy,
  2. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgra inż. Anny Piaskowy,
  3. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgra inż. Grzegorzowi Jarkowi,
  4. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgra inż. Grzegorza Jarka,
  5. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Krzysztofa Bodzka,
  6. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra inż. Krzysztofa Bodzka (promotor: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl.),
  7. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Bodzka (promotor: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl.),
  8. Zmiana tematu pracy doktorskiej mgra inż. Jarosława Domina (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński),
  9. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra inż. Jarosława Domina (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński.),
  10. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Jarosława Domina (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński),
  11. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Wojciecha Burlikowskiego,
 6. Sprawy personalne:
  1. Wybór kandydata do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
  2. Powołanie kierownika Studium Doktoranckiego**,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgra inż. Tomasza Kraszewskiego na stanowisku wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2016 r.,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr inż. Anny Piaskowy na stanowisku asystenta w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2016 r.,
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr hab. inż. Kurta Żmuda, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w wymiarze 1/2 etatu w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.,
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Romana Miksiewicza na stanowisku adiunkta w wymiarze 1/2 etatu w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.,
  7. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr inż. Szymona Pasko w okresie od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.,
  8. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr hab. inż. Tadeusza Glinki na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.,
 7. Sprawy różne i wolne wnioski:
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-06-26,
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Sprawy dydaktyczne,
 3. Sprawy bieżące:
  1. Informacja o spotkaniu w sprawie minimów kadrowych oraz ocenie efektów kształcenia dla prowadzonych kierunków studiów,
  2. Wniosek o wyróżnienie dyplomu mgra inż. Grzegorza Olejniczaka (RE5),
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminu doktorskiego z Filozofii mgra inż. Marcina Sowy,
  2. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dra inż. Tomasza Biskupa,
  3. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dra inż. Romana Kroka,
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dra inż. Przemysława Struka na stanowisku adiunkta w Katedrze Optoelektroniki na okres od 01.11.2012 r. do 30.09.2021 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgra inż. Krzysztofa Bodzka na stanowisku asystenta w wymiarze 1/4 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.12.2012 r. do 28.02.2013 r.,
 6. Sprawy różne i wolne wnioski:
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-09-18,
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału,
 3. Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Wydziału Elektrycznego na kadencję 2012-2016,
 4. Sprawy dydaktyczne,
 5. Sprawy bieżące:
  1. Informacja o kierunku studiów Energetyka,
 6. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminu doktorskiego z Elektrotechniki mgr. inż. Piotra Pruskiego,
  2. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorza Koniecznego,
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgr. inż. Grzegorza Koniecznego (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny),
  4. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika mgr inż. Beacie Krupanek,
  5. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Krzysztofowi Bodzkowi,
 7. Sprawy personalne:
  1. Poparcie kandydatury prof. dr. hab. inż. Tadeusza Pustelnego na Członka Korespondenta Polskiej Akademii Nauk,
  2. Wyrażenie zgody na zmniejszenie wymiaru etatu zatrudnienia mgr. inż. Dawida Makieły (RE5),
 8. Sprawy różne i wolne wnioski:
  1. Informacja o uroczystej sesji zorganizowanej z okazji setnej rocznicy urodzin prof. Tadeusza Zagajewskiego,
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-10-30,
 10. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Wręczenie dyplomów dla nauczycieli akademickich uhonorowanych nagrodą JM Rektora Politechniki  Śląskiej w roku 2012,
 3. Sprawy dydaktyczne,
 4. Sprawy bieżące:
  1. Informacja o kierunku studiów Energetyka,
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminu doktorskiego z Elektrotechniki mgr. inż. Marcina Sowy,
  2. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Jarosławowi  Dominowi,
  3. Powołanie Komisji  w sprawie przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr. inż. Henryka Kocota,
  4. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Kraszewskiego,
  5. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Tomasza Kraszewskiego (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Bernard Baron),
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Sebastiana Berhausena na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i  Informatyki  na okres od 01.01.2013 r. do 30.09.2021 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Anny Piaskowy na stanowisku adiunkta w Instytucie Metrologii, Elektroniki i  Automatyki na okres od 01.01.2013 r. do 30.09.2021 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Beaty Krupanek na stanowisku adiunkta w Instytucie Metrologii, Elektroniki  i  Automatyki  na okres od 01.01.2013 r. do 30.09.2021 r.,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr. inż. Arkadiusza Gancarczyka na stanowisku asystenta w wymiarze 1 etatu w Instytucie Metrologii, Elektroniki  i  Automatyki  na okres 01.03.2013 r., do 28.02.2014 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski,
 8. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-11-20,
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 2. Sprawozdania z działalności Komisji Wydziałowych:
  1. Wydziałowa Komisja ds. Organizacji i Zarządzania,
  2. Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem,
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez prof. dr hab. inż. Jana Zakrzewskiego w ramach umowy-zlecenia w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013,
  3. Wyrażenie zgody na prowadzenie przez Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki kursu doszkalającego pt. "Pomiary prądów, napięć, rezystancji i temperatury" dla firmy NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.,
  4. Poparcie wniosku o uruchomienie kierunku Energetyka,
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr. inż.  Mateusza Szablickiego,
  2. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr. inż.  Tomasza Hejczyka,
  3. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminu doktorskiego z języka angielskiego mgr. inż.  Marcina Sowy,
  4. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgr. inż.  Artura Szewczuka (opiekun naukowy: dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol. Śl.),
  5. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr. inż. Henryka Kocota,
  6. Powołanie recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr inż. Henryka Kocota,
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Krzysztofa Bodzka na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.02.2013 r. do 30.09.2021 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Jarosława Domina na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki na okres od 01.02.2013 r. do 30.09.2021 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr hab. inż. Mariana Urbańczyka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Optoelektroniki na okres od 15.03.2013 r. do 30.09.2018 r.,
  4. Poparcie kandydatury prof. dr hab. inż. Mariana Pasko na funkcję Redaktora Działowego na lata 2013-2016,
  5. Poparcie wniosku o nagrodę MNiSW dla prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego,
  6. Poparcie wniosku o nagrodę MNiSW dla prof. dr hab. inż. Dariusza Spałka,
 6. Sprawy różne i wolne wnioski,
 7. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-12-18,
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Informacja o wynikach rekrutacji na II stopień studiów,
  3. Wniosek o wyróżnienie dyplomu inż. Mateusza Paluszka (RE1),
  4. Wniosek o wyróżnienie dyplomu inż. Łukasza Huchel (RE1),
  5. Wniosek o wyróżnienie dyplomu mgr. inż. Michała Kemona (RE5),
  6. Wniosek o wyróżnienie dyplomu inż. Arkadiusza Dudy (RE5),
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż.  Marcina Sowy (promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Spałek),
  2. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż.  Marcina Sowy (promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Spałek),
  3. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż.  Tomasza Hejczyka (promotor: prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk),
  4. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Hejczyka (promotor: prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk),
  5. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr. inż.  Tomasza Kraszewskiego,
  6. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż.  Tomasza Kraszewskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Bernard Baron),
  7. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Kraszewskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Bernard Baron),
 4. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Grzegorza Jarka na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.03.2013 r. do 30.09.2021 r.,
  2. Przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Henryka Urzędniczoka na stanowisku adiunkta w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.03.2013 r. do 30.09.2021 r.,
  3. Przedłużenie zatrudnienia dr inż. Andrzeja Meta na stanowisku adiunkta w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.03.2013 r. do 30.09.2016 r.,
 5. Sprawy różne i wolne wnioski,
 6. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-01-22,
 7. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału,
 3. Sprawy dydaktyczne,
 4. Sprawy bieżące:
  1. Wniosek o wyróżnienie dyplomu mgr. inż. Piotra Muskietorza (RE1),
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Powołanie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr. inż. Grzegorza Koniecznego,
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Bronisława Biela (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis),
  3. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Pruskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Stefan Paszek),
  4. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Pruskiego (promotor: prof. dr hab. inż.  Stefan Paszek),
  5. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Mateusza Szablickiego (promotor: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.),
  6. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Szablickiego (promotor: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.),
  7. Powołanie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr. inż. Marcina Niedopytalskiego,
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr hab. inż. Zbigniewa Gacka na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr hab. inż. Bernarda Barona na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.,
  3. Poparcie wniosku o nagrodę Siemensa dla dr. inż. Tomasza Cieśli,
  4. Poparcie wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca dr. inż. Dawida Buły,
 7. Sprawy różne i wolne wnioski,
 8. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-02-26,
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału,
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wniosek o wyróżnienie dyplomu mgr. inż. Mateusza Urbanika (RE1),
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Marcinowi Sowie,
  2. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Sowy,
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Dominika Szustera (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Stefan Paszek),
  4. Zamknięcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Pawła Rochnińskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Lesław Topór-Kamiński),
  5. Powołanie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr. inż. Stanisława Gawrona,
  6. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Stanisława Gawrona (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka),
  7. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Stanisława Gawrona (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka),
  8. Powołanie Komisji w sprawie przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr inż. Marcina Kasprzaka,
  9. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Zbigniewowi Żurkowi, prof. Pol. Śl,
  10. Powołanie recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Zbigniewowi Żurkowi, prof. Pol. Śl,
  11. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr. inż. Tomasza Biskupa,
 5. Sprawy personalne:
  1. Poparcie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Kaczorkowi,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Adriana Halinka, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.08.2013 r. na czas nieokreślony,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Mariana Kampika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy) w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.06.2013 r. do 30.11.2015 r,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Krykowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w wymiarze 1/2 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.11.2013 r. do 30.09.2014 r,
 6. Powołanie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego,
 7. Sprawy różne i wolne wnioski,
 8. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-03-19,
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 2. Sprawozdanie Dziekana za rok 2012,
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych „Systemy Automatyki SIMATIC i Energoelektroniczne Układy Napędowe” przez Katedrę Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki w roku akademickim 2013/2014,
  3. Przyjęcie limitów naboru na studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia (studia doktoranckie) w roku akademickim 2013/2014,
  4. Przyjęcie wysokości opłat za studia niestacjonarne III stopnia (studia doktoranckie),
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Tomaszowi Kraszewskiemu,
  2. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorza Koniecznego (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny),
  3. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Koniecznego (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny),
  4. Zamknięcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Pawła Rochnińskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Lesław Topór-Kamiński),
  5. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr. inż. Tomasza Biskupa,
  6. Powołanie Komisji w sprawie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Adrianowi Halince, prof. Pol. Śl.,
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Sowy na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.06.2013 r. do 30.09.2021 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Krykowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy) w ramach projektu FSB-31/RE5/2009 w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.11.2013 r. do 30.11.2014 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy) w ramach projektu PBU-3/RE5/2012 w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki w wymiarze ¼ etatu na okres od 01.10.2013 r. do 31.08.2014 r.,
  4. Poparcie wniosku o nagrodę Fiata dla dr. inż. Tomasza Cieśli,
  5. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr. inż. Przemysława Struka na okres od 15.06.2013 r. do 14.06.2014 r.,
  6. Ustalenie wymaganej liczby punktów do uzyskania oceny pozytywnej w ocenie okresowej nauczycieli akademickich,
 6. Sprawy różne i wolne wnioski,
 7. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-04-23,
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Program naprawczy finansów Wydziału Elektrycznego
 3. Sprawy dydaktyczne.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż.  Mateuszowi Szablickiemu,
  2. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Szablickiego,
  3. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika mgr. inż. Tomaszowi Hejczykowi,
  4. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Hejczyka,
  5. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Rafała Kumali (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa),
  6. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr inż. Katarzyny Łuszcz (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa),
  7. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Krzysztofa Siekierskiego (opiekun naukowy: dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki),
  8. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Pawła Rochnińskiego (opiekun naukowy: dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.),
  9. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Michała Grzenika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.),
  10. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgr inż. Agnieszki Jakubowskiej (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Janusz Walczak),
  11. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgr. inż. Tomasza Kotyczki (opiekun naukowy: dr hab. inż. Roman Rogoziński, prof. Pol. Śl.),
  12. Powołanie egzaminatorów egzaminu doktorskiego z Filozofii mgr inż. Katarzyny Łuszcz,
  13. Powołanie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr inż. Macieja Grygla,
  14. Powołanie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr inż. Ryszarda Bogacza,
  15. Zamknięcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Pawła Kucharczyka (promotor: prof. dr hab. inż. Jan Popczyk),
  16. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Niedopytalskiego (promotor: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.),
  17. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Niedopytalskiego (promotor: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.),
  18. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Andrzeja Lange (promotor: prof. dr hab. inż. Marian Pasko),
  19. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Andrzeja Lange (promotor: prof. dr hab. inż. Marian Pasko),
  20. Uzupełnienie składu Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorza Koniecznego (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny),
  21. Powołanie Komisji w sprawie przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr. inż. Jerzego Roja,
  22. Powołanie Komisji w sprawie przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr. inż. Adama Cichego,
  23. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr. inż. Marcina Kasprzaka,
  24. Powołanie recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr. inż. Marcina Kasprzaka,
  25. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Adrianowi Halince, prof. Pol. Śl.,
  26. Powołanie recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Adrianowi Halince, prof. Pol. Śl.,
  27. Powołanie Komisji w sprawie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Bogusławowi Grzesikowi, prof. Pol. Śl.
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Andrzeja Kandyby na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2015 r.,
  2. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr. inż. Szymona Pasko na okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Glinki na stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze 1/2 etatu w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.11.2013 r. do 30.09.2014 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-05-21,
 9. Zakończenie posiedzenia.