niedziela, 13.10.2019 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W roku akademickim 2018/2019 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego rozpoczynać się będą o godz. 1015 i planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenie w roku akademickim 2018/2019
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr inż. Sebastiana Barwinka
 4. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 01.11.2018 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 25.09.2018 .
 7. Zakończenie posiedzenia
1.    Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
2.    Wręczenie dyplomów przyznanych przez JM Rektora Politechniki Śląskiej nauczycielom akademickim za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
3.    Zatwierdzenie prowizorium budżetowego na 2019 rok
4.    Sprawy dydaktyczne
4.1.    Sprawy bieżące
5.    Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
5.1.    Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Bogdana Mól
5.2.    Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Szymczaka
5.3.    Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Zygmunta Kowalika
6.    Sprawy personalne
6.1.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Procka na stanowisku adiunkta w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.2.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Mirosława Kiełbonia na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.3.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Krzysztofa Sztymelskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.4.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Artura Pasierbka na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.5.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Tomasza Trawińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mechatroniki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.6.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Romana Kroka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od
31.12.2018 r.
6.7.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Romana Koraba na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.8.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Wojciecha Burlikowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mechatroniki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.9.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Maksymiliana Przygrodzkiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.10.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Romana Rogozińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.11.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Henryka Kocota na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.12.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Rafała Michalika na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mechatroniki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.13.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy) w wymiarze 1/10 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. (płatne z pracy 05/050/WDP17/0046)
6.14.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Zientka na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.15.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Bożeny Wieczorek na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.16.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Dominika Dudy na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 31.12.2018 r.
6.17.    Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop dr. inż. Grzegorza Kłapyty na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
7.  Sprawy różne i wolne wnioski
8.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 18.12.2018 r.
9.  Zakończenie posiedzenia
1.    Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
2.    Sprawy dydaktyczne
2.1.    Sprawy bieżące
3.   Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
3.1.    Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z przedmiotu Elektronika mgr. inż. Seweryna Mazurkiewicza
3.2.    Wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta, członka komisji) dr. inż. Mariusza Stępnia
4.    Sprawy personalne
4.1.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Sabiny Drewniak na stanowisku adiunkta w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 16.02.2019 r.
4.2.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Pawła Kubka na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 01.02.2019 r.
4.3     Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Kazimierza Guta na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 01.03.2019 r.
4.4.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Pustelnego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Optoelektroniki na okres od 30.01.2019 r. do 30.09.2021 r.
4.5.    Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr. inż. Arkadiusza Tomasa na stanowisku asystenta naukowego (płatne z projektu INDIRES) w wymiarze ¼ etatu w Katedrze Mechatroniki na okres od 01.02.2019 r. do 30.06.2019 r.
5.  Sprawy różne i wolne wnioski
6.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 30.10.2018 r.
7.  Zakończenie posiedzenia

Program:
    1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
    2. Sprawy dydaktyczne
        2.1. Sprawy bieżące
    3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
        3.1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Marka Szymczaka
        3.2. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Bednarczyka w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adrian Halinka)
        3.3. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Tomasza Wolnika
        3.4. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Wolnika
    4. Sprawy personalne
        4.1. Poparcie kandydatury prof. dr. hab. inż. Mariana Pasko na funkcję Redaktora Działowego
    5. Informacja o przeglądzie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (za rok akademicki 2017/2018)
    6.  Sprawy różne i wolne wnioski
    7.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 29.01.2019 r.
    8.  Zakończenie posiedzenia

Program:
1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
2. Sprawy dydaktyczne
    2.1. Sprawy bieżące
3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
    3.1. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Krzysztofa Kubiczka w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Marian Kampik)
    3.2. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Janusza Kurpasa w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa)
    3.3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Arkadiusza Tomasa w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ)
    3.4. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Tomasza Bednarczyka
4. Sprawy personalne
    4.1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Zygmunta Kowalika na stanowisku asystenta z doktoratem w Katedrze Mechatroniki na czas nieokreślony od 01.04.2019 r.
5. Sprawy różne i wolne wnioski
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 26.02.2019 r.
7. Zakończenie posiedzenia
Program:
1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
2. Zatwierdzenie prowizorium budżetowego na styczeń – czerwiec 2019 r.
3. Sprawy dydaktyczne
    3.1. Sprawy bieżące
4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
   4.1. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Dawida Jurczyka w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adrian Halinka)
   4.2. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Łukasza Kohlbrennera w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Wojciech Burlikowski, prof. PŚ)
   4.3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała Zellnera w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. PŚ)
   4.4. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Darii Machy w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa)
   4.5. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Tomasza Wolnika
   4.6. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krystiana Frani
   4.7. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Roberta Owczarka
5. Sprawy personalne
    5.1. Poparcie wniosku o nagrodę Siemensa dla zespołu badawczego w składzie: dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. PŚ, dr inż. Piotr Legutko, mgr inż. Kamil Kierepka, mgr inż. Krzysztof Przybyła, mgr inż. Piotr Zimoch
6. Sprawy różne i wolne wnioski
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 25.03.2019 r.
8. Zakończenie posiedzenia
Program może ulec zmianie – punkty dotyczące przewodów habilitacyjnych w przypadku otrzymania pism z CK
Program:
1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
2. Sprawozdanie Dziekana za rok 2018
3. Zatwierdzenie prowizorium budżetowego na styczeń – czerwiec 2019 r.
4. Sprawy dydaktyczne
4.1. Sprawy bieżące
5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
5.1. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Stanisława Gawrona - warunkowo
5.2. Wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej dr. inż. Stanisława Gawrona - warunkowo
5.3. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika dr. inż. Adamowi Cichemu – warunkowo
5.4. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Przybyły
6. Sprawy personalne
6.1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Aleksandra Bodory na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki od 01.10.2019 r. na czas nieokreślony
7. Sprawy różne i wolne wnioski
8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 16.04.2019 r.
9. Zakończenie posiedzenia
Program:
1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
2. Sprawy dydaktyczne
2.1. Sprawy bieżące
3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
3.1. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr inż. Darii Machy
3.2. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Łukasza Kohlbrennera
3.3. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Bednarczyka
3.4. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartłomieja Tworka
3.5. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Krystiana Frani - warunkowo
3.6. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Adriana Noconia
3.7. Wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej dr. inż. Adriana Noconia
3.8. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Kamila Barczaka - warunkowo
3.9. Wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej dr. inż. Kamila Barczaka - warunkowo
4. Sprawy personalne
4.1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Michała Grzenika na stanowisku adiunkta w Katedrze Metrologii, Elektroniki i Automatyki od 01.10.2019 r. na czas nieokreślony
4.2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Joachima Bargiela na stanowisku adiunkta w wymiarze ¼ etatu w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2019 r. do 30.06.2020 r.
4.3. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr. inż. Szymona Pasko na okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
5. Sprawy różne i wolne wnioski
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 28.05.2019 r.
7. Zakończenie posiedzenia
Program:
1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
2. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego
3. Sprawy dydaktyczne
   3.1. Sprawy bieżące
4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
   4.1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Krystiana Frani - warunkowo
   4.2. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Kamila Barczaka - warunkowo
   4.3. Wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej dr. inż. Kamila Barczaka – warunkowo
   4.4. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Roberta Owczarka
   4.5. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Darii Machy - warunkowo
   4.6. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Janusza Kurpasa – warunkowo
   4.7. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika dr. inż. Mariuszowi Stępniowi – warunkowo
   4.8. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika dr. inż. Marcinowi Sowie – warunkowo
   4.9. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Sebastiana Bartela
5. Sprawy personalne
   5.1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Mariana Pasko na stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze ½ etatu w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
   5.2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Skubisa na stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze ½ etatu w Katedrze Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
   5.3. Wyrażenie zgody na udzielenie płatnego urlopu szkoleniowego dla dr. inż. Michała Grzenika na okres od 12.09.2019 r. do 17.11.2019 r.
6. Sprawy różne i wolne wnioski
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 25.06.2019 r.
8. Zakończenie posiedzenia
Program:
1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
2. Informacja Komisji ds. Nagród JM Rektora
3. Sprawy dydaktyczne
3.1.
Sprawy bieżące
4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
4.1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Bartłomieja Tworka
4.2. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Janusza Kurpasa
4.3. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Darii Machy
4.4. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Tomasza Bednarczyka
5. Sprawy personalne
5.1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Legutko na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na 01.10.2019 r. na czas nieokreślony.
5.2. Wyrażenie zgody na urlop bezpłatny dla dr. inż. Szymona Pasko na okres od 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r.
6. Sprawy różne i wolne wnioski
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 09.07.2019 r.
8. Zakończenie posiedzenia
Program:
1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
2. Korekta w zakresie Nagród Zespołowych JM Rektora
3. Sprawy dydaktyczne
  3.1. Sprawy bieżące
  3.2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2019/2020
  3.3. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Dawidowi Piotrowi Kuś (RE5)
  3.4. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Maciejowi Klimasowi (RE3)
4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  4.1. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Piotra Zimocha
  4.2. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Kamila Kierepka
  4.3. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Michała Zellnera
  4.4. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Piotra Kałużyńskiego
 5. Sprawy personalne
  5.1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Pavlo Tymoshchuka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
  5.2. Wyrażenie zgody na zmniejszenie wymiaru zatrudnienia dr. hab. inż. Pawła Karasińskiego, prof. PŚ z 100% do 60% etatu w okresie od 01.10.2019 r. do 30.06.2020 r.
6. Sprawy różne i wolne wnioski
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 03.09.2019 r.
8. Zakończenie posiedzenia