wtorek, 22.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

NOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Stałe Komisje Rady Wydziału Elektrycznego

Wydziałowa Komisja ds. Organizacji i Zarządzania
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
Dziekan Wydziału Elektrycznego, Przewodniczący
 
dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. Pol. Śl.,
Prodziekan ds. Nauki i Organizacji
 
dr hab. inż. Adam Cichy, prof. Pol. Śl.,
Prodziekan ds. Studenckich
 
dr inż. Piotr Holajn
Prodziekan ds. Studenckich
 
dr inż. Bernard Witek, doc. Pol. Śl.,
Pełnomocnik ds. Systemu Kontroli Zarządczej
 
prof. dr hab. inż. Adrian Halinka RE1
prof. dr hab. inż. Marian Kampik RE2
prof. dr hab. inż. Stefan Paszek RE3
prof. dr hab. inż. Janusz Walczak RE3
dr hab. inż. Roman Krok RE3
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny RE4
 dr hab. inż. Tomasz Trawiński RE6
mgr Agnieszka Zapotoczna RE0
Wydziałowa Komisja ds. Nauki i Rozwoju
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis, Przewodniczący RE2
dr inż. Piotr Rzepka RE1
dr hab. inż. Roman Krok RE3
dr hab. inż. Paweł Karasiński RE4
dr inż. Zbigniew Opilski RE4
dr inż. Marcin Zygmanowski RE5
dr hab. inż. Wojciech Burlikowski RE6
Wydziałowa Komisja ds. Współpracy z Przemysłem
dr hab. inż. Franciszek Witos, prof. Pol. Śl., Przewodniczący RE4
dr inż. Marek Szadkowski RE1
dr inż. Damian Gonscz RE2
dr inż. Adrian Nocoń RE3
dr inż. Marian Hyla RE5
dr inż. Jarosław Domin RE6
Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol. Śl., Przewodniczący RE4
dr inż. Marcin Niedopytalski RE1
dr inż. Artur Skórkowski RE2
prof. dr hab. inż. Janusz Walczak RE3
dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. Pol. Śl. RE5
dr inż. Marcin Szczygieł RE6
mgr Agnieszka Maj-Malitowska RE0
Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Kształcenia
dr hab. inż. Adam Cichy, prof. Pol. Śl.,
Prodziekan ds. Studenckich, Współprzewodniczący
 RE2
dr inż. Piotr Holajn
Prodziekan ds. Studenckich, Współprzewodniczący
 RE3
dr inż. Tomasz Rusek RE1
dr inż. Kamil Barczak RE1
dr inż. Artur Skórkowski RE2
dr inż. Bożena Wieczorek RE3
dr inż. Sabina Drewniak RE4
dr inż. Janusz Hetmańczyk RE5
dr inż. Marcin Szczygieł RE6
mgr inż. Łukasz Kohlbrenner, doktorant  
mgr inż. Katarzyna Łuszcz RE0
  Błażej Majer, student  
  Daniel Duda, student  
Wydziałowa Komisja ds. Promocji
dr inż. Rafał Setlak, Przewodniczący RE3
dr inż. Mirosław Kiełboń RE1
dr inż. Artur Skórkowski RE2
dr inż. Aneta Olszewska RE4
dr inż. Krzysztof Bodzek RE5
dr hab. inż. Rafał Michalik RE6
mgr Andrzej Kowalik, Rzecznik Wydziału RE0
  Julia Pokorny, studentka
  Szymon Cichuta, student
Wydziałowa Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej
dr inż. Mariusz Stępień, Przewodniczący RE5
dr hab. inż. Henryk Kocot RE1
dr inż. Krzysztof Musioł RE2
dr hab. inż. Barbara Kulesz RE3
dr inż. Przemysław Struk RE4
dr inż. Damian Krawczyk RE6

Inne Komisje Wydziałowe

Komisja Wydziałowa ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr inż. Andrzej Latko, Przewodniczący  RE5
dr inż. Tomasz Rusek RE1
dr inż. Bogusław Kasperczyk RE2
dr inż. Krzysztof Sztymelski RE3
dr inż. Sabina Drewniak RE4
dr inż. Paweł Kielan RE6
dr inż. Damian Krawczyk RE6
mgr inż. Paweł Lasek, doktorant RE5
  Julia Pokorny, studentka
Wydziałowa Komisja Doktorancka
prof. dr hab. inż. Adrian Halinka, Przewodniczący RE1
dr hab. inż. Dariusz Grabowski RE3
dr hab. inż. Paweł Karasiński RE4
mgr inż. Łukasz Kohlbrenner, doktorant  
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studentów
prof dr hab. inż. Paweł Sowa
Dziekan Wydziału Elektrycznego, Przewodniczący
 
dr hab. inż. Adam Cichy, prof. Pol. Śl., RE2
dr inż. Piotr Holajn RE3
dr inż. Rafał Setlak RE3
mgr inż. Katarzyna Łuszcz RE0
  Julia Pokorny, studentka  
Wydziałowa Komisja ds. Badań Młodych Naukowców
dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. Pol.Śl., Przewodniczący RE5
prof. dr hab. inż. Adrian Halinka RE1
prof. dr hab. inż. Marian Kampik RE2
prof. dr hab. inż. Janusz Walczak RE3
dr inż. Erwin Maciak RE4
dr hab. inż. Wojciech Burlikowski RE6
mgr inż. Łukasz Kohlbrenner, doktorant
Wydziałowa Komisja ds. Teleinformatyki
mgr inż. Michał Talaga, Przewodniczący RE0 
mgr inż. Andrzej Piechocki RE1
dr inż. Beata Krupanek RE2 
  Bartosz Sobel RE3 
dr inż. Cuma Tyszkiewicz RE4 
inż. Zygmunt Kawa RE5 
dr inż. Paweł Kielan RE6 
Audytorzy wewnętrzni
dr inż. Mirosław Kiełboń RE1 
dr inż. Artur Skórkowski RE2 
dr inż. Tomasz Adrikowski RE3 
dr hab. inż., prof. Pol. Śl. Franciszek Witos RE4 
dr inż. Arkadiusz Domoracki RE5 
dr inż. Damian Krawczyk RE6 

Struktura organizacyjna Wydziału

      Na czele Wydziału stoi Dziekan.

Gremium opiniodawczym i doradczym dziekana jest Rada Dziekańska złożona z: dziekana, prodziekanów, kierowników jednostek wewnętrznych, dyrektora/kierownika administracyjnego wydziału, przedstawiciela samorządu studenckiego i doktorantów. Do 25% składu rady mogą stanowić przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego. W posiedzeniach rady dziekańskiej biorą udział przedstawiciele związków zawodowych a także mogą uczestniczyć inne osoby zapraszane przez dziekana.

Dziekan może powołać radę społeczną, której członkami są przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego. Zadania i regulamin rady społecznej określa dziekan. .

Aktualnie Wydział obejmuje 6 podstawowych jednostek organizacyjnych:

  1. RE1 - Katedra Elektroenergetyki i Sterowania Układów
  2. RE2 - Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki
  3. RE3 - Katedra Elektrotechniki i Informatyki
  4. RE4 - Katedra Optoelektroniki
  5. RE5 - Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
  6. RE6 - Katedra Mechatroniki

Administracja wydziałowa oraz Dziekanat stanowią odrębną jednostkę oznaczoną kodem RE0.

 

Władze Dziekańskie

prof. dr hab. inż. Marian Kampik

prof. dr hab. inż. Marian Kampik

Dziekan Wydziału Elektrycznego

+48 32 237 1625
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr inż. Marcin Szczygieł

dr inż. Marcin Szczygieł

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju

+48 32 237 1544
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr inż. Rafał Setlak

dr inż. Rafał Setlak

Prodziekan ds. Kształcenia

 +48 32 237 1544
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Erwin Maciak, prof. PŚ

dr hab. inż. Erwin Maciak, prof. PŚ

Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji

+48 32 237 2547
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.