wtorek, 22.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

NOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Plan posiedzeń RW - r.a. 2011/2012

W roku akademickim 2011/2012 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski o Nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej.
 3. Sprawy dydaktyczne.
 4. Sprawy bieżące.
  1. Wniosek o wyróżnienie pracy dyplomowej mgr inż. Rafała Kandory (RE5).
  2. Wniosek o wyróżnienie pracy dyplomowej mgr inż. Seweryna Mazurkiewicza (RE3).
  3. Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów, seminariów, projektów inżynierskich i prac dyplomowych magisterskich przez asystentów i doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2011/2012.
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego.
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr inż. Marcina Sowy (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Dariusz Spałek).
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr inż. Grzegorza Koniecznego (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny).
  3. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr inż. Tomasza Sierocińskiego (promotor: dr hab. inż. Paweł Sowa, prof. Pol. Śl.).
  4. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Sierocińskiego (promotor: dr hab. inż. Paweł Sowa, prof. Pol. Śl.).
  5. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr inż. Tomasza Sierocińskiego.
  6. Powołanie Komisji w sprawie przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr inż. Krzysztofa Dębowskiego (RE3).
  7. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Pawłowi Sowie, prof. Pol. Śl.
 6. Sprawy personalne.
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Annę Piwowar na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki od 01.10.2011 r. do 30.09.2015 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Łukasza Majkę na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki od 01.10.2011 r. do 30.09.2015 r.
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Marka Kciuka na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki od 01.11.2011 r. do 30.09.2015 r.
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Marcina Fice na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki od 01.10.2011 r. do 30.09.2015 r.
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na umowę o pracę prof. dr hab. inż. Bernarda Barona na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki z dniem 23.09.2011 r. do 30.09.2013 r.
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na umowę o pracę dr hab. inż. Kazimierza Gierlotkę, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki z dniem 22.09.2011 r. do 30.09.2016 r.
  7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na umowę o pracę prof. dr hab. inż. Tadeusza Glinkę na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki z dniem 01.11.2011 r. do 30.09.2012 r.
  8. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na umowę o pracę prof. dr hab. inż. Mariana Pasko na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki z dniem 22.09.2011 r. do 30.09.2016 r.
  9. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia dr inż. Krzysztofa Maźniewskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów od 1.10.2011 r. do 30.09.2018 r.
  10. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia dr inż. Pawła Kowola na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki od 1.12.2011 r. do 30.11.2018 r.
  11. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr inż. Romana Niestroja na stanowisku asystenta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki od 1.10.2011 r. do 30.09.2012 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2011-06-28
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawy dydaktyczne.
  1. Wniosek o wyróżnienie pracy dyplomowej mgr inż. Sabiny Drewniak (RE 4).
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego.
  1. Powołanie Komisji w sprawie przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr inż. Tomasza Biskupa.
  2. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inż. Maksymiliana Przygrodzkiego (RE 1).
  3. Powołanie recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Maksymiliana Przygrodzkiego (RE 1).
  4. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr inż. Pawłowi Kielanowi.
  5. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Kielana.
 4. Sprawy personalne.
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr hab. inż. Kurta Żmudy, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów od 26.10.2011 r. do 30.09.2012 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2011-09-20
 7. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego.
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr inż. Romanowi Niestrojowi.
  2. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inż. Romana Koraba (RE1).
  3. Powołanie recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Romana Koraba (RE1).
  4. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inż. Krzysztofa Dębowskiego (RE 3).
  5. Powołanie recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Krzysztofa Dębowskiego (RE 3).
 4. Sprawy personalne.
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr hab. inż. Zbigniewa Gacka na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów od 29.11.2011 r. do 30.09.2012 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2011-10-11
 7. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Spotkanie z JM Rektorem.
 3. Sprawy dydaktyczne.
 4. Sprawy bieżące.
  1. Wniosek o wyróżnienie pracy dyplomowej mgr inż. Marka Szymczaka (RE 3).
  2. Wniosek o wyróżnienie pracy dyplomowej mgr inż. Tomasza Jarka (RE 5).
 5. Wnioski o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2011-11-15
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 3. Sprawy bieżące.
  1. Informacja o Krajowych Ramach Kwalifikacji.
  2. Informacja o Wydziałowym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia.
  3. Wyrażenie zgody na prowadzenie wszystkich rodzajów zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych od 01 marca 2012 r. przez dra inż. Tomasza Biskupa.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego.
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgra inż. Arkadiusza Gancarczyka (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis).
  2. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Grzegorza Kiełtyki.
  3. Powołanie Komisji w sprawie przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dra inż. Wojciecha Burlikowskiego.
  4. Powołanie Komisji w sprawie postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Stefanowi Paszkowi, prof. Pol. Śl.
  5. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Marianowi Urbańczykowi, prof. Pol. Śl.
 5. Sprawy personalne.
  1. Poparcie wniosku o stypendium Fiata dla mgra inż. Wiktora Górnego.
  2. Poparcie wniosku o stypendium Fiata dla inż. Michała Pucka.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2011-12-13
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 3. Sprawy bieżące.
  1. Informacja o Krajowych Ramach Kwalifikacji.
  2. Wniosek o wyróżnienie egzaminu dyplomowego I stopnia inżynierskiego inż. Artura Węglickiego (RE2).
  3. Wniosek o wyróżnienie egzaminu dyplomowego I stopnia inżynierskiego inż.  Piotra Świerka (RE5).
  4. Wniosek o wyróżnienie egzaminu dyplomowego I stopnia inżynierskiego inż.  Zygmunta Kowalika (RE6).
  5. Wniosek o wyróżnienie egzaminu dyplomowego I stopnia inżynierskiego inż.  Daniela Szweda (RE6).
  6. Wniosek o wyróżnienie egzaminu dyplomowego I stopnia inżynierskiego inż.  Andrzeja Globisza (RE6).
  7. Wyrażenie zgody na prowadzenie przez Katedrę Mechatroniki kursu dokształcającego: "Modułowy kurs obsługi i utrzymania urządzeń mechatronicznych".
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego.
  1. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Piotra Pruskiego.
  2. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Sebastiana Berhausena.
  3. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Tomasza Cieśli.
  4. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr inż. Tomasza Cieśli (promotor: dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. Pol. Śl.).
  5. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż.  Tomasza Cieśli (promotor: dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. Pol. Śl.).
  6. Wyrażenie zgody na modyfikację tematu pracy doktorskiej mgra inż.  Grzegorza Jarka (promotor: dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl.).
  7. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inż. Wojciecha Burlikowskiego.
  8. Powołanie recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym dra inż. Wojciecha Burlikowskiego.
  9. Informacja o przewodzie habilitacyjnym dr inż. Tomasza Biskupa.
  10. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Stefanowi Paszkowi, prof. Pol. Śl.
  11. Powołanie recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Stefanowi Paszkowi, prof. Pol. Śl.
  12. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Krzysztofowi Krykowskiemu, prof. Pol. Śl.
 5. Sprawy personalne.
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr hab. inż. Zbigniewa Gacka na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
  2. Poparcie wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca dr inż. Marcina Zygmanowskiego (RE5).
  3. Poparcie wniosku o nagrodę MNiSW dla dr hab. inż. Tomasza Trawińskiego.
  4. Poparcie wniosku o nagrodę MNiSW dla dr inż. Szymona Pasko.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-01-17
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 3. Sprawy bieżące.
  1. Przyjęcie programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Dziekana).
  2. Wniosek o wyróżnienie egzaminu dyplomowego I stopnia inżynierskiego inż. Łukasza Andrzejaka (RE3).
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego.
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr inż. Tomaszowi Sierocińskiemu.
  2. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Andrzeja Lange.
  3. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Przemysława Struka.
  4. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra inż. Przemysława Struka (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny).
  5. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Przemysława Struka (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny).
  6. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Barbary Kulesz.
 5. Sprawy personalne.
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr inż. Romana Kroczka na stanowisku asystenta naukowego w wymiarze 1/4 etatu w ramach projektu UE-6/RE6/2011/7.PR w Katedrze Mechatroniki na okres od 01.05 -- 31.12.2012 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr inż. Jarosława Domina na stanowisku asystenta naukowego w wymiarze 1/4 etatu w ramach projektu UE-6/RE6/2011/7.PR w Katedrze Mechatroniki na okres od 01.05 -- 31.12.2012 r.
  3. Poparcie wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca dr inż. Dawida Buły (RE3).
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-02-21
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 3. Sprawy bieżące.
  1. Wyrażenie zgody na prowadzenie studium podyplomowego "Audytor efektywności energetycznej" przez Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów w roku akademickim 2012/2013.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego.
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgra inż. Marcina Niedopytalskiego (opiekun naukowy: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.).
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgra inż. Macieja Grygiel (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec).
  3. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Grzegorza Jarka.
  4. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra inż. Grzegorza Jarka (promotor: dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl.).
  5. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Grzegorza Jarka (promotor: dr hab.  nż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl.).
  6. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr inż. Anny Piaskowy.
  7. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Piaskowy (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis).
  8. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Piaskowy (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis).
  9. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Maksymiliana Przygrodzkiego.
 5. Sprawy personalne.
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr hab. inż. Krzysztofa Krykowskiego, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-03-20
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie roczne Dziekana za 2011 r.
 3. Sprawy dydaktyczne.
 4. Sprawy bieżące.
  1. Wyrażenie zgody na prowadzenie studium podyplomowego „Systemy Automatyki SIMATIC i Energoelektroniczne Układy Napędowe” przez Katedrę Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki w roku akademickim 2012/2013.
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego.
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgra inż. Tomaszowi Hejczykowi (opiekun naukowy: dr hab. inż. Marian Urbańczyk, prof. Pol. Śl.).
  2. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr inż. Beaty Krupanek.
  3. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra inż. Beaty Krupanek (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec).
  4. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Beaty Krupanek (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec).
  5. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra inż. Sebastiana Berhausena (promotor: dr hab. inż. Stefan Paszek, prof. Pol. Śl.).
  6. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Sebastiana Berhausena (promotor: dr hab. inż. Stefan Paszek, prof. Pol. Śl.).
  7. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dra inż. Romana Kroka.
 6. Sprawy personalne.
  1. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia dr inż. Józefa Kwiczali na stanowisku adiunkta w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki od 01.10.2012 r. do 30.09.2016 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Pawła Kielana na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki od 01.10.2012 r. do 30.09.2021 r.
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Arkadiusza Domorackiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki od 01.10.2012 r. do 30.09.2021 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
  1. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-04-17
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego.
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr inż. Tomaszowi Cieśli.
  2. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Cieśli.
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgra inż. Pawła Rochnińskiego (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Lesław Topór-Kamiński).
  4. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgra inż. Seweryna Mazurkiewicza (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Janusz Walczak).
  5. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgra inż. Wojciecha Kołtona (opiekun naukowy: dr hab. inż. Tomasz Trawiński).
  6. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgra inż. Grzegorza Szerszenia (opiekun naukowy: dr hab. inż. Franciszek Witos, prof. Pol. Śl.).
  7. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgra inż. Michała Pniewskiego (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis).
  8. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgra inż. Piotra Bidzińskiego (opiekun naukowy: dr hab. inż. Bogusława Adamowicz, prof. Pol. Śl. z Instytutu Fizyki).
  9. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Jarosława Domina.
  10. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Romana Kroczka.
  11. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Krzysztofa Dębowskiego.
  12. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Romana Koraba.
  13. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Stefanowi Paszkowi, prof. Pol. Śl.
 5. Sprawy personalne.
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr inż. Sebastiana Berhausena na stanowisku asystenta w Instytucie Elektroniki i Informatyki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2016 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr inż. Radosława Sokoła na stanowisku asystenta w Instytucie Elektroniki i Informatyki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2016 r.
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr inż. Grzegorza Jarka na stanowisku asystenta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2016 r.
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr inż. Marcina Niedopytalskiego na stanowisku asystenta w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2016 r.
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgra inż. Tomasza Cieśli na stanowisku asystenta naukowego w wymiarze 1 etatu w ramach projektu PBU-9/RE5/2011 w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.07 – 30.11.2012 r.
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgra inż. Sebastiana Krosnego na stanowisku asystenta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na 1 etatu na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
  7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr inż. Pawła Kucharczyka na stanowisku asystenta w wymiarze 1 etatu w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
  8. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Marii Bojarskiej, doc. w Pol. Śl. na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze 1 etatu w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
  9. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Macieja Sajkowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.12.2012 r. do 30.09.2021 r.
  10. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Kamila Barczaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Optoelektroniki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2021 r.
  11. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Romana Niestroja na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2021 r.
  12. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Szymona Ciury na stanowisku adiunkta w wymiarze 1 etatu w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
  13. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Joachima Bargiela na stanowisku adiunkta w wymiarze 1 etatu w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
  14. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr hab. inż. Lesława Topór-Kamińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.09.2012 r. do 30.09.2016 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
  1. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-05-22
 7. Zakończenie posiedzenia.

Plan posiedzeń RW - r.a. 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego rozpoczynać się będą o godz. 1015 i planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika mgr. inż. Rafałowi Stępniowi.
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Niedopytalskiego na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów – Zakład Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce na okres od 01.03.2015 r. do 30.09.2023 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr. inż. Dawida Makieły na stanowisku asystenta naukowego (etat płatny z FSB-31/RE5/2009) w wymiarze 1⁄2 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Krykowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy płatny z FSB-31/RE5/2009) w wymiarze 1⁄2 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.12.2014 r. do 30.06.2015 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-09-23.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Wręczenie dyplomów przyznanych przez JM Rektora Politechniki Śląskiej nauczycielom akademickim za całokształt dorobku oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.
 3. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 4. Relacja z przebiegu obchodów 70-lecia Wydziału.
 5. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktoranta mgr. inż. Wojciecha Wymysło w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2014/2015.
 6. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Romanowi Kroczkowi,
  2. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z języka angielskiego dla mgr. inż. Rafała Kumali,
  3. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z języka angielskiego dla mgr inż. Katarzyny Łuszcz,
  4. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Michała Grzenika,
  5. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Michała Grzenika (promotor: dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.),
  6. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Grzenika (promotor: dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.).
 7. Sprawy personalne.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-10-21.
 10. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 4. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisku asystenta naukowego w Katedrze Optoelektroniki,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisku asystenta naukowego w Katedrze Optoelektroniki.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-11-25.
 7. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez dr. inż. Andrzeja Meta w ramach umowy-zlecenia od 26.02.2015 r. do 30.09.2015 r.,
  3. Informacja z posiedzenia Komisji ds. Studenckich i Kształcenia.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Pawła Rochnińskiego,
  2. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Pawła Rochnińskiego (promotor: dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.),
  3. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Rochnińskiego (promotor: dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.).
 5. Informacja o wydawnictwie kwartalnika „Elektryka”
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie (na podstawie mianowania) prof. dr. hab. inż. Adriana Halinki na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów od 01.02.2015 r. na czas nieokreślony.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-12-16.
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem inż. Damianowi Błaszczokowi (RE6),
  3. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem inż. Krzysztofowi Kurnikowi (RE6),
  4. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem inż. Szymonowi Fidewiczowi (RE1),
  5. Przyjęcie zasad rekrutacji i limitów na studia doktoranckie III stopnia,
  6. Informacja o ankietyzacji,
  7. Informacja o Wydziałowym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia,
  8. Powołanie opiekunów kierunków studiów.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika dr. inż. Romanowi Przyłuckiemu,
  2. Powołanie recenzentów wniosków o nadanie godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej,
  3. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z elektrotechniki dla mgr. inż. Rafała Kumali,
  4. Powołanie Komisji przeprowadzających egzamin doktorski z elektrotechniki dla mgr inż. Katarzyny Łuszcz.
 5. Sprawy personalne.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-01-20.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Dnia Wydziału Elektrycznego.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem inż. Dawidowi Sczendzinie (RE5),
  3. Powołanie komisji do przeprowadzenia nostryfikacji dyplomu p. Mohammada Rezy Esmaeili Sangari.
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Powołanie recenzentów wniosków o nadanie godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej,
  2. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z elektroniki dla mgr. inż. Wojciecha Kołtona,
  3. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z filozofii dla mgr. inż. Pawła Rochnińskiego.
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy płatny z PBS3/B4/0/2015) w wymiarze 1/3 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.04.2015 r. do 31.03.2017 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Dawida Buły na stanowisku adiunkta w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji Instytutu Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2021 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marka Kciuka na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2021 r.,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Łukasza Majki na stanowisku adiunkta w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji Instytutu Elektrotechniki i Informatyki na okres od 30.09.2015 r. do 30.09.2021 r.,
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Anny Piwowar na stanowisku adiunkta w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji Instytutu Elektrotechniki i Informatyki na okres od 30.09.2015 r. do 30.09.2021 r.,
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Połomskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji Instytutu Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2021 r.,
  7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Szczygła na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2021 r.,
  8. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Henryka Urzędniczoka na stanowisku adiunkta w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2021 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-02-24.
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia procedury postępowania o nadanie tytułu profesora.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych „Systemy Automatyki SIMATIC i Energoelektroniczne Układy Napędowe” przez Katedrę Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki w roku akademickim 2015/2016.
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Poparcie wniosku o nadanie godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. Aleksandrowi Sieroniowi,
  2. Powołanie recenzentów wniosku o nadanie godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Glince,
  3. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z języka angielskiego dla mgr inż. Agnieszki Jakubowskiej,
  4. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie z elektrotechniki oraz języka angielskiego dla mgr. inż. Pawła Kubka,
  5. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Kubka (promotor: dr hab. inż. Henryk Kocot).
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Stefana Paszka na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-03-24.
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Sprawozdanie Dziekana za rok 2014.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia procedury przeprowadzania przewodów doktorskich.
 4. Uchwała o wymaganej liczbie punktów niezbędnych do uzyskania oceny pozytywnej w okresowej ocenie nauczycieli akademickich.
 5. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
 6. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Poparcie wniosku o nadanie godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Glince,
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie elektronika mgr. inż. Marcina Waleckiego (opiekun naukowy: dr hab. inż. Damian Słota, prof. Pol. Śl.),
  3. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie z filozofii oraz języka angielskiego dla mgr. inż. Seweryna Mazurkiewicza,
  4. Powołanie zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Marianowi Kampikowi, prof. Pol. Śl.
 7. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Marcina Kasprzaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2020 r.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-04-28.
 10. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Uchwała o przyznaniu statuetki Zasłużonego dla Wydziału Elektrycznego.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Tomaszowi Szubrytowi (RE5),
  3. Uchwała o uruchomieniu studiów podyplomowych „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka” we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w roku akademickim 2015/2016.
 5. Uwarunkowanie powołania Opiekunów Kierunków Studiów na Wydziale Elektrycznym.
 6. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Poparcie wniosku o nadanie godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej doc. dr inż. Zofii Cichowskiej,
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie elektronika mgr. inż. Marcina Waleckiego (opiekun naukowy: dr hab. inż. Damian Słota, prof. Pol. Śl.),
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Wojciecha Lubickiego (opiekun naukowy: dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki),
  4. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie dla mgr. inż. Dominika Szustera,
  5. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Pawła Kubka.
 7. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Mariana Kampika na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na czas nieokreślony od 01.10.2015 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Holajna na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2017 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Fice na stanowisku adiunkta w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie, w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki, na okres od 01.11.2015 r. do 30.09.2021 r.,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Andrzeja Bobonia na stanowisku adiunkta w wymiarze 1⁄2 etatu w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie, w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki, na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.,
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Jana Popczyka na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych, w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów, na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.,
  6. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr. inż. Szymona Pasko na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.,
  7. Wyrażenie zgody na udział dr. inż. Tomasza Kraszewskiego w programie stażowo-szkoleniowym w Cambridge (Wielka Brytania) w dniach 27.07.2015 – 25.09.2015 r.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-05-26.
 10. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Wnioski o nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej.
 3. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Powołanie Kierownika Studium Doktoranckiego,
  3. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2015/2016,
  4. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doc. dr. inż. Miroslava Guttena w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2015/2016 w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki,
  5. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Tomaszowi Bednarczykowi (RE1),
  6. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem inż. Robertowi Nowakowi (RE2),
  7. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Michałowi Zellnerowi (RE5),
  8. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Krzysztofowi Przybyle (RE5),
  9. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Błażejowi Wrzołowi (RE5),
  10. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Damianowi Borzuchowskiemu (RE5),
  11. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Krzysztofowi Habelokowi (RE5),
  12. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Grzegorzowi Kiszce (RE5).
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Michałowi Grzenikowi,
  2. Powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Wojciecha Lubickiego,
  3. Powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Dawida Makieły,
  4. Powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Roberta Piwowarczyka,
  5. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Szerszenia (promotor: dr hab. inż. Franciszek Witos, prof. Pol. Śl.),
  6. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Szerszenia,
  7. Powołanie zespołu ds. postępowania habilitacyjnego dr. inż. Michała Szewczyka.
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Anety Olszewskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Optoelektroniki na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2023 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Pawła Kubka na stanowisku asystenta z doktoratem w Zakładzie Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2019 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Joachima Bargiela na stanowisku adiunkta w wymiarze ¼ etatu w Zakładzie Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Andrzeja Bobonia na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.11.2015 r. do 30.09.2016 r.,
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Jana Kapinosa na stanowisku adiunkta w wymiarze ¼ etatu w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.11.2015 r. do 30.09.2016 r.,
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Glinki na stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.11.2015 r. do 30.09.2016 r.,
  7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Bernarda Barona na stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze ¼ etatu w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.,
  8. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr. inż. Dominika Szustera na stanowisku asystenta w wymiarze ¼ etatu w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-06-30.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Plan posiedzeń RW - r.a. 2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego rozpoczynać się będą o godz. 1015 i planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Podjęcie Uchwały o przyznaniu dyplomów dla długoletnich wykładowców na Wydziale Elektrycznym – matematyków i fizyków.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć wykładów, seminariów i prac dyplomowych przez dr. inż. Joachima Bargiela w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2015/2016,
  3. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów Katedry Optoelektroniki w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2015/2016,
  4. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Łukaszowi Koczybie (RE6),
  5. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Filipowi Dworzyńskiemu (RE6).
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Kordiana Dudzika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.),
  2. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Michała Szewczyka,
  3. Wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta, członka komisji) dr. inż. Michała Szewczyka.
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Michała Grzenika na stanowisku asystenta z doktorantem w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.11.2015 r. do 30.09.2019 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Jana Popczyka na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.11.2015 r. do 30.09.2016 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-09-29,
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Relacja z przebiegu obchodów 70-lecia Wydziału.
 4. Relacja z przebiegu Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka.
 5. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 6. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie dla mgr. inż. Sebastiana Krosnego,
  2. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Marianowi Kampikowi, prof. Pol. Śl.,
  3. Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Marianowi Kampikowi, prof. Pol. Śl.,
  4. Korekta tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Waleckiego (promotor: dr hab. inż. Damian Słota; promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Holajn).
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-10-20.
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wręczenie dyplomów przyznanych przez JM Rektora Politechniki Śląskiej nauczycielom akademickim za całokształt dorobku oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.
 3. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Relacja z konferencji dydaktycznej MEGA.
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Modyfikacja tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Roberta Piwowarczyka (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski),
  2. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie dla mgr. inż. Piotra Legutko.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-11-24.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Informacja o jubileuszu 55-lecia powstania PTETiS.
 4. Powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej.
 5. Powołanie nowych członków Rady Programowej.
 6. Poparcie wniosku o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 7. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 8. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Waleckiego (promotor: dr hab. inż. Damian Słota, prof. Pol. Śl.)
 9. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Franciszka Witosa, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 01.02.2016 r.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2015-12-15.
 12. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika mgr inż. Grzegorzowi Szerszeniowi,
  2. Powołanie zespołu ds. postępowania habilitacyjnego dr inż. Dariusza Grabowskiego,
  3. Powołanie recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Michała Szewczyka,
  4. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr inż. Sebastiana Krosnego (promotor: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl.),
  5. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Sebastiana Krosnego,
  6. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr inż. Dawida Makieły (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski),
  7. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Dawida Makieły,
  8. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej dla mgr inż. Agnieszki Jakubowskiej,
  9. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej dla mgr inż. Seweryna Mazurkiewicza,
  10. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr inż. Krzysztofa Bojdoła (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec) – punkt wprowadzony warunkowo,
  11. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr inż. Romana Żurkowskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec) – punkt wprowadzony warunkowo.
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr hab. inż. Mariana Pasko na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Adama Cichego na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.03.2016 r. do 30.09.2016 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Jerzego Roja na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.03.2016 r. do 30.09.2016 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-01-26.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Przedstawienie protokołu z przeglądu Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Dariusza Grabowskiego,
  2. Wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta, członka komisji) dr inż. Dariusza Grabowskiego,
  3. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie mgr inż. Marcina Waleckiego.
 5. SPrawy personalne:
  1. Poparcie wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-02-23.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie przez Katedrę Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki studiów podyplomowych „Systemy Automatyki SIMATIC i Energoelektroniczne Układy Napędowe” w roku akademickim 2016/2017.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Zygmunta Kowalika w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy dr hab. inż. Wojciech Burlikowski),
  2. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej dla mgr inż. Sabiny Drewniak,
  3. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej dla mgr inż. Marcina Procka,
  4. Powołanie Zespołu ds. postępowania habilitacyjnego dr inż. Marcina Maciążka,
  5. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Marianowi Kampikowi, prof. Pol. Śl.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-03-22.
 7. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Sprawozdanie Dziekana za rok 2015.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Sebastiana Bartela w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy dr hab. inż. Tomasz Trawiński),
  2. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr inż. Romana Żurkowskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec),
  3. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Marcina Maciążka,
  4. Wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta, członka komisji) dr inż. Marcina Maciążka,
  5. Wniosek o umorzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Michała Szewczyka,
  6. Poparcie wniosku Komisji Habilitacyjnej dr inż. Michała Szewczyka.
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr inż. Szymona Pasko na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-04-26.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Zmiany w regulaminie nagród JM Rektora.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Marcina Waleckiego,
  2. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie z dyscypliny podstawowej - elektroniki oraz języka nowożytnego – języka angielskiego dla mgr. inż. Marcina Procka,
  3. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Procka (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny),
  4. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie z dyscypliny podstawowej - elektroniki oraz języka nowożytnego – języka angielskiego dla mgr inż. Sabiny Drewniak,
  5. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Sabiny Drewniak (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny).
 6. Sprawy personalne:
  1. Zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Wyborczej,
  2. Powołanie kierownika Studium Doktoranckiego.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-04-26.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-06-07.
 10. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Wnioski o nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej
 3. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2016/2017,
  3. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem inż. Damianowi Błaszczokowi (RE6),
  4. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem inż. Krzysztofowi Kurnikowi (RE6),
  5. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr inż. Szymonowi Fidewiczowi (RE1).
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Krystiana Frani w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. Pol. Śl.),
  2. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Marcina Procka,
  3. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr inż. Sabiny Drewniak,
  4. Nadanie stopnia doktora w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Dawidowi Makieła,
  5. Nadanie stopnia doktora w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Sebastianowi Krosnemu,
  6. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika dr. inż. Dariuszowi Grabowskiemu.
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Pawła Sowy na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów do końca kadencji Dziekana tj. do 31.08.2020 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Lesława Topór-Kamińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Jerzego Jakubca na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Skubisa na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.,
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Kazimierza Gierlotki, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.,
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Jerzego Roja na stanowisku adiunkta z habilitacją w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na czas nieokreślony od 01.10.2016 r.,
  7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Tomasza Ruska na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.,
  8. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Adama Cichego na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.,
  9. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Zaleśnego na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.,
  10. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Kazimierza Guta na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Optoelektroniki na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.,
  11. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Joachima Bargiela na stanowisku adiunkta w wymiarze ¼ etatu w Zakładzie Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-06-28.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Plan posiedzeń RW - r.a. 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego rozpoczynać się będą o godz. 1015 i planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Informacja o ocenie parametrycznej
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów Katedry Mechatroniki w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2017/2018
  3. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr inż. Marcelinie Mrugała (RE6)
  4. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Wojciechowi Kuchcikowi (RE6)
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia doktora w dyscyplinie elektronika mgr inż. Agnieszce Jakubowskiej-Ciszek
  2. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Jakubowskiej-Ciszek
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Adama Kochana w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Tomasz Trawiński)
 5. Sprawy różne i wolne wnioski:
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-09-27
 6. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Wręczenie dyplomów przyznanych przez JM Rektora Politechniki Śląskiej nauczycielom akademickim za całokształt dorobku oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
 3. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Dominika Szustera
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Bogusława Grzesika na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy płatny z WDP/38/RE5/2017/516) w wymiarze 1/10 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.12.2017 r. do 30.06.2018 r.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 24.10.2017 r.
 7. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Zatwierdzenie korekty planu finansowego za 2017 rok oraz prowizorium budżetowego na 2018 rok
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Niedopytalskiego na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 01.02.2018 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Rafała Michalika na stanowisku adiunkta ze st. doktora habilitowanego w Katedrze Mechatroniki na okres od 27.12.2017 r. do 30.09.2018 r.
  3. Wyrażenie zgodny na zatrudnienie dr inż. Agnieszki Jakubowskiej-Ciszek na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 27.12.2017 r. do 30.09.2018 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-11-28
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Wyrażenie zgody na umorzenie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Markowi Błahutowi, prof. Pol. Śl.
  2. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika dr. inż. Jerzemu Szczepanikowi
  3. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Krzysztofa Przybyły
 4. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Pavlo Tymoshchuka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 29.01.2018 r. do 30.09.2018 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Krykowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy płatny z NB-377/RE5/2017) w wymiarze ½ etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-12-19
 7. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika dr. inż. Zbigniewowi Opilskiemu
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Barańskiego w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Jakub Bernatt, prof. KOMEL)
 4. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Świszcza na stanowisku wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.03.2018 r. do 30.09.2019 r.
  2. Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca
  3. Wyrażenie zgody na udzielenie płatnego urlopu szkoleniowego dla dr. inż. Marcina Procka na okres od 01.05.2018 r. do 31.07.2018 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2018-01-23
 7. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
  2. Poparcie wniosku o zamknięciu kierunku Elektronika i Telekomunikacja
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Marcina Barańskiego
  2. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Mnicha
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Marka Szymczaka w dyscyplinie elektronika (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Marian Pasko)
 4. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na udzielenie płatnego urlopu szkoleniowego dla dr. inż. Krzysztofa Musioła na okres od 23.07.2018 r. do 04.11.2018 r.
 5. Poparcie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej dr. Bertrandowi Piccardowi
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 20.02.2018 r.
 8. Zakończenie posiedzenia
 1. 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. 2. Sprawy dydaktyczne
  1. 2.1. Sprawy bieżące
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Marka Szymczaka
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Jarosława Bogacza w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki)
 4. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 27.03.2018 r.
 7. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawozdanie Dziekana za rok 2017
 3. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Jarosława Bogacza
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Bartłomieja Tworka w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Barbara Kulesz)
  3. Wyznaczanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Barańskiego
 5. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr. inż. Szymona Pasko na okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 24.04.2018 r.
 8. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego
 3. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Roberta Owczarka
  2. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Bartłomieja Tworka
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Zimocha w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. Pol. Śl.)
  4. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Macieja Pilota w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis)
  5. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Wolnika w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Jakub Bernatt, prof. KOMEL)
  6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Wojciecha Barwinka w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Marian Kampik)
 5. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy) w wymiarze 1/10 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. (płatne z pracy 05/050/WDP17/0046)
  2. Wyrażenie zgody na płatny urlop naukowy dr. inż. Sebastiana Berhausena w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią na okres od 24.09.2018 r. do 22.02.2019 r.
  3. Wyrażenie zgody na płatny urlop naukowy dr. inż. Adriana Noconia w celu przeprowadzenia bad
   1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
   2. Wnioski o nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej
   3. Sprawy dydaktyczne
    1. Modyfikacja programu studiów na kierunku Mechatronika
    2. Sprawy bieżące
   4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
    1. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Wojciecha Barwinka
    2. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Marka Wymysło
    3. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Sebastiana Bartela
   5. Sprawy personalne
    1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Krzysztofa Maźniewskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
    2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Tomasza Ruska na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
    3. Wyrażenie zgodań poza uczelnią na okres od 24.09.2018 r. do 22.02.2019 r.
    4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Zbigniewa Opilskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
    5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Skubisa na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Metrologii, Elektroniki i Automatyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
    6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Mariana Pasko na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
    7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Damiana Krawczyka na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki na okres od 01.10.2018 r. do 30.06.2021 r.
    8. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Joachima Bargiela na stanowisku adiunkta w wymiarze ¼ etatu w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2018 r. do 30.06.2019 r.
    9. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Romualda Grzenika na stanowisku instruktora w wymiarze ½ etatu w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2018 r. do 30.06.2020 r.
    10. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Jana Kapinosa na stanowisku adiunkta w wymiarze ¼ etatu w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
   6. Aktualizacja Regulaminu konkursu o finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
   7. Sprawy różne i wolne wnioski
   8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 29.05.2018 r.
   9. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Wnioski o nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej
 3. Sprawy dydaktyczne
  1. Modyfikacja programu studiów na kierunku Mechatronika
  2. Sprawy bieżące
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Wojciecha Barwinka
  2. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Marka Wymysło
  3. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Sebastiana Bartela
 5. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Krzysztofa Maźniewskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Tomasza Ruska na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Michała Szewczyka na stanowisku wykładowcy w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Krzysztofa Musioła na stanowisku adiunkta w Katedrze Metrologii, Elektroniki i Automatyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Adama Pilśniaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Metrologii, Elektroniki i Automatyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Agnieszki Jakubowskiej-Ciszek na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2018 r. do 14.10.2020 r.
  7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Kazimierza Guta na stanowisku wykładowcy w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  8. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Cumy Tyszkiewicza na stanowisku adiunkta w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  9. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Michała Jelenia na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  10. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Legutko na stanowisku asystenta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2018 r. do 06.07.2020 r.
  11. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Dawida Makieły na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  12. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Jarosława Michalaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  13. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Tomasza Stenzla na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  14. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Mariana Hyli na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  15. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Andrzeja Latko na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  16. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Zaleśnego na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  17. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Pawła Kowola na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki na czas nieokreślony od 01.12.2018 r.
  18. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Rafała Michalika na stanowisku adiunkta ze stopniem dr hab. w Katedrze Mechatroniki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 26.06.2018 r.
 8. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne
  1. Sprawy bieżące
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2018/2019
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego
  1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Marcina Barańskiego
  2. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Sebastiana Barwinka
  3. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Zygmunta Kowalika
  4. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Kamila Kierepki w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. Pol. Śl.)
 4. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Pawła Karasińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 17.07.2018 r.
 7. Zakończenie posiedzenia

Plan posiedzeń RW - r.a. 2013/2014

W roku akademickim 2013/2014 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego rozpoczynać się będą o godz. 1015 i planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Wnioski o Nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez asystentów naukowych, doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2013/2014,
  3. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem inż. Markowi Masłowskiemu (RE1),
  4. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr. inż. Sławomirowi Czyżewskiemu (RE5),
  5. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr. inż. Tomaszowi Głowaczowi (RE5),
  6. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr. inż. Adamowi Skibie (RE5),
  7. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr. inż. Danielowi Szwedzie (RE6),
  8. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr. inż. Kamilowi Czurze (RE6),
  9. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr. inż. Andrzejowi Globiszowi (RE6),
  10. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr. inż. Zygmuntowi Kowalikowi (RE6),
  11. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr. inż. Leszkowi Krukowi (RE6),
  12. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr inż. Agnieszce Jakubowskiej (RE3),
  13. Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Bogdanowi Molowi (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa),
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgr. inż. Marcinowi Prockowi (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny),
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgr inż. Sabinie Drewniak (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny),
  4. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Mariuszowi Taladze (opiekun naukowy: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.),
  5. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Niedopytalskiego (promotor: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.),
  6. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Niedopytalskiego (promotor: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.),
  7. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Ryszarda Bogacza (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec),
  8. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Ryszarda Bogacza (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec),
  9. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr. inż. Jerzego Roja,
  10. Powołanie recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr. inż. Jerzego Roja,
  11. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr. inż. Henryka Kocota.
 6. Sprawy personalne:
  1. Powołanie kierownika Studium Doktoranckiego,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Tomasza Kraszewskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2021 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Zygmanowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.01.2014 r. do 30.09.2021 r.,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Pruskiego na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.,
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr. inż. Ryszarda Bogacza na stanowisku asystenta naukowego w wymiarze ¼ etatu w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.11.2013 r. do 31.12.2013 r.,
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Mateusza Szablickiego na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.,
  7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr. inż. Marcina Niedopytalskiego na stanowisku asystenta naukowego w wymiarze ½ etatu w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r..
 7. Uzupełnienie składu Rady Programowej.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-06-25.
 10. Stanowisko Rady Wydziału w sprawie wniosku dr. inż. Tomasza Biskupa o powtórzenie kolokwium habilitacyjnego.
 11. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wręczenie dyplomów dla nauczycieli akademickich uhonorowanych nagrodą JM Rektora Politechniki Śląskiej w roku 2012.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez mgr. inż. Ryszarda Bogacza w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2013/2014,
  3. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów Katedry Optoelektroniki w roku akademickim 2013/2014.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika mgr. inż. Grzegorzowi Koniecznemu
  2. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Koniecznego
  3. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Zbigniewowi Żurkowi, prof. Pol. Śl.
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Michała Lewandowskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.01.2014 r. do 30.09.2021 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Radosława Sokoła na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.11.2013 r. do 30.09.2014 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-09-24.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie wyników kategoryzacji Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Stanisławowi Gawronowi,
  2. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Stanisława Gawrona,
  3. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Bronisława Biela (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis),
  4. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bronisława Biela (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis).
 5. Zmiany w składzie Rady Programowej.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-10-29.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Marcinowi Niedopytalskiemu,
  2. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Ryszardowi Bogaczowi,
  3. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorza Sodzawicznego (promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa),
  4. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorza Malitowskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek),
  5. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Dominika Trutwina (promotor: dr hab. inż. Jerzy Barglik, prof. Pol. Śl.),
  6. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Łukasza Jedlińskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis),
  7. Powołanie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr. inż. Bronisława Biela.
 5. Zmiany w składzie Rady Programowej.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski:
  1. Informacja o zorganizowanym na Wydziale Dniu Otwartym.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-11-19.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr. inż. Tomaszowi Studzińskiemu (RE6),
  3. Informacja o Wydziałowym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Andrzeja Kopacza (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis),
  2. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Adrianowi Halince, prof. Pol. Śl.
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Pawła Sowy na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Niedopytalskiego na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.02.2014 r. do 28.02.2015 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Ryszarda Bogacza na stanowisku asystenta z doktoratem w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.02.2014 r. do 28.02.2015 r.,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Pruskiego na stanowisku asystenta z doktoratem (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.03.2014 r. do 30.09.2014 r.,
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr. inż. Dawida Makieły na stanowisku asystenta naukowego (płatne z FSB-31/RE5/2009) w wymiarze 2/3 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.02.2014 r. do 31.12.2014 r.,
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Jerzego Roja na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.03.2014 r. do 28.02.2016 r.,
  7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Adama Cichego na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.03.2014 r. do 28.02.2016 r.,
  8. Poparcie wniosków o nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-12-17.
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem inż. Tomaszowi Szubrytowi (RE6),
  3. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem inż. Dariuszowi Siwkowi (RE1),
  4. Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem dr inż. Annie Gorczycy-Goraj (RE1).
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Adrianowi Halince, prof. Pol. Śl.,
  2. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Piotra Siewniaka (promotor: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl.),
  3. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Siewniaka (promotor: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl.),
  4. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza Gancarczyka (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis),
  5. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza Gancarczyka (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis),
  6. Powołanie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr. inż. Arkadiusza Gancarczyka.
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr. inż. Dawida Makieły na stanowisku asystenta naukowego (płatne z FSB-31/RE5/2009) w wymiarze 1/2 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.03.2014 r. do 31.12.2014 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Andrzeja Bobonia na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.,
  3. Poparcie wniosku o nagrodę Siemensa dla dr. inż. Piotra Pruskiego.
 6. Zmiany w składzie Rady Programowej.
 7. Zmiany w składzie stałych Komisji Wydziału Elektrycznego.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-01-21.
 10. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Informacja o pracach Wydziałowych Komisji.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Pawła Sowy na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów,
  2. Poparcie wniosku o nagrodę Siemensa dla dr. inż. Marcina Niedopytalskiego,
  3. Poparcie wniosku o nagrodę Siemensa dla dr. inż. Mateusza Szablickiego.
 6. Informacja o systemie informacji o szkolnictwie wyższym POL-on.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-01-21.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-02-25.
 10. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych „Systemy Automatyki SIMATIC i Energoelektroniczne Układy Napędowe” przez Katedrę Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki w roku akademickim 2014/2015.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Bronisławowi Bielowi,
  2. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Rafała Stępnia (promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Walczak),
  3. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Stępnia (promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Walczak),
  4. Powołanie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr. inż. Rafała Stępnia.
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Bożeny Wieczorek na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.11.2014 r. do 30.09.2021 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Pruskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2022 r.,
  3. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Janusza Tokarskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2021 r.,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Grzegorza Koniecznego na stanowisku asystenta naukowego (płatne z PBU39/RE4/2013) w wymiarze ½ etatu w Katedrze Optoelektroniki na okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2015 r.,
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy) w ramach projektu PBU-3/RE5/2012 w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki w wymiarze ¼ etatu na okres od 02.10.2014 r. do 31.05.2015 r.,
  6. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr. inż. Przemysława Struka na okres od 17.06.2014 r. do 31.08.2015 r.
 6. Zmiany w składach Wydziałowej Komisji ds. Promocji i Rady Programowej.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-03-25.
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie Dziekana za rok 2013.
 3. Opracowanie planu działań w związku z obchodami 70-lecia Wydziału.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr. inż. Marcina Kasprzaka,
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Pawła Kubka (opiekun naukowy: dr hab. inż. Henryk Kocot),
  3. Powołanie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr inż. Anety Olszewskiej,
  4. Powołanie egzaminatorów egzaminu doktorskiego z Filozofii dla mgr. inż. Rafała Kumali,
  5. Powołanie egzaminatorów egzaminu doktorskiego z Filozofii dla mgr. inż. Wojciecha Kołtona,
  6. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Romana Kroczka (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński),
  7. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Romana Kroczka (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński),
  8. Informacja Komisji ds. Badań Naukowych.
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia dr hab. inż. Zbigniewa Kaczmarczyka, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki od 01.10.2014 r. na czas nieokreślony,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Tomasza Ruska na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2016 r.,
  3. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Mateusza Szablickiego na stanowisku asystenta z doktoratem w Zakładzie Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2022 r.,
  4. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Piotra Zientka na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.11.2014 r. do 30.09.2021 r.,
  5. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Tadeusza Białonia na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2021 r.,
  6. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Szymona Pasko na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.06.2015 r. do 30.09.2021 r.,
  7. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr. inż. Szymona Pasko na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-05-06.
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Arkadiuszowi Gancarczykowi,
  2. Poparcie wniosku Komisji Doktorskiej o wyróżnienie rozprawy doktorskiej dr. inż. Arkadiusza Gancarczyka,
  3. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Artura Szewczuka,
  4. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Artura Szewczuka (promotor: dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol. Śl.),
  5. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura Szewczuka (promotor: dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol. Śl.)
  6. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr inż. Anety Olszewskiej (promotor: dr hab. inż. Franciszek Witos, prof. Pol. Śl.),
  7. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Anety Olszewskiej (promotor: dr hab. inż. Franciszek Witos, prof. Pol. Śl.),
  8. Powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr. inż. Grzegorza Szerszenia,
  9. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski mgr. inż. Pawła Kubka z dyscypliny dodatkowej – filozofia,
  10. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorza Tomasika (promotor: dr hab. inż. Kurt Żmuda, prof. Pol. Śl.),
  11. Uchwała Rady Wydziału określająca maksymalną liczbę kandydatów, nad którymi może sprawować jednocześnie opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy.
 5. Sprawy personalne:
  1. Powołanie Kierownika Studium Doktoranckiego,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Radosława Sokoła na stanowisku adiunkta w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2022 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Zaleśnego na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2016 r.
 6. Powołanie Komisji ds. Współpracy z Przemysłem.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-05-27.
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału.
 3. Informacja Dziekana o przygotowaniach do obchodów 70-lecia Wydziału.
 4. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2014/2015,
  3. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Michałowi Chodorkowi (RE1),
  4. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Markowi Wymysło (RE2),
  5. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Markowi Włodaszowi (RE5),
  6. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Krystianowi Frani (RE5),
  7. Wniosek o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia mgr. inż. Dawidowi Makiele (RE5).
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Wyznaczenie członków Komisji w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Romana Przyłuckiego,
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Piotra Legutko.
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Glinki na stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze ½ etatu w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki - Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Jana Kapinosa na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki - Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Joachima Bargiela na stanowisku adiunkta w wymiarze ¼ etatu w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów – Zakład Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce na okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2014-07-01.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Plan posiedzeń RW - r.a. 2012/2013

W roku akademickim 2012/2013 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego rozpoczynać się będą o godz. 1015 i planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Wnioski o Nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej,
 3. Sprawy dydaktyczne,
 4. Sprawy bieżące:
  1. Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów, seminariów, projektów inżynierskich i prac dyplomowych magisterskich przez asystentów i doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2012/2013,
  2. Wniosek o wyróżnienie dyplomu mgra inż. Artura Szweja (RE2),
  3. Wniosek o wyróżnienie dyplomu mgra inż. Alicji Gabryś (RE4),
  4. Wniosek o wyróżnienie dyplomu mgra inż. Jacka Kolmery (IF),
  5. Wniosek o wyróżnienie dyplomu mgra inż. Mateusza Gancarczyka (IF),
  6. Wniosek o wyróżnienie dyplomu mgra inż. Agnieszki Jakubowskiej (RE4),
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr inż. Annie Piaskowy,
  2. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgra inż. Anny Piaskowy,
  3. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgra inż. Grzegorzowi Jarkowi,
  4. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgra inż. Grzegorza Jarka,
  5. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Krzysztofa Bodzka,
  6. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra inż. Krzysztofa Bodzka (promotor: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl.),
  7. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Bodzka (promotor: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl.),
  8. Zmiana tematu pracy doktorskiej mgra inż. Jarosława Domina (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński),
  9. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra inż. Jarosława Domina (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński.),
  10. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Jarosława Domina (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński),
  11. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Wojciecha Burlikowskiego,
 6. Sprawy personalne:
  1. Wybór kandydata do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
  2. Powołanie kierownika Studium Doktoranckiego**,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgra inż. Tomasza Kraszewskiego na stanowisku wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2016 r.,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr inż. Anny Piaskowy na stanowisku asystenta w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2016 r.,
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr hab. inż. Kurta Żmuda, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w wymiarze 1/2 etatu w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.,
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Romana Miksiewicza na stanowisku adiunkta w wymiarze 1/2 etatu w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.,
  7. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr inż. Szymona Pasko w okresie od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.,
  8. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr hab. inż. Tadeusza Glinki na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.,
 7. Sprawy różne i wolne wnioski:
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-06-26,
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Sprawy dydaktyczne,
 3. Sprawy bieżące:
  1. Informacja o spotkaniu w sprawie minimów kadrowych oraz ocenie efektów kształcenia dla prowadzonych kierunków studiów,
  2. Wniosek o wyróżnienie dyplomu mgra inż. Grzegorza Olejniczaka (RE5),
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminu doktorskiego z Filozofii mgra inż. Marcina Sowy,
  2. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dra inż. Tomasza Biskupa,
  3. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dra inż. Romana Kroka,
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dra inż. Przemysława Struka na stanowisku adiunkta w Katedrze Optoelektroniki na okres od 01.11.2012 r. do 30.09.2021 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgra inż. Krzysztofa Bodzka na stanowisku asystenta w wymiarze 1/4 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.12.2012 r. do 28.02.2013 r.,
 6. Sprawy różne i wolne wnioski:
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-09-18,
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału,
 3. Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Wydziału Elektrycznego na kadencję 2012-2016,
 4. Sprawy dydaktyczne,
 5. Sprawy bieżące:
  1. Informacja o kierunku studiów Energetyka,
 6. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminu doktorskiego z Elektrotechniki mgr. inż. Piotra Pruskiego,
  2. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorza Koniecznego,
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgr. inż. Grzegorza Koniecznego (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny),
  4. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika mgr inż. Beacie Krupanek,
  5. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Krzysztofowi Bodzkowi,
 7. Sprawy personalne:
  1. Poparcie kandydatury prof. dr. hab. inż. Tadeusza Pustelnego na Członka Korespondenta Polskiej Akademii Nauk,
  2. Wyrażenie zgody na zmniejszenie wymiaru etatu zatrudnienia mgr. inż. Dawida Makieły (RE5),
 8. Sprawy różne i wolne wnioski:
  1. Informacja o uroczystej sesji zorganizowanej z okazji setnej rocznicy urodzin prof. Tadeusza Zagajewskiego,
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-10-30,
 10. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Wręczenie dyplomów dla nauczycieli akademickich uhonorowanych nagrodą JM Rektora Politechniki  Śląskiej w roku 2012,
 3. Sprawy dydaktyczne,
 4. Sprawy bieżące:
  1. Informacja o kierunku studiów Energetyka,
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminu doktorskiego z Elektrotechniki mgr. inż. Marcina Sowy,
  2. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Jarosławowi  Dominowi,
  3. Powołanie Komisji  w sprawie przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr. inż. Henryka Kocota,
  4. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Kraszewskiego,
  5. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Tomasza Kraszewskiego (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Bernard Baron),
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Sebastiana Berhausena na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i  Informatyki  na okres od 01.01.2013 r. do 30.09.2021 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Anny Piaskowy na stanowisku adiunkta w Instytucie Metrologii, Elektroniki i  Automatyki na okres od 01.01.2013 r. do 30.09.2021 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Beaty Krupanek na stanowisku adiunkta w Instytucie Metrologii, Elektroniki  i  Automatyki  na okres od 01.01.2013 r. do 30.09.2021 r.,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr. inż. Arkadiusza Gancarczyka na stanowisku asystenta w wymiarze 1 etatu w Instytucie Metrologii, Elektroniki  i  Automatyki  na okres 01.03.2013 r., do 28.02.2014 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski,
 8. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-11-20,
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 2. Sprawozdania z działalności Komisji Wydziałowych:
  1. Wydziałowa Komisja ds. Organizacji i Zarządzania,
  2. Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem,
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez prof. dr hab. inż. Jana Zakrzewskiego w ramach umowy-zlecenia w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013,
  3. Wyrażenie zgody na prowadzenie przez Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki kursu doszkalającego pt. "Pomiary prądów, napięć, rezystancji i temperatury" dla firmy NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.,
  4. Poparcie wniosku o uruchomienie kierunku Energetyka,
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr. inż.  Mateusza Szablickiego,
  2. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr. inż.  Tomasza Hejczyka,
  3. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminu doktorskiego z języka angielskiego mgr. inż.  Marcina Sowy,
  4. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgr. inż.  Artura Szewczuka (opiekun naukowy: dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol. Śl.),
  5. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr. inż. Henryka Kocota,
  6. Powołanie recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr inż. Henryka Kocota,
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Krzysztofa Bodzka na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.02.2013 r. do 30.09.2021 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Jarosława Domina na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki na okres od 01.02.2013 r. do 30.09.2021 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr hab. inż. Mariana Urbańczyka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Optoelektroniki na okres od 15.03.2013 r. do 30.09.2018 r.,
  4. Poparcie kandydatury prof. dr hab. inż. Mariana Pasko na funkcję Redaktora Działowego na lata 2013-2016,
  5. Poparcie wniosku o nagrodę MNiSW dla prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego,
  6. Poparcie wniosku o nagrodę MNiSW dla prof. dr hab. inż. Dariusza Spałka,
 6. Sprawy różne i wolne wnioski,
 7. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-12-18,
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Informacja o wynikach rekrutacji na II stopień studiów,
  3. Wniosek o wyróżnienie dyplomu inż. Mateusza Paluszka (RE1),
  4. Wniosek o wyróżnienie dyplomu inż. Łukasza Huchel (RE1),
  5. Wniosek o wyróżnienie dyplomu mgr. inż. Michała Kemona (RE5),
  6. Wniosek o wyróżnienie dyplomu inż. Arkadiusza Dudy (RE5),
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż.  Marcina Sowy (promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Spałek),
  2. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż.  Marcina Sowy (promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Spałek),
  3. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż.  Tomasza Hejczyka (promotor: prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk),
  4. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Hejczyka (promotor: prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk),
  5. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr. inż.  Tomasza Kraszewskiego,
  6. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż.  Tomasza Kraszewskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Bernard Baron),
  7. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Kraszewskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Bernard Baron),
 4. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Grzegorza Jarka na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.03.2013 r. do 30.09.2021 r.,
  2. Przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Henryka Urzędniczoka na stanowisku adiunkta w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.03.2013 r. do 30.09.2021 r.,
  3. Przedłużenie zatrudnienia dr inż. Andrzeja Meta na stanowisku adiunkta w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.03.2013 r. do 30.09.2016 r.,
 5. Sprawy różne i wolne wnioski,
 6. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-01-22,
 7. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału,
 3. Sprawy dydaktyczne,
 4. Sprawy bieżące:
  1. Wniosek o wyróżnienie dyplomu mgr. inż. Piotra Muskietorza (RE1),
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Powołanie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr. inż. Grzegorza Koniecznego,
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Bronisława Biela (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis),
  3. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Pruskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Stefan Paszek),
  4. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Pruskiego (promotor: prof. dr hab. inż.  Stefan Paszek),
  5. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Mateusza Szablickiego (promotor: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.),
  6. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Szablickiego (promotor: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.),
  7. Powołanie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr. inż. Marcina Niedopytalskiego,
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr hab. inż. Zbigniewa Gacka na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr hab. inż. Bernarda Barona na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.,
  3. Poparcie wniosku o nagrodę Siemensa dla dr. inż. Tomasza Cieśli,
  4. Poparcie wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca dr. inż. Dawida Buły,
 7. Sprawy różne i wolne wnioski,
 8. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-02-26,
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 2. Informacja o stanie finansowym Wydziału,
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wniosek o wyróżnienie dyplomu mgr. inż. Mateusza Urbanika (RE1),
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Marcinowi Sowie,
  2. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Sowy,
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Dominika Szustera (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Stefan Paszek),
  4. Zamknięcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Pawła Rochnińskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Lesław Topór-Kamiński),
  5. Powołanie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr. inż. Stanisława Gawrona,
  6. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Stanisława Gawrona (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka),
  7. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Stanisława Gawrona (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka),
  8. Powołanie Komisji w sprawie przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr inż. Marcina Kasprzaka,
  9. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Zbigniewowi Żurkowi, prof. Pol. Śl,
  10. Powołanie recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Zbigniewowi Żurkowi, prof. Pol. Śl,
  11. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr. inż. Tomasza Biskupa,
 5. Sprawy personalne:
  1. Poparcie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Kaczorkowi,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Adriana Halinka, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.08.2013 r. na czas nieokreślony,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Mariana Kampika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy) w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.06.2013 r. do 30.11.2015 r,
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Krykowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w wymiarze 1/2 etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.11.2013 r. do 30.09.2014 r,
 6. Powołanie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego,
 7. Sprawy różne i wolne wnioski,
 8. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-03-19,
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 2. Sprawozdanie Dziekana za rok 2012,
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące,
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych „Systemy Automatyki SIMATIC i Energoelektroniczne Układy Napędowe” przez Katedrę Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki w roku akademickim 2013/2014,
  3. Przyjęcie limitów naboru na studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia (studia doktoranckie) w roku akademickim 2013/2014,
  4. Przyjęcie wysokości opłat za studia niestacjonarne III stopnia (studia doktoranckie),
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Tomaszowi Kraszewskiemu,
  2. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorza Koniecznego (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny),
  3. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Koniecznego (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny),
  4. Zamknięcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Pawła Rochnińskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Lesław Topór-Kamiński),
  5. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr. inż. Tomasza Biskupa,
  6. Powołanie Komisji w sprawie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Adrianowi Halince, prof. Pol. Śl.,
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Marcina Sowy na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.06.2013 r. do 30.09.2021 r.,
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Krykowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy) w ramach projektu FSB-31/RE5/2009 w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.11.2013 r. do 30.11.2014 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy) w ramach projektu PBU-3/RE5/2012 w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki w wymiarze ¼ etatu na okres od 01.10.2013 r. do 31.08.2014 r.,
  4. Poparcie wniosku o nagrodę Fiata dla dr. inż. Tomasza Cieśli,
  5. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr. inż. Przemysława Struka na okres od 15.06.2013 r. do 14.06.2014 r.,
  6. Ustalenie wymaganej liczby punktów do uzyskania oceny pozytywnej w ocenie okresowej nauczycieli akademickich,
 6. Sprawy różne i wolne wnioski,
 7. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-04-23,
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Program naprawczy finansów Wydziału Elektrycznego
 3. Sprawy dydaktyczne.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż.  Mateuszowi Szablickiemu,
  2. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Szablickiego,
  3. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika mgr. inż. Tomaszowi Hejczykowi,
  4. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Hejczyka,
  5. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Rafała Kumali (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa),
  6. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr inż. Katarzyny Łuszcz (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa),
  7. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Krzysztofa Siekierskiego (opiekun naukowy: dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki),
  8. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Pawła Rochnińskiego (opiekun naukowy: dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.),
  9. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Michała Grzenika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.),
  10. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgr inż. Agnieszki Jakubowskiej (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Janusz Walczak),
  11. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgr. inż. Tomasza Kotyczki (opiekun naukowy: dr hab. inż. Roman Rogoziński, prof. Pol. Śl.),
  12. Powołanie egzaminatorów egzaminu doktorskiego z Filozofii mgr inż. Katarzyny Łuszcz,
  13. Powołanie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr inż. Macieja Grygla,
  14. Powołanie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr inż. Ryszarda Bogacza,
  15. Zamknięcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr. inż. Pawła Kucharczyka (promotor: prof. dr hab. inż. Jan Popczyk),
  16. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Niedopytalskiego (promotor: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.),
  17. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Niedopytalskiego (promotor: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.),
  18. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Andrzeja Lange (promotor: prof. dr hab. inż. Marian Pasko),
  19. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Andrzeja Lange (promotor: prof. dr hab. inż. Marian Pasko),
  20. Uzupełnienie składu Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorza Koniecznego (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny),
  21. Powołanie Komisji w sprawie przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr. inż. Jerzego Roja,
  22. Powołanie Komisji w sprawie przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr. inż. Adama Cichego,
  23. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr. inż. Marcina Kasprzaka,
  24. Powołanie recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr. inż. Marcina Kasprzaka,
  25. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Adrianowi Halince, prof. Pol. Śl.,
  26. Powołanie recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Adrianowi Halince, prof. Pol. Śl.,
  27. Powołanie Komisji w sprawie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Bogusławowi Grzesikowi, prof. Pol. Śl.
 6. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Andrzeja Kandyby na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2015 r.,
  2. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr. inż. Szymona Pasko na okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.,
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Glinki na stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze 1/2 etatu w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.11.2013 r. do 30.09.2014 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2013-05-21,
 9. Zakończenie posiedzenia.