środa, 27.01.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W roku akademickim 2011/2012 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski o Nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej.
 3. Sprawy dydaktyczne.
 4. Sprawy bieżące.
  1. Wniosek o wyróżnienie pracy dyplomowej mgr inż. Rafała Kandory (RE5).
  2. Wniosek o wyróżnienie pracy dyplomowej mgr inż. Seweryna Mazurkiewicza (RE3).
  3. Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów, seminariów, projektów inżynierskich i prac dyplomowych magisterskich przez asystentów i doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2011/2012.
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego.
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr inż. Marcina Sowy (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Dariusz Spałek).
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgr inż. Grzegorza Koniecznego (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny).
  3. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr inż. Tomasza Sierocińskiego (promotor: dr hab. inż. Paweł Sowa, prof. Pol. Śl.).
  4. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Sierocińskiego (promotor: dr hab. inż. Paweł Sowa, prof. Pol. Śl.).
  5. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr inż. Tomasza Sierocińskiego.
  6. Powołanie Komisji w sprawie przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr inż. Krzysztofa Dębowskiego (RE3).
  7. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Pawłowi Sowie, prof. Pol. Śl.
 6. Sprawy personalne.
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Annę Piwowar na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki od 01.10.2011 r. do 30.09.2015 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Łukasza Majkę na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki od 01.10.2011 r. do 30.09.2015 r.
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Marka Kciuka na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki od 01.11.2011 r. do 30.09.2015 r.
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Marcina Fice na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki od 01.10.2011 r. do 30.09.2015 r.
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na umowę o pracę prof. dr hab. inż. Bernarda Barona na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki z dniem 23.09.2011 r. do 30.09.2013 r.
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na umowę o pracę dr hab. inż. Kazimierza Gierlotkę, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki z dniem 22.09.2011 r. do 30.09.2016 r.
  7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na umowę o pracę prof. dr hab. inż. Tadeusza Glinkę na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki z dniem 01.11.2011 r. do 30.09.2012 r.
  8. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na umowę o pracę prof. dr hab. inż. Mariana Pasko na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki z dniem 22.09.2011 r. do 30.09.2016 r.
  9. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia dr inż. Krzysztofa Maźniewskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów od 1.10.2011 r. do 30.09.2018 r.
  10. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia dr inż. Pawła Kowola na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki od 1.12.2011 r. do 30.11.2018 r.
  11. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr inż. Romana Niestroja na stanowisku asystenta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki od 1.10.2011 r. do 30.09.2012 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2011-06-28
 9. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawy dydaktyczne.
  1. Wniosek o wyróżnienie pracy dyplomowej mgr inż. Sabiny Drewniak (RE 4).
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego.
  1. Powołanie Komisji w sprawie przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr inż. Tomasza Biskupa.
  2. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inż. Maksymiliana Przygrodzkiego (RE 1).
  3. Powołanie recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Maksymiliana Przygrodzkiego (RE 1).
  4. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr inż. Pawłowi Kielanowi.
  5. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Kielana.
 4. Sprawy personalne.
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr hab. inż. Kurta Żmudy, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów od 26.10.2011 r. do 30.09.2012 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2011-09-20
 7. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego.
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr inż. Romanowi Niestrojowi.
  2. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inż. Romana Koraba (RE1).
  3. Powołanie recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Romana Koraba (RE1).
  4. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inż. Krzysztofa Dębowskiego (RE 3).
  5. Powołanie recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Krzysztofa Dębowskiego (RE 3).
 4. Sprawy personalne.
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr hab. inż. Zbigniewa Gacka na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów od 29.11.2011 r. do 30.09.2012 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2011-10-11
 7. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Spotkanie z JM Rektorem.
 3. Sprawy dydaktyczne.
 4. Sprawy bieżące.
  1. Wniosek o wyróżnienie pracy dyplomowej mgr inż. Marka Szymczaka (RE 3).
  2. Wniosek o wyróżnienie pracy dyplomowej mgr inż. Tomasza Jarka (RE 5).
 5. Wnioski o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2011-11-15
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 3. Sprawy bieżące.
  1. Informacja o Krajowych Ramach Kwalifikacji.
  2. Informacja o Wydziałowym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia.
  3. Wyrażenie zgody na prowadzenie wszystkich rodzajów zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych od 01 marca 2012 r. przez dra inż. Tomasza Biskupa.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego.
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgra inż. Arkadiusza Gancarczyka (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis).
  2. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Grzegorza Kiełtyki.
  3. Powołanie Komisji w sprawie przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dra inż. Wojciecha Burlikowskiego.
  4. Powołanie Komisji w sprawie postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Stefanowi Paszkowi, prof. Pol. Śl.
  5. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Marianowi Urbańczykowi, prof. Pol. Śl.
 5. Sprawy personalne.
  1. Poparcie wniosku o stypendium Fiata dla mgra inż. Wiktora Górnego.
  2. Poparcie wniosku o stypendium Fiata dla inż. Michała Pucka.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2011-12-13
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 3. Sprawy bieżące.
  1. Informacja o Krajowych Ramach Kwalifikacji.
  2. Wniosek o wyróżnienie egzaminu dyplomowego I stopnia inżynierskiego inż. Artura Węglickiego (RE2).
  3. Wniosek o wyróżnienie egzaminu dyplomowego I stopnia inżynierskiego inż.  Piotra Świerka (RE5).
  4. Wniosek o wyróżnienie egzaminu dyplomowego I stopnia inżynierskiego inż.  Zygmunta Kowalika (RE6).
  5. Wniosek o wyróżnienie egzaminu dyplomowego I stopnia inżynierskiego inż.  Daniela Szweda (RE6).
  6. Wniosek o wyróżnienie egzaminu dyplomowego I stopnia inżynierskiego inż.  Andrzeja Globisza (RE6).
  7. Wyrażenie zgody na prowadzenie przez Katedrę Mechatroniki kursu dokształcającego: "Modułowy kurs obsługi i utrzymania urządzeń mechatronicznych".
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego.
  1. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Piotra Pruskiego.
  2. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Sebastiana Berhausena.
  3. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Tomasza Cieśli.
  4. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr inż. Tomasza Cieśli (promotor: dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. Pol. Śl.).
  5. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż.  Tomasza Cieśli (promotor: dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. Pol. Śl.).
  6. Wyrażenie zgody na modyfikację tematu pracy doktorskiej mgra inż.  Grzegorza Jarka (promotor: dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl.).
  7. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inż. Wojciecha Burlikowskiego.
  8. Powołanie recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym dra inż. Wojciecha Burlikowskiego.
  9. Informacja o przewodzie habilitacyjnym dr inż. Tomasza Biskupa.
  10. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Stefanowi Paszkowi, prof. Pol. Śl.
  11. Powołanie recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Stefanowi Paszkowi, prof. Pol. Śl.
  12. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Krzysztofowi Krykowskiemu, prof. Pol. Śl.
 5. Sprawy personalne.
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr hab. inż. Zbigniewa Gacka na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
  2. Poparcie wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca dr inż. Marcina Zygmanowskiego (RE5).
  3. Poparcie wniosku o nagrodę MNiSW dla dr hab. inż. Tomasza Trawińskiego.
  4. Poparcie wniosku o nagrodę MNiSW dla dr inż. Szymona Pasko.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-01-17
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 3. Sprawy bieżące.
  1. Przyjęcie programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Dziekana).
  2. Wniosek o wyróżnienie egzaminu dyplomowego I stopnia inżynierskiego inż. Łukasza Andrzejaka (RE3).
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego.
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr inż. Tomaszowi Sierocińskiemu.
  2. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Andrzeja Lange.
  3. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Przemysława Struka.
  4. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra inż. Przemysława Struka (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny).
  5. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Przemysława Struka (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny).
  6. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Barbary Kulesz.
 5. Sprawy personalne.
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr inż. Romana Kroczka na stanowisku asystenta naukowego w wymiarze 1/4 etatu w ramach projektu UE-6/RE6/2011/7.PR w Katedrze Mechatroniki na okres od 01.05 -- 31.12.2012 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr inż. Jarosława Domina na stanowisku asystenta naukowego w wymiarze 1/4 etatu w ramach projektu UE-6/RE6/2011/7.PR w Katedrze Mechatroniki na okres od 01.05 -- 31.12.2012 r.
  3. Poparcie wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca dr inż. Dawida Buły (RE3).
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-02-21
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 3. Sprawy bieżące.
  1. Wyrażenie zgody na prowadzenie studium podyplomowego "Audytor efektywności energetycznej" przez Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów w roku akademickim 2012/2013.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego.
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgra inż. Marcina Niedopytalskiego (opiekun naukowy: dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.).
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgra inż. Macieja Grygiel (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec).
  3. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Grzegorza Jarka.
  4. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra inż. Grzegorza Jarka (promotor: dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl.).
  5. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Grzegorza Jarka (promotor: dr hab.  nż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl.).
  6. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr inż. Anny Piaskowy.
  7. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Piaskowy (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis).
  8. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Piaskowy (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis).
  9. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Maksymiliana Przygrodzkiego.
 5. Sprawy personalne.
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr hab. inż. Krzysztofa Krykowskiego, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-03-20
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie roczne Dziekana za 2011 r.
 3. Sprawy dydaktyczne.
 4. Sprawy bieżące.
  1. Wyrażenie zgody na prowadzenie studium podyplomowego „Systemy Automatyki SIMATIC i Energoelektroniczne Układy Napędowe” przez Katedrę Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki w roku akademickim 2012/2013.
 5. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego.
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgra inż. Tomaszowi Hejczykowi (opiekun naukowy: dr hab. inż. Marian Urbańczyk, prof. Pol. Śl.).
  2. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgr inż. Beaty Krupanek.
  3. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra inż. Beaty Krupanek (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec).
  4. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Beaty Krupanek (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec).
  5. Powołanie Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra inż. Sebastiana Berhausena (promotor: dr hab. inż. Stefan Paszek, prof. Pol. Śl.).
  6. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Sebastiana Berhausena (promotor: dr hab. inż. Stefan Paszek, prof. Pol. Śl.).
  7. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dra inż. Romana Kroka.
 6. Sprawy personalne.
  1. Wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia dr inż. Józefa Kwiczali na stanowisku adiunkta w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki od 01.10.2012 r. do 30.09.2016 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Pawła Kielana na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki od 01.10.2012 r. do 30.09.2021 r.
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Arkadiusza Domorackiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki od 01.10.2012 r. do 30.09.2021 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
  1. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-04-17
 8. Zakończenie posiedzenia.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego.
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika mgr inż. Tomaszowi Cieśli.
  2. Poparcie wniosku Komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Cieśli.
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgra inż. Pawła Rochnińskiego (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Lesław Topór-Kamiński).
  4. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgra inż. Seweryna Mazurkiewicza (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Janusz Walczak).
  5. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgra inż. Wojciecha Kołtona (opiekun naukowy: dr hab. inż. Tomasz Trawiński).
  6. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgra inż. Grzegorza Szerszenia (opiekun naukowy: dr hab. inż. Franciszek Witos, prof. Pol. Śl.).
  7. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektrotechnika mgra inż. Michała Pniewskiego (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis).
  8. Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Elektronika mgra inż. Piotra Bidzińskiego (opiekun naukowy: dr hab. inż. Bogusława Adamowicz, prof. Pol. Śl. z Instytutu Fizyki).
  9. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Jarosława Domina.
  10. Wyznaczenie egzaminatorów egzaminów doktorskich mgra inż. Romana Kroczka.
  11. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Krzysztofa Dębowskiego.
  12. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Romana Koraba.
  13. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Stefanowi Paszkowi, prof. Pol. Śl.
 5. Sprawy personalne.
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr inż. Sebastiana Berhausena na stanowisku asystenta w Instytucie Elektroniki i Informatyki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2016 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr inż. Radosława Sokoła na stanowisku asystenta w Instytucie Elektroniki i Informatyki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2016 r.
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr inż. Grzegorza Jarka na stanowisku asystenta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2016 r.
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr inż. Marcina Niedopytalskiego na stanowisku asystenta w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2016 r.
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgra inż. Tomasza Cieśli na stanowisku asystenta naukowego w wymiarze 1 etatu w ramach projektu PBU-9/RE5/2011 w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.07 – 30.11.2012 r.
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgra inż. Sebastiana Krosnego na stanowisku asystenta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na 1 etatu na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
  7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie mgr inż. Pawła Kucharczyka na stanowisku asystenta w wymiarze 1 etatu w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
  8. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Marii Bojarskiej, doc. w Pol. Śl. na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze 1 etatu w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
  9. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Macieja Sajkowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.12.2012 r. do 30.09.2021 r.
  10. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Kamila Barczaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Optoelektroniki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2021 r.
  11. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Romana Niestroja na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2021 r.
  12. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Szymona Ciury na stanowisku adiunkta w wymiarze 1 etatu w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
  13. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr inż. Joachima Bargiela na stanowisku adiunkta w wymiarze 1 etatu w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
  14. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr hab. inż. Lesława Topór-Kamińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.09.2012 r. do 30.09.2016 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
  1. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2012-05-22
 7. Zakończenie posiedzenia.