Sunday, 09.08.2020 - Week: (E)ven
logoPolSl2019 2logoRE100

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


ELEKTRYKAYear LX (2014)
QuarterlyIssue 1 (229)
 

Scientific Committee

CONTENTS

Foreword

  1. Lukáš KOUDELA, Petr POLCAR, Oldřich TUREČEK: Numerical modeling of sound propagation in anechoic chamber with quadratic residue diffuser
  2. Petr POLCAR, Lukáš KOUDELA:  Electromechanical systems with ferrofluid filled GAP
  3. Tadeusz KACZOREK:  Analysis of pointwise completeness and pointwise generacy of descriptor electrical circuits by the use of Drazin inverse of matrices
  4. Krzysztof BUDNIK, Wojciech MACHCZYŃSKI, Jan SZYMENDERSKI:  Electric field induced by current in overhead conductor
  5. Ryszard PORADA, Adam GULCZYŃSKI:  Control of power electronics current source with application of discreet regulators
  6. Wojciech MITKOWSKI:  Analysis of nonuniform electric LC-ladder network
  7. Krzysztof GÓRECKI, Janusz ZARĘBSKI:  Influence of the mounting of a semiconductor device on its transient thermal impedance
  8. Andrzej ZAWADZKI, Maciej WŁODARCZYK:  Application of fractional differential calculus used to modeling a class of nonlinear generators
  9. Andrzej KUKIEŁKA:  Dual similarity of voltage to current and current to voltage transfer function of hybrid active two-ports with conversion
  10. Krzysztof SZTYMELSKI, Marian PASKO:  B-H loop mathematical model