niedziela, 11.04.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
banner-70-LAT
 • Zaproszenie na obchody 70-lecia

   

  Szanowni Państwo,

  Zbliża się jubileusz 70-lecia powstania Wydziału Elektrycznego, założonego w 1945 roku, jako jednego z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Śląskiej. Rocznica ta jest okazją do podsumowania zmian, jakie zaszły na Wydziale, w działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej.

  (...)

  Serdecznie zapraszam wszystkich Pracowników, Studentów, Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektrycznego na uroczystości rocznicowe i imprezy towarzyszące, które rozpoczną się od uroczystej Inauguracji 70-tego Jubileuszowego Roku Akademickiego.

  Dziekan Wydziału Elektrycznego
  prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

  Czytaj więcej...
 • 1

Przeczytaj jak Wydział Elektryczny zorganizował Ci studia w roku 2020/2021


Uroczysta Sesja Jubileuszowa

Obchody 70-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej zostały zapoczątkowane uroczystą Sesją Jubileuszową, która zgromadziła pracowników naukowych krajowych i zagranicznych uczelni, władze Politechniki Śląskiej, absolwentów Wydziału Elektrycznego, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz reprezentantów przedsiębiorców współpracujących z Wydziałem, w tym podmiotów sponsorujących wydarzenie.

Czytaj więcej...

Odnowienie immatrykulacji

Kolejnym wydarzeniem jubileuszowym było odnowienie immatrykulacji absolwentów Wydziału Elektrycznego, rozpoczynających studia w latach 1963-1965. Spotkanie prowadził Prezes Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Krzysztof Kolonko.

Czytaj więcej...

Odsłonięcie tablicy ku czci Profesora Zygmunta Nowomiejskiego

Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, który przypomniał sylwetkę zawodową Profesora Zygmunta Nowomiejskiego. Do wspomnień o Profesorze dołączyła również docent Zofia Cichowska, blisko współpracująca z Profesorem Nowomiejskim, podkreślając jego wysoką kulturę osobistą i umiejętność współpracy z młodymi pracownikami. Kolejne wystąpienie Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczery dotyczyło związków Profesora Nowomiejskiego ze swoim rodzinnym miastem. Odsłonięcia tablicy dokonali pani Urszula Mikrut – członek rodziny Profesora Nowomiejskiego oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego profesor Paweł Sowa.

Czytaj więcej...

Otwarcie Laboratorium Inteligentnej Infrastruktury Przemysłowej

W cykl obchodów 70-lecia Wydziału wplecione zostało również otwarcie laboratorium dydaktyczno-badawczego w Katedrze Mechatroniki. Laboratorium Inteligentnej Infrastruktury Przemysłowej - zbudowane wspólnie z firmą APA Innovative, to przykład rzeczywistego wdrożenia systemu zarządzania wszelkimi podsystemami w budynkach użyteczności publicznej oraz w zakładach przemysłowych. Goscie zwiedzali również odnowione i zmodernizowane Laboratorium Przetworników Elektromechanicznych i Mikronapędów dla Elektroniki i Mechatroniki oraz Laboratorium Hybrydowych Systemów Mechatronicznych.

Czytaj więcej...

Biesiada towarzyska

Pierwszy dzień Jubileuszu zakończyła biesiada towarzyska, w której udział wzięli wszyscy pracownicy Wydziału. Spotkanie towarzyskie uprzyjemnił koncert gitarowy dr. inż. Michała Lewandowskiego oraz zespołu muzycznego pani Bernadety Kowalskiej.

Czytaj więcej...

Odwiedzanie grobów Profesorów Wydziału Elektrycznego

Drugi dzień obchodów Jubileuszu 70-lecia Wydziału rozpoczął się od odwiedzenia miejsc spoczynku śp. Profesorów Wydziału Elektrycznego: Wilibalda Winklera (cmentarz przy parafii pw. św. Andrzeja w Zabrzu), Stanisława Fryze, Zygmunta Gogolewskiego, Tadeusza Malarskiego, Wincentego Podlachy (Cmentarz Lipowy w Gliwicach) oraz Tadeusza Zagajewskiego, Zygmunta Nowomiejskiego i Antoniego Boguckiego (Cmentarz Centralny w Gliwicach). Przy krzyżu upamiętniającym wszystkich zmarłych Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa odczytał nazwiska wszystkich Pracowników Wydziału, którzy odeszli na wieczny spoczynek.

Czytaj więcej...

Sesja Młodych Naukowców

Drugiego dnia obchodów Jubileuszu 70-lecia Wydziału odbyła się „Sesja Młodych Naukowców”, podczas której doktoranci i młodzi doktorzy ze wszystkich jednostek Wydziału, wygłosili referaty naukowe, omawiając wyniki swoich badań i wnosząc innowacyjne spojrzenia na poruszane tematy.

Czytaj więcej...

Koncert w Operze Śląskiej w Bytomiu

Drugi dzień Jubileuszu zakończył koncert w Operze Śląskiej w Bytomiu, podczas którego zaprezentowano najpiękniejsze utwory operowe i operetkowe, wykonane przez orkiestrę pod batutą Tadeusza Serafina – dyrektora opery. W koncercie uczestniczył również chór, balet i solistki, a całość w doskonałym stylu poprowadziła primabalerina Joanna Kściuczyk – Jędrusik.

Czytaj więcej...

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

Ostatniego dnia obchodów „70 – lecia Wydziału Elektrycznego” odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016. Poza kandydatami na studentów pierwszego roku, uroczystość zaszczycili swoją obecnością: reprezentanci zaprzyjaźnionych uczelni, dziekani i prodziekani z innych wydziałów Politechniki Śląskiej, przedstawiciele śląskiego samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół średnich, dyrektorzy przedsiębiorstw współpracujących z Wydziałem Elektrycznym oraz członkowie stowarzyszeń branżowych. Obecni byli również członkowie Rady Wydziału Elektrycznego.

Uroczystość uświetnił wykład prof. dr. hab. n. med. dr h. c. Aleksandra Sieronia, Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej pt. „Elektryka w medycynie”, w którym Profesor w bogato ilustrowanej prezentacji przybliżył zależności metod i sposobów leczenia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu szeroko rozumianej elektrotechniki, którą nabył podczas studiów na Wydziale Elektrycznym.

Czytaj więcej...