wtorek, 22.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

NOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Szanowni kandydaci na Studentów Wydziału Elektrycznego

Rozwój nauk technicznych przeżywa obecnie renesans zarówno w naszym kraju, jak i całej Unii Europejskiej. Najszybciej rozwijające się branże gospodarki to: energetyka, elektrotechnika, elektronika, informatyka oraz mechatronika. Wdrażanie nowoczesnych technologii wymaga wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy potrafią szybko dostosować się do zmieniających się warunków rynku i rozwoju techniki.

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej zaprasza Państwa do podjęcia studiów na kierunkach: Elektrotechnika, Energetyka, Informatyka oraz Mechatronika. Wszystkie z nich prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym pierwszego stopnia (studia inżynierskie), a Elektrotechnika oraz Mechatronika również jako studia drugiego stopnia (magisterskie).

Wydział Elektryczny jest jednym z najstarszych wydziałów Politechniki Śląskiej, zatrudnia obecnie 32 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 85 doktorów. Wydział prowadzi współpracę z ośrodkami uniwersyteckimi i naukowymi na wszystkich kontynentach. Wydział bierze czynny udział w międzynarodowym programie „Erasmus”, który umożliwia studentom odbycie praktyki lub studiów zagranicą.

Absolwenci Wydziału Elektrycznego zaliczają się obecnie do najbardziej poszukiwanych pracowników na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Jest to spowodowane wzrostem zużycia energii elektrycznej w nowoczesnej gospodarce i uniwersalnym przygotowaniem absolwentów do pracy w wielu dziedzinach opartych na przetwarzaniu tej najnowszej postaci energii. Wiedza przyswajana przez studentów w toku studiów daje solidne podstawy teoretyczne, a staże odbywane przez studentów w przedsiębiorstwach oraz prace dyplomowe dotyczące konkretnych rozwiązań wykonywanych dla przemysłu stanowią właściwe przygotowanie praktyczne. Ponad sześćdziesiąt laboratoriów wyposażonych w nowoczesne urządzenia daje możliwość zapoznania się z przyrządami wykorzystywanymi przez przyszłych pracodawców.

Wyrażam nadzieję, że Wydział Elektryczny stanie się dla Państwa kolejnym etapem w zdobyciu praktycznej i przydatnej wiedzy, która zagwarantuje dobrą pozycję na rynku pracy, a życie studenckie dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń.

 

Dziekan Wydziału Elektrycznego
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa