czwartek, 09.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 

Projekty europejskie

Implementation of the new source of the digitally synthesized sinusoidal voltage in INRIM two-terminal pair fully digital impedance bridge

Scientists from Italian Institute of Metrology (INRIM, Turin) and Silesian University of Technology (SUT, Gliwice, Poland) successfully implemented the high-stability digitally synthesized source in the two-terminal pair fully digital impedance bridge, developed at INRIM. The new source speeds up the process of the balancing the bridge. The DSP algorithm, implemented in the source minimizes the error, caused by limited resolution of the digital-to-analog converters reconstructing the sinusoidal signals. The low levels of close-to-fundamental harmonics of the synthesized voltage as well as high stability of the magnitude ratio and phase allows for precise comparisons of impedance standards. The source was developed by Marian Kampik (SUT) within an individual Research Exellence Grant, realized within European project „AIM QuTE: Automated Impedance Metrology extending the Quantum Toolbox for Electricity”, granted by European Metrology Research Programme (EMRP).

Czytaj więcej...

Implementation of the new source of the digitally synthesized sinusoidal voltage in METAS four-terminal pair digital sampling impedance bridge

Scientists from National Measurement Institute of Switzerland (METAS, Wabern), Danish Designated Institute (Trescal, Silkeborg) and Silesian University of Technology (SUT, Gliwice, Poland) successfully implemented the high-stability digital source of sinusoidal voltage in the four-terminal pair digital sampling impedance developed at METAS. The new source enhanced the resolution of the METAS sampling bridge approximately 100 times and substantially improved the speed of the balancing procedure. The source was developed by Marian Kampik (SUT) within an individual Research Exellence Grant, realized within European project „AIM QuTE: Automated Impedance Metrology extending the Quantum Toolbox for Electricity”, granted by European Metrology Research Programme (EMRP).

Czytaj więcej...