poniedziałek, 23.07.2018 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny

Przewody doktorskie prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej

 
Analiza wybranych probabilistycznych elementów planowania rozwoju sieci przesyłowej 2017 Wojciech Lubicki
Analiza układów liniowych ułamkowego rzędu 2017 Agnieszka Jakubowska-Ciszek
Analiza pracy i synteza układu sterowania silnika bezszczotkowego prądu stałego z komutatorem elektronicznym współpracującym z regulatorem podwyższającym napięcie typu BOOST uwzględniająca tętnienia komutacyjne 2017 Robert Piwowarczyk
Optymalizacja wielonośnikowych sieci zakładowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie zarządzania energią elektryczną w wybranym zakładzie przemysłowym 2017 Krzysztof Siekierski
Analiza wysokoczęstotliwościowych drajwerów tranzystorów MOSFET mocy stosowanych w falownikach rezonansowych 2017 Piotr Legutko
Identyfikacja zakłóceń w wielotorowych różnopoziomowych napięciowo liniach elektroenergetycznych 2016 Rafał Kumala
Zastosowanie wielowejściowych wzmacniaczy operacyjnych do realizacji wybranych układów w cyfrowych systemach logiki wielowartościowej 2016 Marcin Walecki
Wpływ wybranych środowisk gazowych na właściwości fizyczne struktur na bazie grafenu i tlenku grafenu 2016 Sabina Drewniak
Zastosowanie nanostruktur półprzewodników szerokoprzerwowych w układach do pomiaru i detekcji wybranych gazów 2016 Marcin Procek
Bezczujnikowe sterowanie wysokoobrotowego silnika PM BLDC 2016 Dawid Makieła