środa, 17.07.2019 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Przewody doktorskie prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej

 
Wybrane aspekty energochłonności instalacji elektrycznych w pojazdach 2019 Bartłomiej Tworek
Analiza i badania wysokoczęstotliwościowych falowników klasy DE z tranzystorami MOSFET na bazie SiC i GaN. 2019 Krzysztof Przybyła
Rezonansowe kaskady cewek sprzężonych magnetycznie w bezprzewodowym przesyle energii elektrycznej 2019 Krystian Frania
Optymalizacja nastaw przesuwników fazowych instalowanych w liniach transgranicznych połączonego systemu elektroenergetycznego w stanach ustalonych 2019 Robert Owczarek
Badanie właściwości tarczowych obwodów elektromagnetycznych silników indukcyjnych klatkowych z zastosowaniem zastępczych metod obliczeniowych. 2019 Tomasz Wolnik
Analiza porównawcza możliwości zastosowania filtrów pasywnych i aktywnych do tłumienia zaburzeń przewodzonych. 2018 Marek Szymczak
Analiza możliwości programowej realizacji działania wybranych układów do pomiaru składowych impedancji. 2018 Sebastian Barwinek
Opracowanie metod pomiarowej identyfikacji parametrów hamiltonowskiego modelu matematycznego przetwornika elektromechanicznego umożliwiających jego zastosowanie w układzie sterowania synchronicznego silnika reluktancyjnego SynRM 2018 Zygmunt Kowalik
Diagnostyka drgań w maszynach elektrycznych z magnesami trwałymi wykorzystująca sygnały własne 2018 Marcin Barański
Analiza wybranych probabilistycznych elementów planowania rozwoju sieci przesyłowej 2017 Wojciech Lubicki