sobota, 23.02.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Przewody doktorskie prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej

 
Analiza porównawcza możliwości zastosowania filtrów pasywnych i aktywnych do tłumienia zaburzeń przewodzonych. 2018 Marek Szymczak
Analiza możliwości programowej realizacji działania wybranych układów do pomiaru składowych impedancji. 2018 Sebastian Barwinek
Opracowanie metod pomiarowej identyfikacji parametrów hamiltonowskiego modelu matematycznego przetwornika elektromechanicznego umożliwiających jego zastosowanie w układzie sterowania synchronicznego silnika reluktancyjnego SynRM 2018 Zygmunt Kowalik
Diagnostyka drgań w maszynach elektrycznych z magnesami trwałymi wykorzystująca sygnały własne 2018 Marcin Barański
Analiza wybranych probabilistycznych elementów planowania rozwoju sieci przesyłowej 2017 Wojciech Lubicki
Analiza układów liniowych ułamkowego rzędu 2017 Agnieszka Jakubowska-Ciszek
Analiza pracy i synteza układu sterowania silnika bezszczotkowego prądu stałego z komutatorem elektronicznym współpracującym z regulatorem podwyższającym napięcie typu BOOST uwzględniająca tętnienia komutacyjne 2017 Robert Piwowarczyk
Optymalizacja wielonośnikowych sieci zakładowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie zarządzania energią elektryczną w wybranym zakładzie przemysłowym 2017 Krzysztof Siekierski
Analiza wysokoczęstotliwościowych drajwerów tranzystorów MOSFET mocy stosowanych w falownikach rezonansowych 2017 Piotr Legutko
Identyfikacja zakłóceń w wielotorowych różnopoziomowych napięciowo liniach elektroenergetycznych 2016 Rafał Kumala