wtorek, 22.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

NOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Laboratorium Energoelektroniki

Przystosowane jest do prowadzenia prac naukowo-badawczych i zajęć dydaktycznych. Modułowa konstrukcja stanowisk umożliwia wielowariantowe łączenie obwodów silnoprądowych przekształtników w oparciu o tyrystory, diody i tranzystory IGBT (200 A/1200 V). Te ostatnie, w konfiguracji 6-cio tranzystorowego mostka, mają wejścia starowania światłowodowego. Umożliwia to podłączenie różnych układów sterowania przekształtników, które są dostępne w laboratorium. Niektóre stanowiska są oddzielne, ponieważ wymagają zwartej konstrukcji. Są one dedykowane np. do badania właściwości tranzystorów (IGBT, Mosfet) oraz przekształtników w.cz. (falowniki klasy E i DE).

Laboratorium wyposażone jest m.in. w:

 • 6 oscyloskopów cyfrowych prod. Agilent (np. DSO6014, MSO6034, DSO-X-2004A),
 • sondy prądowe, cęgowe np: Tektronix A622,
 • dedykowane do oscyloskopów sondy różnicowo-napięciowe, np: AgilentN2772A,
 • mierniki Sanwa 500, zestawy rezystorów obciążenia do kilku kW, opornice suwakowe.
Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Laboratorium Nadprzewodnictwa

Laboratorium o powierzchni około 30 m2 przystosowane do badań w zakresie nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego (taśm wysokotemperaturowych HTS BiSCCO oraz YBCO oraz nadprzewodników masywnych) z możliwością badania przewodów niskotemperaturowych o temperaturach krytycznych z zakresu powyżej 20 K, w tym najważniejszego z tej grupy materiału MgB2. Laboratorium wyposażone w stanowiska pomiarowe do badań nadprzewodników chłodzonych zanurzeniowo w ciekłym azocie, zarówno w zakresie pomiarów prądu krytycznych, jak i oddziaływań mechanicznych wynikających ze zjawiska Maissnera. Do badań niskotemperaturowych przystosowana jest komora kriogeniczna 15 K, 10-7 mbara z osprzętem (głowica kriogeniczna, kompresor, system pomp próżniowych, chłodnica). Laboratorium wyposażone w zasilacze wysokoprądowe, generator przebiegów sinusoidalnych, układy pomiarowo-akwizycyjne DataTaker oraz National Instruments oraz rozbudowaną bazę narzędziowo materiałową. W laboratorium prowadzone były badania w ramach programów badawczych 5 i 6 Programu Ramowego UE, obecnie realizowany jest projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Pracownia Przekształtników w.cz.

Pracownia przeznaczona jest do badań własnych. Znajduje się w niej zestaw trzech stanowisk badawczych z doprowadzonym zasilaniem napięcia zmiennego (3x400 V) i stałego (2x110 V). Na wyposażeniu pracowni znajduje się niezbędna aparatura, narzędzia oraz materiały, w tym: oscyloskopy cyfrowe Tektronix (TDS350, TDS620B, TDS3032, TDS3034B), specjalistyczne sondy prądowe Tektronix (TCP202, P6021), chłodnice wodne OZAS (UchW-2, UchW-5), wielofunkcyjny system rejestracji temperatury i napięć firmy National Instruments na bazie karty pomiarowej PCI-6052 33 kS/s, pirometr Raytec model 3iG5S.C. (-50 do 1600 ºC), precyzyjny analizator impedancji Agilent typu 4294A, specjalizowane watomierze 4421 oraz Bird 43 do pomiarów mocy czynnej wysokich częstotliwości.

Przykładowymi układami laboratoryjnymi znajdującymi się w Pracowni są:

 • rezonansowe falowniki klasy E (1 MHz, 200 W; 1 MHz, 600 W – system lewitacji elektromagnetycznej; 16 MHz, 1 kW; 30 MHz, 300 W),
 • falownik klasy EF (1 MHz, 500 W),
 • falowniki klasy DE (8 MHz, 200 W; 13,56 MHz, 500 W),
 • falownik klasy D z nagrzewnicą indukcyjną (22 kHz, 7,5 kW).

W Pracowni mogą być prowadzone prace naukowo-badawcze z zakresu zaawansowanego projektowania, konstruowania i pomiarów przekształtników energoelektronicznych, a w szczególności przekształtników rezonansowych o częstotliwościach pracy do kilkudziesięciu MHz.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Laboratorium Robotów Mobilnych

Laboratorium Robotów Mobilnych wyposażone jest w dwanaście robotów kroczących klasy HEXOR, trzy roboty kołowe z napędem różnicowym, manipulator równoległy 6DOF oraz osiem stanowisk komputerowych z zestawem urządzę peryferyjnych umożliwiających programowanie, sterowanie i komunikację z układami sterowania robotów i ich pokładowych systemów wizyjnych oraz sensorycznych. Dydaktyczny Robot Mobilny HEXOR stanowi unikalne połączenie sześcionożnej platformy kroczącej, napędzanej impulsowymi serwomechanizmami prądu stałego z nowoczesnym sterownikiem mikroprocesorowym oraz zestawem czujników i układów akwizycji danych ze środowiska otaczającego robota. Istniejący sprzęt i oprogramowanie sterujące umożliwiają: transmisję i analizę obrazu z kamery umieszczonej na pokładzie robotów na nadrzędny komputerze sterującym klasy PC, identyfikacje i sterowanie robota za pośrednictwem sygnału mowy, oraz nawigacje w przestrzeni laboratorium w oparciu o sonarową mapę otoczenia i bazowe punkty nawigacyjne. Baza sprzętowo programowa laboratorium pozwala na realizacje badań w zakresie: systemów zasilania i oszczędzania energii elektrycznej; układów napędowych i rozwiązań kinematycznych; mikroprocesorowych układów sterowania; systemów akwizycji danych i układów sensorycznych; sterowania i wizualizacji danych, budowy graficznych interfejsów użytkownika; aplikacji sztucznej inteligencji wykorzystujące sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i logikę rozmytą; rozpoznawania mowy i obrazu, komunikacji z maszynami za pośrednictwem języka naturalnego.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Laboratorium Energoelektronicznych Układów Napędowych

Laboratorium wyposażone jest w zestaw uniwersalnych stanowisk, pozwalających na badanie energoelektronicznych układów napędowych prądu stałego oraz prądu przemiennego (na każdym stanowisku znajduje się jeden napęd prądu stałego i jeden prądu przemiennego). W laboratorium istnieje możliwość badania następujących układów: silnik obcowzbudny zasilany z prostownika tyrystorowego lub przekształtnika tranzystorowego DC/DC, silnik bezszczotkowy prądu stałego, silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, silnik klatkowy sterowany częstotliwościowo, maszyna asynchroniczna dwustronnie zasilana, silnik krokowy oraz serwonapęd jedno- i wieloosiowy. Możliwa jest implementacja własnych algorytmów sterowania układami napędowymi. Część stanowisk wyposażona jest w karty sterowniczo-pomiarowe dSPACE 1104, co pozwala na realizację zagadnień związanych z szybkim prototypowaniem układów napędowych, bazującym na programowaniu w środowisku MATLAB-Simulink. Pozostałe stanowiska zawierają sterownik na bazie procesora sygnałowego TMS320F2812, realizujący algorytmy sterowania skalarnego i wektorowego (np. sterowanie polowo zorientowane, bezpośrednie sterowanie momentem) silnika klatkowego. Laboratorium dysponuje również napędami komercyjnymi wiodących producentów: Lenze, Siemens, Enel. W realizacji zagadnień związanych z szybkim prototypowaniem wykorzystywane są karty NI6008 firmy National Instruments, programowane w środowisku LabView.

Laboratorium jakości energii elektrycznej

Jest to laboratorium służące do badania wielu aspektów związanych z jakością energii elektrycznej. Wyposażenie laboratorium pozwala na badania nieliniowych odbiorników zgodnie z normami IEC-61000-X-X oraz normą PN-EN 50160. Laboratorium wyposażone jest w aparaturę pomiarową (oscyloskopy, multimetry, analizator jakości energii) oraz w typowe odbiorniki energii elektrycznej (prostowniki, falowniki, źródła światła, transformatory). Pomiary jakie można wykonywać w laboratorium wykonuje się przy napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz.

Laboratorium zasilaczy elektronicznych

Laboratorium badawcze zasilaczy elektronicznych, dedykowane zasilaczom niskiego napięcia DC-DC oraz zasilaczom AC-DC zasilanym z sieci 230 V, 50 Hz. Na wyposażeniu laboratorium znajduje się sprzęt lutowniczy, pomiarowy (multimetry, oscyloskopy). W laboratorium przeprowadza się cały proces tworzenia zasilaczy od projektowania przez ich wykonanie, badania laboratoryjne i optymalizację. W ciągu ostatnich 3 lat działania laboratorium powstało ok. 80 różnego rodzaju zasilaczy z przeznaczeniem na cele naukowe i dydaktyczne.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Analizator jakości energii elektrycznej FLUKE 435

Analizator służy do pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej zgodnie z normami EN-PN 50160 i normami IEC 61000-4-X. Urządzenie ma klasę 0,5.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Kondycjoner energii elektrycznej 10 kVA, 400 V, 300 kJ

Kondycjoner skonstruowany w KENER służy do poprawy parametrów jakości energii elektrycznej na zaciskach zasilających odbiornika chronionego. W kondycjonerze zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne m.in. pięciopoziomowy przekształtnik wielopoziomowy, zasobnik energii w postaci baterii superkondensatorów o maksymalnej energii 300 kJ. Kondycjoner może być używany do badań nad najnowocześniejszymi przekształtnikami wielopoziomowymi oraz służyć jako szybki magazyn energii elektrycznej w systemach ze źródłami energii odnawialnej.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Stanowisko z pięciopoziomowym przekształtnikiem hybrydowym

3x1000 V, 15 kVA z hamownią elektryczną o mocy 3x400 V, 20 kW. Stanowisko skonstruowane w KENER służy do badania przekształtników wielopoziomowych na napięcie do 1000 V AC. Hamownia elektryczna z generatorem indukcyjnym wchodzi w skład stanowiska i może być używana do badań różnych przekształtników.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Specjalistyczna wiertarko-frezarka ProtoMatC40 firmy LPKF

Przeznaczona do produkcji prototypowych obwodów drukowanych jednostronnych i dwustronnych. Parametry krytyczne: minimalna szerokość ścieżki 0,2 mm; minimalna odległość między ścieżkami 0,2 mm; minimalna średnica otworów 0,3 mm; maksymalny rozmiar obwodu 195x280 mm.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Precyzyjny analizator impedancji 4294A

Analizator impedancji 4294A firmy Agilent Technologies jest wszechstronnym narzędziem dokonującym dokładnych pomiarów oraz analizy impedancji w funkcji częstotliwości w zakresie od 40 Hz do 110 MHz. Przeznaczony jest do pomiaru różnorodnych podzespołów elektronicznych i elektrycznych (elementów i podzespołów), jak również parametrów materiałów (w tym materiałów magnetycznych i dielektrycznych). Aktualnie na wyposażeniu analizatora znajdują się następujące przystawki:

 • 16047E (częstotliwość ≤ 110 MHz, maksymalny dc bias: ±40 V) do pomiarów impedancji dwójników,
 • 16065A (częstotliwość: 50 Hz do 2 MHz, maksymalny zewnętrzny dc bias: ±200 V) do pomiarów impedancji dwójników z biasem napięciowym,
 • 42941A (częstotliwość ≤ 110 MHz, maksymalny dc bias: ±40 V, długość sondy: 1.5 m) do pomiarów impedancji w obwodach („in-circuit”).
Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Specjalizowany watomierz 4421 w.cz. z głowicami

Watomierz Bird 4421 umożliwia precyzyjny pomiar mocy czynnej wysokiej częstotliwości (±1 lub ±3%) w zakresie zależnym od użytej głowicy. Aktualnie na wyposażeniu watomierza znajdują się następujące głowice:

 • 4024 (300 mW – 1000 W, 1,8 MHz – 32 MHz, dokładność ±3%),
 • 4027A12M (300 mW – 1 kW, 10 – 15 MHz, dokładność ±1%),
 • 4027A25M (3 W – 9 kW, 25 – 30 MHz, dokładność ±1%).
Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Komora kriogeniczna 15 K, 10-7 mbar

Komora kriogeniczna z przestrzenią roboczą o średnicy 300 mm i wysokości 350 mm, próżniowa, chłodzona ciekłym helem w obiegu zamkniętym poprzez głowicę kriogeniczną (coldhead) z płaszczem azotowym i systemem pomp próżniowych (wstępna, turbomolekularna) umożliwia uzyskanie próżni 10-7 mbara oraz temperatury głowicy od 4.2 K bez obciążenia do 15 K dla obciążenia kilku watów. Komora wyposażona jest w osprzęt dodatkowy, to jest zespół zasilaczy wysokoprądowych DC (łączny prąd znamionowy 400 A) oraz system pomiaru i akwizycji danych National Instruments z kartą pomiarową do pomiary temperatury i napięcia. Komora wyposażona w 4 przepusty prądowe o wydajności 100 A/200 A oraz 3 przepusty sygnałowe zawierające łącznie 32 piny dla sygnałów pomiarowych.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Oprogramowanie ANSYS Academic Research – licencja 5-stanowiskowa

Oprogramowanie do obliczeń polowych 2D planarnych i osiowosymetrycznych oraz 3D, interdyscyplinarnych umożliwia prowadzenie obliczeń w zakresie elektromagnetyzmu, w tym elementów indukcyjnych, pojemnościowych, wyznaczanie stanów nieustalonych, wyznaczania parametrów zastępczych maszyn elektrycznych, obliczeń elektrostatycznych oraz prowadzenie obliczeń sprzężonych z elektromagnetycznymi w szczególności cieplnych i mechanicznych z uwzględnieniem nieliniowości parametrów materiałowych. Oprogramowanie wyposażone we własny język programowania APDL umożliwia prowadzenie obliczeń za pośrednictwem makr zawierających pętle i instrukcje warunkowe, a tym samym umożliwia analizy optymalizacyjne i porównawcze w dziedzinie dowolnej wielkości wymuszającej, w tym częstotliwości. Oprogramowanie jest kompatybilne z innymi systemami CAD umożliwia import i eksport geometrii oraz integrację obliczeń z innymi programami.