czwartek, 21.09.2017 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny
rekrutacja

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplinie naukowej elektrotechnika prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz opublikowane monografie habilitacyjne pracowników Wydziału.