poniedziałek, 27.06.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze w ostatnich latach

Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Zad.4. Rozwój diagnostyki cieplnej budynków [w:] Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków (strategiczny projekt badawczy)
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec
Źródło finansowania:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Opis:
W ramach podzadania E opracowano i wykonano bezprzewodowy system do diagnostyki cieplnej in-situ budynków. Jednym z podstawowych założeń budowy systemu jest integracja dostępnej na rynku aparatury pomiarowej, stosowanej do diagnostyki cieplnej budynków, oraz niestandardowych zespołów czujników, używanych do eksperymentów badawczych realizowanych pod kątem tego rodzaju diagnostyki. Sprzęt systemu składa się z firmowych przyrządów pomiarowych, komputerów oraz urządzeń zbudowanych w ramach realizacji projektu. Zaprojektowano i wykonano dwa rodzaje urządzeń: komunikatory i analogowe moduły pomiarowe. Komunikator spełnia w systemie przede wszystkim funkcje sterownika przyrządów pomiarowych i modułów analogowych. W tym zakresie realizuje on następujące zadania: obsługuje komunikację przewodową za pomocą interfejsów RS 232C i RS 488 (i), realizuje komunikację bezprzewodową z koordynatorem systemu (ii), a następnie gromadzi dane pomiarowe uzyskiwane z przyrządów (iii).
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Opracowanie i badania cyfrowego układu do komparacji wzorców impedancji w zakresie częstotliwości akustycznych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Krzysztof Musioł
Źródło finansowania:
Program MNiSW Iuventus Plus
Opis:
Celem naukowym projektu jest zbadanie i określenie poziomu dokładności układów i systemów do komparacji wzorców impedancji, w których pomiary napięć wykonywane są metodą trzech woltomierzy i metodą pomiaru zespolonego stosunku napięć za pomocą dostępnych na rynku i powszechnie wykorzystywanych w Krajowych Instytutach Metrologicznych precyzyjnych woltomierzy cyfrowych (zwłaszcza woltomierzy próbkujących). Przewiduje się wykorzystanie wysokostabilnego dwufazowego źródła napięcia przemiennego z cyfrową syntezą częstotliwości, które stanowić będzie odpowiednio stabilny i liniowy układ zasilający badany komparator impedancji. Efektem końcowym pracy będą projekty układów i systemów komparacji impedancji wraz z analizą niepewności stanowiące propozycje i wytyczne dla Krajowych Instytutów Metrologicznych realizujących jednostki miar (szczególnie dla Głównego Urzędu Miar).