poniedziałek, 27.06.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Program Microsoft Azure ( wcześniejsze nazwy MSDN AA Developer, DreamSpark Premium, Microsoft Imagine Premium

Zasady licencjonowania są przedstawione na stronie https://azureforeducation.microsoft.com/en-us/institutions/guidelines.

Treść porozumienia jest przedstawiona na stronie https://azureforeducation.microsoft.com/pl-pl/About/LicenseAgreement.

Do logowania w https://aka.ms/devtoolsforteaching należy założyć konto w Microsoft o nazwie zgodnej z uczelnianym adresem mejlowym (w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl).

W ramach umowy między firmą Microsoft a Politechniką Śląską, każdy pracownik i student Wydziału Elektrycznego (dotyczy również studentów i pracowników CKI Rybnik) ma prawo pobierać i instalować oprogramowanie, udostępnione przez firmę Microsoft, pod warunkiem nie wykorzystywania oprogramowania w celach innych, niż ściśle edukacyjne.

Administratorem programu Microsoft Azure na Wydziale Elektrycznym jest Michał Talaga.

Uwaga!

Gdyby istniejące już konta, założone jeszcze w systemie MSDN AA były nieaktywne, proszę powiadomić o tym fakcie administratora programu DreamSpark. W takim przypadku ważność konta zostanie przedłużona po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej bez konieczności składania nowego wniosku o przystąpienie do programu.