piątek, 05.06.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Instytut Elektrotechniki i Informatyki

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Zakładzie w ostatnich latach

Tytuł:
Poprawa wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej jako wynik optymalizacji rozmieszczenia energetycznych filtrów aktywnych w modelach fragmentu systemu elektroenergetycznego.
Termin realizacji: 2010
Kierownik:
dr inż. Marcin Maciążek
Źródło finansowania:
PBU-7/RE-3/2010
Opis:
Tytuł:
Pomiarowa estymacja parametrów dynamicznych zespołów wytwórczych do badania awarii systemowych i analizy zagrożeń pracy systemu elektroenergetycznego.
Termin realizacji: 2009
Kierownik:
dr hab. inż. Stefan Paszek – prof. Pol. Śląskiej
Źródło finansowania:
PBU-85/RE-3/2009
Opis: