niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Instytut Elektrotechniki i Informatyki

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Zakładzie w ostatnich latach

Tytuł:
Poprawa wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej jako wynik optymalizacji rozmieszczenia energetycznych filtrów aktywnych w modelach fragmentu systemu elektroenergetycznego.
Termin realizacji: 2010
Kierownik:
dr inż. Marcin Maciążek
Źródło finansowania:
PBU-7/RE-3/2010
Opis:
Tytuł:
Pomiarowa estymacja parametrów dynamicznych zespołów wytwórczych do badania awarii systemowych i analizy zagrożeń pracy systemu elektroenergetycznego.
Termin realizacji: 2009
Kierownik:
dr hab. inż. Stefan Paszek – prof. Pol. Śląskiej
Źródło finansowania:
PBU-85/RE-3/2009
Opis: