czwartek, 09.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 

Konkurs dla absolwenta studiów II-go stopnia z chemii, fizyki, elektroniki lub pokrewnych do udziału w projekcie

W związku z realizacją projektu „Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych układów fotonicznych na bazie materiałów ceramicznych i polimerowych (HYPHa)” w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ogłasza się konkurs dla absolwenta studiów II-go stopnia z chemii, fizyki, elektroniki lub pokrewnych, gotowego do realizacji projektu oraz uczestniczenia w szkole doktoranckiej i organizowanych szkoleniach. Projekt przewiduje stypendium.

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko pracownika w projekcie

W związku z realizacją projektu „Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych układów fotonicznych na bazie materiałów ceramicznych i polimerowych (HYPHa)” w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ogłasza się konkurs na stanowisko pracownika posiadającego stopień doktora w dyscyplinie: chemii, fizyki, inżynierii materiałowej lub pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia.

Czytaj więcej...

Profesor Marian Pasko w Komitecie Elektrotechniki PAN

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. inż. Marian Pasko został wybrany na przewodniczącego „Sekcji Teorii Pola i Obwodów Elektrycznych” Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Ponadto, profesor Marian Pasko został wybrany członkiem Prezydium Komitetu Elektrotechniki PAN.

Czytaj więcej...

Komunikat nr 3

Okręgowej Komisji Wyborczej okręgu wyborczego RE

Wydział Elektryczny

Politechniki Śląskiej

Okręgowa Komisja Wyborcza okręgu wyborczego RE informuję, że podczas posiedzenia wyborczego w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Politechniki Śląskiej w dniu 12.03.2020r., dokonano wyboru członka Senatu w grupie przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego z okręgu wyborczego RE.

Czytaj więcej...

Komunikat nr 2

Okręgowej Komisji Wyborczej okręgu wyborczego RE

Wydział Elektryczny

Politechniki Śląskiej

Okręgowa Komisja Wyborcza okręgu wyborczego RE informuję, że podczas posiedzeń wyborczych w dniu 12.03.2020r., dokonano wyboru członków Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy profesorów i profesorów uczelni oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich okręgu wyborczego RE.

Czytaj więcej...