czwartek, 21.09.2017 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny
rekrutacja

Kierunek elektrotechnika wyróżniony

Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa z dumą informuje, że kierunek elektrotechnika otrzymał wyróżniającą ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdziło wysoką jakość kształcenia prowadzonego na kierunku elektrotechnika w oparciu o pięć kryteriów: koncepcji kształcenia i jej zgodności z misją oraz strategią uczelni; programu kształcenia; kadry prowadzącej proces kształcenia; umiędzynarodowienia studiów oraz infrastruktury wykorzystywanej w procesie kształcenia.

Z pełną treścią uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej można zapoznać się w załączniku.

Dziekan Wydziału Elektrycznego
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

Dr hab. inż. Roman Krok – członkiem Rady Naukowej KOMEL

Z satysfakcją informujemy, że Minister Rozwoju powołał dr. hab. inż. Romana Kroka – pracownika Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie Instytutu Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego na stanowisko członka Rady Naukowej Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL. Instytut KOMEL zajmuje się projektowaniem, prowadzeniem badań laboratoryjnych oraz wytwarzaniem napędów, maszyn elektrycznych, elektronarzędzi oraz silników. W imieniu Rady Wydziału Elektrycznego składam Panu Doktorowi serdeczne gratulacje oraz życzenia sukcesów.

Dziekan Wydziału Elektrycznego
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

Ogłoszenie o XXVII Konkursie Prac Dyplomowych

Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza studentów Wydziału Elektrycznego do udziału w XXVII Konkursie Prac Dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego. Więcej informacji w załączniku.

Wizyta prof. Dariusza Spałka w Leibnitz Universitaet Hannover

W dniach 3-4 lipca pracownik Instytutu Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Dariusz Spałek przebywał w Leibnitz Universitaet w Hanowerze na zaproszenie profesora Wolfganga Mathisa, dyrektora Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej tej uczelni. Celem pobytu było zacieśnienie więzi naukowych i współpracy pomiędzy Wydziałami: Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz Elektrotechniki i Informatyki (Fakultät für Elektrotechnik und Informatik) Uniwersytetu w Hanowerze, reprezentowanego m.in. przez Institut für Antriebssysteme und Leistungselektronik (IAL). W skład Instytutu IAL wchodzą zakłady: Fachgebiet Elektrische Maschinen und Antriebssysteme oraz Fachgebiet Leistungselektronik und Antriebsregelung.

Na zebraniu naukowym pracowników Instytutu IAL prof. D. Spałek wygłosił wykład autorski pt. "Electromagnetic field forces – the components, physical interpretation, and two theorems". Ponadto zaprezentował Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Instytutu Elektrotechniki i Informatyki.

Prof. Dariusz Spałek brał również udział w seminariach naukowych oraz wizytował zajęcia pracowników Instytutu IAL.

Czytaj więcej...

Profesor Tshilidzi Marwala Wicekanclerzem Uniwersytetu w Johannesburgu

Z dumą informujemy, że profesor Tshilidzi Marwala – członek Rady Programowej Wydziału Elektrycznego, wybrany został na urząd Wicekanclerza Uniwersytetu w Johannesburgu.

W imieniu Kolegium Dziekańskiego, Pracowników i całej Społeczności Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, składam serdeczne gratulacje Panu Profesorowi Marwala i życzę wielu sukcesów na gruncie zawodowym oraz powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

Dziekan Wydziału Elektrycznego
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

English version…

 

Medal SEP dla prof. dr. hab. inż. Mariana Pasko

Z dumą informujemy o przyznaniu przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich medalu im. Michała Doliwo – Dobrowolskiego prof. dr. hab. inż. Marianowi Pasko, w uznaniu wybitnych zasług w rozwój elektrotechniki teoretycznej oraz wkład w dzieło kształcenia kadry elektryków, a także w podziękowaniu za popularyzację twórców maszyn elektrycznych.

W imieniu Rady Wydziału Elektrycznego składam gratulacje Panu Profesorowi.

Dziekan Wydziału Elektrycznego
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

Czytaj więcej...