wtorek, 25.07.2017 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny
rekrutacja

Ogłoszenie o XXVII Konkursie Prac Dyplomowych

Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza studentów Wydziału Elektrycznego do udziału w XXVII Konkursie Prac Dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego. Więcej informacji w załączniku.

Wizyta prof. Dariusza Spałka w Leibnitz Universitaet Hannover

W dniach 3-4 lipca pracownik Instytutu Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Dariusz Spałek przebywał w Leibnitz Universitaet w Hanowerze na zaproszenie profesora Wolfganga Mathisa, dyrektora Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej tej uczelni. Celem pobytu było zacieśnienie więzi naukowych i współpracy pomiędzy Wydziałami: Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz Elektrotechniki i Informatyki (Fakultät für Elektrotechnik und Informatik) Uniwersytetu w Hanowerze, reprezentowanego m.in. przez Institut für Antriebssysteme und Leistungselektronik (IAL). W skład Instytutu IAL wchodzą zakłady: Fachgebiet Elektrische Maschinen und Antriebssysteme oraz Fachgebiet Leistungselektronik und Antriebsregelung.

Na zebraniu naukowym pracowników Instytutu IAL prof. D. Spałek wygłosił wykład autorski pt. "Electromagnetic field forces – the components, physical interpretation, and two theorems". Ponadto zaprezentował Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Instytutu Elektrotechniki i Informatyki.

Prof. Dariusz Spałek brał również udział w seminariach naukowych oraz wizytował zajęcia pracowników Instytutu IAL.

Czytaj więcej...

Profesor Tshilidzi Marwala Wicekanclerzem Uniwersytetu w Johannesburgu

Z dumą informujemy, że profesor Tshilidzi Marwala – członek Rady Programowej Wydziału Elektrycznego, wybrany został na urząd Wicekanclerza Uniwersytetu w Johannesburgu.

W imieniu Kolegium Dziekańskiego, Pracowników i całej Społeczności Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, składam serdeczne gratulacje Panu Profesorowi Marwala i życzę wielu sukcesów na gruncie zawodowym oraz powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

Dziekan Wydziału Elektrycznego
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

English version…

 

Medal SEP dla prof. dr. hab. inż. Mariana Pasko

Z dumą informujemy o przyznaniu przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich medalu im. Michała Doliwo – Dobrowolskiego prof. dr. hab. inż. Marianowi Pasko, w uznaniu wybitnych zasług w rozwój elektrotechniki teoretycznej oraz wkład w dzieło kształcenia kadry elektryków, a także w podziękowaniu za popularyzację twórców maszyn elektrycznych.

W imieniu Rady Wydziału Elektrycznego składam gratulacje Panu Profesorowi.

Dziekan Wydziału Elektrycznego
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

Czytaj więcej...

XIII Letnie Praktyki Badawcze

Trwają zapisy na XIII Letnie Praktyki Badawcze – wakacyjne interdyscyplinarne warsztaty dla studentów i doktorantów, których celem jest wykorzystanie matematycznego sposobu myślenia do rozwiązywania rzeczywistych problemów firm i instytucji. W poprzednich latach zrealizowaliśmy projekty m.in. dla Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Casinos Poland, Polskiej Grupy Zbrojeniowej i wielu innych.

Do wzięcia udziału serdecznie zapraszamy osoby mające zainteresowania naukowe z dziedzin takich jak ekonomia, informatyka, matematyka, a także nauk technicznych. Zapewniamy pracę w interdyscyplinarnych grupach projektowych. Więcej o tym jak pracujemy można przeczytać na stronie http://www.praktyki.waw.pl. W naszych działaniach wzorujemy się na brytyjskich doświadczeniach industrial mathematics (http://www.maths.edu.pl/PrzykladyZeSwiata).

Czytaj więcej...

6 września 2017 r.

Krzysztof Siekierski