wtorek, 21.05.2024 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Zobacz także: Oficjalna strona XXV Zjazdu Dziekanów
XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów

W dniach 27-30 maja 2015 roku odbył się jubileuszowy „XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki” zorganizowany przez Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej. Historia Zjazdów ma swój początek na naszej uczelni, gdzie w 1991 roku, ówczesny Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Tadeusz Glinka zainicjował coroczne spotkania dziekanów wydziałów oraz przedstawicieli krajowych instytucji naukowych i przemysłu. W XXV Zjeździe wzięli udział dziekani z 25 wydziałów.

 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
XXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów

Zjazd otworzyli Dziekani: Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki – prof. Adam Czornik i Wydziału Elektrycznego – prof. Paweł Sowa, którzy zaprezentowali historię i stan aktualny swoich wydziałów. Warto podkreślić, że w bieżącym roku Wydział Elektryczny obchodzi jubileusz 70-lecia, a w roku ubiegłym Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki świętował półwiecze swego istnienia. Następnie, prof. Kazimierz Jagiełła, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), uroczyście wręczył „Medal im. prof. Stanisława Fryzego” Dziekanom obu wydziałów, a prof. Jerzy Barglik, Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, przekazał „Medal im. Zbigniewa Białkiewicza” dla Wydziału Elektrycznego na ręce Dziekana prof. Pawła Sowy. Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się zwiedzanie laboratoriów wydziałów oraz wyjazd do przedsiębiorstw Kamsoft S.A. i COIG S.A.

 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
XXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
XXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów

Drugiego dnia Zjazdu dziekani udali się z wizytą na Politechnikę Ostrawską w Czechach. Gości przywitał prof. Václav Snášel, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki tej uczelni. Przedstawił osiągnięcia badawcze, dydaktyczne i wybrane laboratoria macierzystego wydziału. Kolejnym punktem imprezy było zwiedzenie zabytkowej Huty Witkowice z początku XIX stulecia.

 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
XXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów

Trzeci dzień Zjazdu miał formę konferencyjną. Wykłady wygłosili przedstawiciele centralnych organów administracyjnych ds. szkolnictwa wyższego oraz eksperci z zakresu działalności polskiej nauki:

 • Prof. Krzysztof Kluszczyński – Politechnika Śląska, Gliwice „Historia zjazdów dziekanów”,
 • Prof. Michał Malinowski – Narodowe Centrum Nauki „Rola Narodowego Centrum Nauki w finansowaniu badań naukowych”,
 • Prof. Roman Barlik – Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów „Nowe procedury postępowania awansowego”,
 • Prof. Ewaryst Rafajłowicz – Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych „Kategoryzacja jednostek – prace Komitetu Ewaluacji”,
 • Prof. Tadeusz Skubis – Polska Komisja Akredytacyjna „Przepisy PKA dotyczące akredytacji”,
 • Prof. Andrzej Demenko – Komitet Elektrotechniki PAN „Działalność Komitetu Elektrotechniki PAN”,
 • Paulina Skrzypińska – PR Manager SpeedUp BRIdge Alfa „Współpraca naukowców z inwestorami - sposób na sukces w komercjalizacji”.

Swoją działalność i realizowane projekty zaprezentowały również przedsiębiorstwa współpracujące z Politechniką Śląską: Delphi, IBM, Kamsoft, Microsoft i PREVAC.

 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
XXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów

Ostatni dzień zjazdu upłynął na zwiedzaniu zabytkowej kopali Guido w Zabrzu.

 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
 • XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów
XXV Ogólnopolski Zjazd DziekanówXXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów

Zdjęcia: Janusz Rzymanek, Dział Promocji Pol.Śl., ADEX sp.j.