niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


      Przewodniczący Rady Dziekańskiej
      Dziekan Wydziału Elektrycznego
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

Prodziekan ds. Ogólnych
dr hab. inż. Adam Cichy, prof. PŚ

Prodziekan ds. Infrastruktury i Rozwoju
dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. PŚ

Prodziekan ds. Kształcenia
dr inż. Piotr Holajn

Kierownik Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów
prof. dr hab. inż. Adrian Halinka

Kierownik Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki
prof. dr hab. inż. Marian Kampik

Kierownik Katedry Elektrotechniki i Informatyki
prof. dr hab. inż. Stefan Paszek

Kierownik Katedry Optoelektroniki
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny

Kierownik Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. PŚ

Kierownik Katedry Mechatroniki
dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ

Kierownik Administracyjny Wydziału
Mariusz Senderowski

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
Dominika Banaś

Przedstawiciel Doktorantów

Prezes Zarządu Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III
Piotr Kołodziej

Prezes Zarządu APA sp. z o.o., Gliwice
Artur Pollak

Prezes Zarządu ZPUE S.A.
Bogusław WypychewiczW posiedzeniach Rady Dziekańskiej biorą udział przedstawiciele związków zawodowych:

NSZZ Solidarność

Związek Nauczycielstwa Polskiego