sobota, 05.12.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Film dla Studentów I roku studiów


 Z okazji rozpoczęcia studiów na Wydziale Elektrycznym, Dziekan prof. dr hab. inż. Marian Kampik zaprasza
Studentów I roku wszystkich kierunków studiów do zapoznania się z filmem inaugurującym rok akademicki
2020/2021 na Wydziale Elektrycznym.

Film, zawierający wystąpienie Dziekana skierowane do Studentów oraz prezentację Wydziału Elektrycznego
w obszarach dydaktycznym, badawczym i naukowym, powstał przy współudziale Kolegium Dziekańskiego
z Samorządem Studenckim.

Link do materiału wideo

Członkowie Honorowi Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej

 • Jerzy Barglik
 • Zbigniew Białkiewicz
 • Kazimierz Bisztyga
 • Antoni Bogucki
 • Iwo Cholewicki
 • Zofia Cichowska
 • Zofia Czosnek-Szczepanik
 • Władysław Gawliński
 • Jerzy Gembalski
 • Kazimierz Gierlotka
 • Tadeusz Glinka
 • Zygmunt Gogolewski
 • Andrzej S. Grabowski
 • Maria Graczyk
 • Filomena Grodzicka
 • Bogusław Grzesik
 • Jerzy Hickiewicz
 • Alina Hordyniak
 • Mieczysław Janik
 • Zbigniew Jasicki
 • Marian Kolmer
 • Krzysztof Kolonko
 • Tomasz E. Kołakowski
 • Władysław Kołek
 • Henryk Kowalowski
 • Jacek Krywult
 • Zygmunt Kuczewski
 • Tadeusz Lipiński
 • Jan Manitus
 • Wiesław Matulka
 • Janusz Mierzwiński
 • Marian Miłek
 • Władysław Mizia
 • Lucjan Nehrebecki
 • Marian Pasko
 • Władysław Paszek
 • Ludwik Pinko
 • Edmund Piotrowski
 • Antoni Plamitzer
 • Mieczysław Pluciński
 • Jan Popczyk
 • Wincenty Podlacha
 • Mieczysława Prażewska
 • Zygmunt Rozewicz
 • Marian Sandelewski
 • Marian Sauczek
 • Jerzy Sowiński
 • Tadeusz Stępniewski
 • Karol Sztyper
 • Robert Szymaszek
 • Lech Topór-Kamiński
 • Halina Towpik
 • Zdzisław Trybalski
 • Henryk Tunia
 • Piotr Wach
 • Wojciech Wajda
 • Stefan Węgrzyn
 • Wilibald Winkler
 • Karol Wolski
 • Tadeusz Wróbel
 • Tadeusz Zagajewski