środa, 21.02.2018 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny

Swoje zainteresowania naukowe studenci Wydziału Elektrycznego mogą rozwijać w ramach działalności Studenckich Kół Naukowych. Podstawowym celem działalności koła jest integracja studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz wzajemna wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy w zakresie działalności Koła,  organizowanie i udział w seminariach, spotkaniach, prelekcjach i wycieczkach o charakterze naukowym, ułatwienie startu zawodowego członkom Koła.

Studenckie Koła Naukowe działające na Wydziale Elektrycznym oraz ich opiekunowie

Studenckie Koło Naukowe Energetyków
  • dr inż. Michał Szewczyk, RE1
Studenckie Koło Naukowe Elektroników Praktyków
  • dr inż. Damian Gonscz, RE2
Strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe Elektrotechników im. Prof. Stanisława Fryzego
  • dr hab. inż. Dariusz Grabowski, RE3
Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich
  • dr inż. Piotr Zientek, RE3-2
Studenckie Koło Naukowe Energetyki Prosumenckiej
  • dr inż. Marcin Fice, RE3-2
Studenckie Koło Naukowe FOTON
  • dr inż. Erwin Maciak, RE4
Studenckie Koło Naukowe Energoelektroników
  • dr inż. Mariusz Stępień, RE5
Studenckie Koło Naukowe Robotyki Mobilnej
  • dr inż. Tomasz Stenzel, RE5
Strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe Sterowania Robotów Mobilnych
  • dr inż. Maciej Sajkowski, RE5
Strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe Mechatroników
  • dr inż. Marek Kciuk, RE6
Strona własna SKN