piątek, 24.11.2017 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny

Swoje zainteresowania naukowe studenci Wydziału Elektrycznego mogą rozwijać w ramach działalności Studenckich Kół Naukowych. Podstawowym celem działalności koła jest integracja studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz wzajemna wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy w zakresie działalności Koła,  organizowanie i udział w seminariach, spotkaniach, prelekcjach i wycieczkach o charakterze naukowym, ułatwienie startu zawodowego członkom Koła.

Studenckie Koła Naukowe działające na Wydziale Elektrycznym oraz ich opiekunowie

Studenckie Koło Naukowe Energetyków
 • dr inż. Michał Szewczyk, RE1
 • +48 32 237 1268
Studenckie Koło Naukowe Elektroników Praktyków
 • dr inż. Damian Gonscz, RE2
 • +48 32 237 1914
Strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe Wireless Electronics and Telecommunication (WIEM)
 • dr hab. inż. Marcin Maciążek, RE3
 • +48 32 237 1018
Strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe im. Prof. Stanisława Fryzego
 • dr hab. inż. Dariusz Grabowski, RE3
 • +48 32 237 1008
Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • dr inż. Piotr Zientek, RE3-2
 • +48 32 237 2652
Studenckie Koło Naukowe Energetyki Prosumenckiej
 • dr inż. Kamil Barczak, RE4
 • +48 32 237 1472
Studenckie Koło Naukowe FOTON
 • dr inż. Erwin Maciak, RE4
 • +48 32 237 2993
Studenckie Koło Naukowe Energoelektroników
 • dr inż. Mariusz Stępień, RE5
 • +48 32 237 2691
Studenckie Koło Naukowe Robotyki Mobilnej
 • dr inż. Tomasz Stenzel, RE5
 • +48 32 237 1977
Strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe Sterowania Robotów Mobilnych
 • dr inż. Maciej Sajkowski, RE5
 • +48 32 237 2802
Strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe Telekomunikacja Praktyczna
 • dr inż. Marian Hyla, RE5
 • +48 32 237 1831
Strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe Mechatroników
 • dr inż. Marek Kciuk, RE6
 • +48 32 237 2803
Strona własna SKN