sobota, 23.02.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplinie naukowej elektrotechnika prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz opublikowane monografie habilitacyjne pracowników Wydziału.

Tytuł osiągnięcia naukowego:
Układy quasi-zrównoważone w pomiarach składowych impedancji
Habilitant:
Adam Cichy
Data nadania stopnia:
Dokumenty:
Tytuł osiągnięcia naukowego:
Analiza i optymalizacja złożonych torów prądowych w układach przekształcania energii elektrycznej
Habilitant:
Mariusz Adam Stępień
Data nadania stopnia:
Dokumenty: