piątek, 24.11.2017 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplinie naukowej elektrotechnika prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz opublikowane monografie habilitacyjne pracowników Wydziału.

Tytuł osiągnięcia naukowego:
Sensory i metody pomiarowe w metrologii biomedycznej i ochronie środowiska
Habilitant:
Zbigniew Opilski
Data nadania stopnia:
...
Dokumenty:
Tytuł osiągnięcia naukowego:
Sterowanie rozpływem mocy w systemie elektroenergetycznym bazujące na bezpośredniej konwersji energii z użyciem przekształtnika macierzowego
Habilitant:
Jerzy Szczepanik
Data nadania stopnia:
...
Dokumenty:
Tytuł osiągnięcia naukowego:
Warunki poprawy i właściwego funkcjonowania układów i urządzeń automatyki elektroenergetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem automatyki zabezpieczeniowej, umożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie we współczesnej i planowanej strukturze elektroenergetyki
Habilitant:
Michał Szewczyk
Data nadania stopnia:
postępowanie umorzone
Dokumenty: