wtorek, 25.07.2017 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny
rekrutacja

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplinie naukowej elektrotechnika prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz opublikowane monografie habilitacyjne pracowników Wydziału.

Tytuł osiągnięcia naukowego:
Warunki poprawy i właściwego funkcjonowania układów i urządzeń automatyki elektroenergetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem automatyki zabezpieczeniowej, umożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie we współczesnej i planowanej strukturze elektroenergetyki
Habilitant:
Michał Szewczyk
Data nadania stopnia:
postępowanie umorzone
Dokumenty:
Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Falowniki rezonansowe klasy D i DE o częstotliwościach pracy do 13,56 MHz
Habilitant:
Marcin Kasprzak
Data nadania stopnia
26 czerwca 2014 r.
Streszczenie:
Monografia dotyczy tranzystorowych falowników rezonansowych klasy D i DE o częstotliwościach pracy do 13,56 MHz. Pokazano teorię i praktykę falowników klasy D i DE. W zakresie teorii opisano i porównano metody sterowania mocy wyjściowej, omówiono struktury falowników klasy D i DE, opisano modele falowników pozwalające m.in. na analizę właściwości energetycznych oraz bilans mocy. W zakresie rozwiązań praktycznych przedstawiono serię falowników klas D i DE, które zostały zbudowane, zastosowane i przebadane przez autora. Każdy z tych falowników ma inną, coraz większą częstotliwość pracy z zakresu od kilku kHz do 13,56 MHz. Wyznaczono maksymalną częstotliwość pracy falownika DE, która przy zastosowaniu dedykowanych tranzystorach Mosfet może sięgać do 30 MHz.
Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analiza i synteza rozwoju systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem kosztów krańcowych
Habilitant:
Henryk Kocot
Data nadania stopnia:
8 października 2013 r.
Streszczenie:
Przedmiotem monografii jest analiza rozwoju systemu elektroenergetycznego, prowadzona głównie w kontekście problemów technicznych, ale uwzględniająca również aspekty ekonomiczne i środowiskowe (otoczenie elektroenergetyki). W monografii przedstawiono metodę oceny różnych technologii wytwórczych (od wielkoskalowych do małoskalowych), z uwzględnieniem kosztów budowy i eksploatacji tych źródeł, oddziaływania ich na pracę sieci elektroenergetycznej, ich wpływu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy oraz oddziaływania na środowisko. Aby dokonać oceny wpływu tak różnych czynników, jako narzędzie analizy wybrano koszty krańcowe. Głównymi elementami monografii są prezentacja metodyki kosztów krańcowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wyznaczania i interpretacji w systemie elektroenergetycznym, przedstawienie matematycznego modelu rozwoju systemu, ze szczegółową analizą składników proponowanej funkcji celu oraz ograniczeń (technicznych i środowiskowych), oraz przedstawienie metody wyznaczania kosztów technologii elektroenergetycznych, umożliwiających porównywanie tych technologii.

6 września 2017 r.

Krzysztof Siekierski