sobota, 13.08.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w dniu 1 października 2021 r. o godz. 13.00

2. Rok akademicki trwa od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. i obejmuje:
a) semestr zimowy, w tym:

 • zajęcia dydaktyczne od 4 października 2021 r. (tydzień parzysty) do 1 lutego 2021 r.
 • wakacje zimowe od 23 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r.
 • sesja egzaminacyjna zimowa od 2 lutego 2022 r. do 13 lutego 2022 r.
 • sesja egzaminacyjna zimowa poprawkowa od 14 lutego 2022 r. do 20 lutego 2022 r.
 • przerwa międzysemestralna od 21 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Termin rozliczenia semestru zimowego: 28 lutego 2022 r.
b) semestr letni, w tym:

 • zajęcia dydaktyczne od 1 marca 2022 r. (tydzień nieparzysty) do 27 czerwca 2022 r.
 • wakacje wiosenne od 14 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r.
 • sesja egzaminacyjna letnia od 28 czerwca 2022 r. do 10 lipca 2022 r.
 • wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi od 11 lipca 2022 r. do 4 września 2022 r.
 • sesja egzaminacyjna letnia poprawkowa od 5 września 2022 r. do 18 września 2022 r.
 • przerwa międzysemestralna od 19 września 2022 r. do 30 września 2022 r.

Termin rozliczenia semestru oraz roku: 30 września 2022 r.

3. Dni świąteczne wolne od zajęć:

 • w semestrze zimowym: 1 i 11 listopada 2021 r., 6 stycznia 2022 r.,
 • w semestrze letnim: 1 i 3 maja 2022 r., 5 i 16 czerwca 2022 r.


4. Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • w semestrze zimowym:
  • 1 października 2021 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego
  • 12 listopada 2021 r. – Dzień Rektorski
  • 7 stycznia 2022 r. – Dzień Rektorski
 • w semestrze letnim:
  • 2 maja 2022 r. – Dzień Rektorski
  • 18 maja 2022 r. – Dzień Sportu
  • 20 maja 2022 r. – Igry Studenckie
  • 17 czerwca 2022 r. – Dzień Rektorski

Plany zajęć dydaktycznych

Aktualne plany zajęć dla wszystkich kierunków oraz rodzajów studiów od roku akademickiego 2008/2009 znajdują się w Systemie Planowania Zajęć Politechniki Śląskiej pod adresem: https://plan.polsl.pl 

W razie problemów z niespójnością danych i brakiem planów proszę kontaktować się z osobami odpowiedzialnymi na poszczególnych wydziałach.

ATS Pol.Śl.

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych

Studentów, którym niepełnosprawność lub przewlekła choroba utrudnia studiowanie na Naszym Wydziale zapraszamy do konsultacji z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych dr inż. Anną Piwowar. Dyżury Pełnomocnika odbywają się we wtorki w godzinach od 10:00 do 11:30, w pokoju 215 budynku B Wydziału Elektrycznego.

Podczas dyżurów uzyskać można:

 • bieżące informacje, wszelkie porady i wskazówki,
 • pomoc w każdej sprawie związanej z niepełnosprawnością,
 • rozwiązanie problemów funkcjonowania na uczelni związanych z niepełnosprawnością, np. dostosowanie formy egzaminu do potrzeb studenta w porozumieniu z egzaminatorem,
 • pomoc w innych sprawach na indywidualny wniosek studenta.

Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefon: +48 32 237 1018.

Na Politechnice Śląskiej funkcjonuje od 1 lipca 2008 roku Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (http://www.bon.polsl.pl ), będące częścią Działu Spraw Studenckich i Kształcenia. Celem Biura jest umożliwienie studentom niepełnosprawnym Politechniki Śląskiej równego dostępu do oferty dydaktycznej uczelni, niezależnie od rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności. Studenci mają możliwość korzystania ze wsparcia i specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego im pełny udział w procesie kształcenia, podczas zajęć i egzaminów.

Aktualizacja: wrzesień 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje o możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II. Program skierowany jest do osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczących się w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub przeprowadzających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Oferowana pomoc obejmuje:

 • opłatę za naukę (czesne),
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
 • dodatek na uiszczenie opłaty za prowadzenie przewodu doktorskiego w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Termin przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 wyznaczono od 01.09.2017 r. do 10.10.2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Środków PFRON przy ul. Zwycięstwa 34 of. w Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych w godzinach:

poniedziałek:
od 12:30 do 16:30
wtorek:
od 12:30 do 15:00
środa:
od 8:00 do 11:00
czwartek:
od 8:00 do 11:00
piątek:
od 8:00 do 11:00

Wnioski dostępne są w Biurze oraz na stronie GOIN pod adresem: www.goin.gliwice.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

Faktury za usługę edukacyjną

Uwaga studenci starający się o fakturę za usługę edukacyjną

W celu uzyskania faktury należy zgłosić się do Specjalisty finansowego Wydziału Pani mgr Agnieszki Zapotocznej (budynek A, pokój 235a). Zgodnie z & 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 68, poz. 360), fakturę wystawia się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zapłaty za studia. Po tym okresie Uczelnia nie może wystawić faktury.

Opłaty za usługi edukacyjne

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej Nr 53/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. na Wydziale Elektrycznym w nadchodzącym roku akademickim 2018/2019 będą obowiązywały następujące opłaty za świadczone usługi edukacyjne:

 • Na studiach niestacjonarnych I stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze, wynosi odpowiednio:
  • na kierunkach Elektrotechnika, Mechatronika oraz Energetyka prowadzonym w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 1925 zł,
  • na kierunku Informatyka prowadzonym w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 1900 zł.
 • Na studiach niestacjonarnych II stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze wynosi odpowiednio:
  • na kierunkach Elektrotechnika oraz Mechatronika prowadzonym w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 1925 zł.
 • Na studiach stacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.,
 • Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za różnice programowe (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna), na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.,
 • Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku, na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.

Opłaty, o których mowa powyżej powinny być wniesione na konto Uczelni przed rozpoczęciem semestru zimowego – do dnia 30 września (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 października) i za semestr letni – do dnia 28 lutego (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 marca).