wtorek, 22.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

NOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Kompletna lista czynności do wykonania krok po kroku w ramach przygotowania do obrony pracy dyplomowej oraz w czasie ubiegania się o wydanie dyplomu. Przestrzeganie przedstawionych zaleceń pozwoli Ci złożyć wszystkie wymagane dokumenty w ciągu minimalnej liczby wizyt.

Uwaga!

Znajomość poniższej listy jest obowiązkowa. Nieznajomość zasad ubiegania się o wydanie dyplomu nie stanowi usprawiedliwienia w razie niezłożenia wymaganych dokumentów lub niedotrzymania terminów i może utrudnić i opóźnić wydanie dyplomu!

Uwaga studenci z Rybnika!

Formalności związane z odbiorem dyplomów załatwiane są w Biurze Obsługi Studentów w Gliwicach przy ul. Bolesława Krzywoustego 2 w pokoju 233 - numer telefonu +48 32 237 1780, +48 32 237 1409,

Złóż w Biurze Obsługi Studentów materiały niezbędne do dopuszczenia Cię do obrony pracy

Proszę o zapoznanie się z pismem dotyczącym terminów składania prac do Biura Obsługi Studentów

Złóż wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym

Jeżeli chcesz uzyskać odpis dyplomu/suplementu w języku obcym, odpowiedni wniosek  musi być złożony w Biurze Obsługi Studentów w pokoju 233 (Zarządzenie NR 127/2017 w sprawie sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu).

Wymagane załączniki:

  • jedno aktualne zdjęcie o rozmiarze 45×65 mm, wykonane w ubiorze wizytowym i podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • opłata 40 zł (niezbędny dowód wpłaty, który można wydrukować za pomocą Systemu Obsługi Toku Studiów ).

Uwaga: W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w języku obcym wszystkie materiały i wnioski (dotyczące zarówno dyplomu polskojęzycznego, jak i w języku obcym) zaleca się złożyć w jednym terminie. Odrębne traktowanie dyplomu obcojęzycznego i późniejsze przyniesienie zdjęcia i dowodu wpłaty wydłuży czas oczekiwania na dyplom.

Studenci, których termin obrony odbędzie się po 30 września 2020 r. nie dostarczają do Biura Obsługi Studentów zdjęć do dyplomu. Od 1 października 2020 r. obowiązywać będą nowe druki dyplomów.
Opłata za wydanie dyplomu pozostaje bez zmian: dyplom w języku polskim - 60 zł, dyplom w języku angielskim - 40 zł.
Pobierz i podbij kartę obiegową
Kartę obiegową pobierzesz w  budynku A pokoj 233  w Biurze Obsługi Studentów.
Uwaga: Jeżeli wymieniłeś dowód osobisty lub zmieniłeś adres zamieszkania lub nazwisko, koniecznie zgłoś nowe informacje do Biura Obsługi Studentów jeszcze przed wydaniem karty obiegowej i druku polecenia zapłaty.
Odbierz osobiście dyplom i suplement o umówionej porze
w Biurze Obsługi Studentów (budynek A, pokój A 233, tel. +48 32 237 1780, +48 32 237 1409).