wtorek, 18.12.2018 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny

RE0 - Dziekanat/Biuro Dziekana
+48 32 237 1772, pokój C 005, Teresa Bednarek
+48 32 237 2547, pokój A 235b, lic. Anna Hołoszkiewicz
RE1 - Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów
+48 32 237 2443, pokój A 804, mgr inż. Krzysztof Nowak
RE2 - Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki
+48 32 237 1858, pokój B 113, Krzysztof Urzędniczok
RE3 - Instytut Elektrotechniki i Informatyki
+48 32 237 1023, pokój C 020, Tomasz Lasek
+48 32 237 2721, pokój B 411, mgr inż. Michał Talaga
RE4 - Katedra Optoelektroniki
+48 32 237 1851, pokój A 424A, dr inż. Przemysław Struk
RE5 - Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
+48 32 237 1220, pokój A 223, Bolesław Masłowski
RE6 - Katedra Mechatroniki
+48 32 237 2708, pokój C 208, dr inż. Marcin Szczygieł

Informacja o wpłatach za egzamin

KURS SEP