wtorek, 22.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

NOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Prace Naukowe Politechniki Śląskiej

Zadania:
„Dokumentowanie i upowszechnianie dorobku naukowego – digitalizacja wydawnictw”
„Wzmocnienie rangi czasopisma „Elektryka” – wersja angielskojęzyczna”
„Wzmocnienie rangi czasopisma „Elektryka” – zagraniczni członkowie Rady Naukowej”
„Wzmacnianie rangi czasopisma „Elektryka” – recenzenci zagraniczni”
finansowane w ramach umowy 586/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.Kwartalnik "ELEKTRYKA".
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice

ISSN 1897-8827

 

Redaktor Działowy Wydawnictwa "Elektryka"
  • prof. dr hab. inż. Marian Pasko
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • +48 32 237 1229
poczta
Politechnika Śląska
Instytut Elektrotechniki i Informatyki
ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice
Komitet Naukowy i Kolegium Redakcyjne
Wskazówki dla autorów
Formularze

Autorzy i Recenzenci proszeni są o wypełnienie i przesłanie na adres redakcji odpowiednich formularzy:

Recenzenci
Ochrona przed ghostwriting i guest authorship

Zasady recenzowania artykułów Kwartalnika Elektryka

Kwartalnik Elektryka wydawany jest od 1955 roku (jako Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, a od 2007 roku jako Kwartalnik "Elektryka"). W Kwartalniku zamieszczane są artykuły problemowe, przeglądowe i oryginalne prace naukowe.

Każdy tekst nadesłany do redakcji Kwartalnika Elektryka jest recenzowany zgodnie z zasadami double-blind review process tj. autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Artykuły wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do druku są następnie poddawane recenzji zewnętrznej na podstawie formularza . Przy ocenie tekstu brane są pod uwagę takie kryteria jak: zgodność charakteru naukowego pracy z profilem czasopisma, oryginalność prezentowanych wyników, reprezentatywność załączonej literatury przedmiotu, poprawność językowa i terminologiczna. W związku z procesem recenzyjnym przewidywany czas na decyzję o publikacji wynosi co najmniej 4 miesiące. Wersja drukowana Kwartalnika Elektryka stanowi jego wersję pierwotną.

Przegląd zeszytów archiwalnych