wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Tytuł:
Wyładowania niezupełne w izolacji zwojowej silników elektrycznych indukcyjnych wykorzystywanych w napędach przekształtnikowych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka
Źródło finansowania:
KBN
Opis:
W ramach projektu przeprowadzono badania warunków, w jakich mogą występować wyładowania niezupełne w izolacji zwojowej silników indukcyjnych klatkowych zasilanych z przekształtników energoelektronicznych Zidentyfikowano warunki powstawania przepięć na silniku – czoła fali napięciowej o dużej stromości narastania i wysokim współczynniku udaru.