środa, 27.01.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Zasady przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej oraz wzory wniosków dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej.

 Nowy Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Śląskiej wraz z załącznikami.

Od roku akademickiego 2018/2019 wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych studenci składają w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych do 5. dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacane w danym semestrze.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych ma siedzibę w Gliwicach w Centrum Kultury Studenckiej "Mrowisko" przy ul. Pszczyńskiej 85 (pokój 3, pierwsze piętro). Dyżury pracowników Biura odbywają się w Gliwicach, w Zabrzu (na Wydziale Inżynierii Biomedycznej oraz na Wydziale Organizacji i Zarządzania) oraz w Katowicach (na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii). Szczegółowe godziny otwarcia Biura znajdują się na stronie internetowej www.bon.polsl.pl/bon/o-nas oraz na www.facebook.com/bonpolsl/

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 przyznawane są wg zasad przedstawionych w Komunikacie Ministerstwa na stronie MNiSW . Wypełnione wnioski w wersji papierowej i elektronicznej należy złożyć do 7 września 2018 r. w dziekanacie, pok. 233A.