wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Instytut Elektrotechniki i Informatyki

Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Zakładzie w ostatnich latach

Tytuł:
Prognozowanie obciążeń podstacji trakcyjnych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr hab. inż. Eugeniusz Kałuża
Źródło finansowania:
KBN
Opis:
Zbudowano program który pozwala na obliczenie przejazdów teoretycznych pociągów złożonych z elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57, jak i składów pociągów prowadzonych przez lokomotywę. Program ten pozwala na symulacje obciążeń podstacji trakcyjnych zarówno kiedy na liniach kolejowych poruszają się składy pociągów prowadzonych przez lokomotywę jak i dla przypadku gdy na szlakach kolejowych znajdują się elektryczne zespoły trakcyjne. Program ten wykorzystywany może być do określenia mocy umownych podstacji trakcyjnych, oraz jako narzędzie pomocne podczas układania rozkładów jazdy.
Tytuł:
Opracowanie krótkoterminowej metody prognozowania obciążeń podstacji trakcyjnych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Andrzej Sikora
Źródło finansowania:
KBN
Opis:
Celem pracy było opracowanie metody prognozowania obciążeń podstacji trakcyjnych. Podstawę metody stanowią wyniki obliczeń przejazdów teoretycznych w funkcji czasu wszystkich pociągów, które poruszają się w obszarze zasilania analizowanych podstacji trakcyjnych. Zakres pracy obejmował: budowę programu symulującego przejazdy teoretyczne różnych składów pociągów, budowę programu rozdzielającego energię pobieraną przez poszczególne składy pociągów pomiędzy współpracujące podstacje trakcyjne, oraz weryfikację pomiarową wielkości uzyskanych z obliczeń symulacyjnych. Przedstawiona metoda prognozowania może być dla służb PKP efektywnym narzędziem pozwalającym na minimalizację kosztów użytkowania energii elektrycznej, poprzez odpowiednią budowę rozkładów jazdy, lub dokonywanie trafnych zakupów części energii elektrycznej na giełdzie, w celu pokrycia obciążeń szczytowych.
Tytuł:
N N501 0089 33 Zarządzanie rozpływem energii w napędzie hybrydowym
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
Projekt promotorski. W ramach projektu opracowano: reprezentatywny cykl jezdny dla autobusu miejskiego, algorytmy pracy napędu hybrydowego równoległego dla autobusu miejskiego, algorytm hamowania rekuperacyjnego dla napędu na oś tylna pojazdu. Przeprowadzono badania stanowiskowe oraz symulacyjne badanego napędu.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
R10 046 03 pt.: Hybrydowy układ napędowy wózka widłowego
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
Opracowano: strukturę napędu wózka widłowego napędzanego silnikiem spalinowym oraz silnikami elektrycznymi zasilanymi z akumulatorów i superkondensatorów, algorytmy zarządzania rozdziałem mocy pomiędzy poszczególne komponenty napędu, przebadano cykle jazdy rzeczywistego wózka widłowego o masie udźwigu 16 t, opracowano model matematyczny i symulacyjny dla projektowanego układu napędowego, przeprowadzono badania symulacyjne. Zbudowano stanowisko badawcze projektowanego napędu i przeprowadzono badania stanowiskowe.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
N510 054 31/3358 Spalinowo-elektryczny układ napędowy pojazdu mechanicznego
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Romuald Grzenik
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
W ramach projektu opracowano modele symulacyjne autobusów miejskich na podstawie pojazdów rzeczywistych, przeprowadzono badania rzeczywistych cykli jezdnych autobusów na terenie miasta Gliwice, przeprowadzono badania symulacyjne opracowanego napędu hybrydowego z podwójnych zasobnikiem energii elektrycznej, zbudowano stanowisko badawcze napędu hybrydowego na którym zweryfikowano wyniki badań symulacyjnych. Symulacje stanowiskowe przeprowadzone zostały w oparciu o zaprojektowany system sterowania zaimplementowany w programowalnym systemie kontrolno-pomiarowym CompactRIO Nationl Instruments.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Projekt badawczy nr N N503 325 235: Ekologiczny napęd hybrydowy samochodu osobowego o strukturze Mild Hybryd
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Rafał Setlak
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
Układ Mild Hybrid służy ograniczeniu zużycia paliwa w samochodach dla uniknięcia przez producentów samochodów po roku 2014 kar za emisję każdego 1 g/km ponad limit KE. W konfiguracji Mild Hybrid zastosowano wstępne podgrzewanie bloku silnika spalinowego i układ Start&Stop zasilany z superkondensatorów. Mild Hybrid zmniejsza zużycie paliwa w pierwszym cyklu ECE15 UDC o 22%, całym teście UDC o 12%, w teście NEDC o 6,7%.