wtorek, 10.12.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

ELEKTRYKARok LIX (2013)
KwartalnikZeszyt 2-3 (226-227)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

 1. Seweryn MAZURKIEWICZ, Janusz WALCZAK: Zastosowanie pakietu Matlab do rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych
 2. Piotr PRUSKI, Stefan PASZEK: Analiza dokładności obliczeń elektromechanicznych wartości własnych na podstawie różnych przebiegów zakłóceniowych w systemie elektroenergetycznym
 3. Tadeusz BIAŁOŃ, Marian PASKO: Stabilność obserwatorów o nieproporcjonalnych sprzężeniach zwrotnych na przykładzie obserwatorów strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego
 4. Adrian NOCOŃ, Dominik SZUSTER: Zastosowanie algorytmu genetycznego do oceny jakości regulacji mikroźródła energii eklektrycznej z uwzględnieniem niepewności parametrów modelu matematycznego
 5. Janusz WALCZAK, Agnieszka JAKUBOWSKA: Rezonans w równoległym obwodzie reaktancyjnym ułamkowego rzędu
 6. Marek SZYMCZAK: Algorytm przetwarzania obrazu – detekcja i analiza obszarów
 7. Sebastian BERHAUSEN, Andrzej BOBOŃ: Ocena dokładności estymacji parametrów modelu generatora synchronicznego przy wykorzystaniu zaszumionych przebiegów w stanie obciążenia
 8. Piotr LEGUTKO: Nowe niskostratne drajwery tranzystorów MOSFET mocy
 9. Krzysztof DĘBOWSKI: O wpływie kształtu funkcji przynależności na wynik optymalizacji rozmytej w układzie jednofazowym z nieidealnym źródłem napięcia okresowego odkształconego
 10. Rafał STĘPIEŃ: Analiza sygnałów pseudolosowych w pakietach testów statystycznych
 11. Michał LEWANDOWSKI: Uogólnione częstotliwościowe wskaźniki zniekształceń filtracji dla układów klasy filtr lti-decymator/interpolator
 12. Dawid MAKIEŁA: Bezczujnikowe sterowanie wysokoobrotowego silnika PM BLDC