piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


ELEKTRYKARok LIX (2013)
KwartalnikZeszyt 2-3 (226-227)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

 1. Seweryn MAZURKIEWICZ, Janusz WALCZAK: Zastosowanie pakietu Matlab do rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych
 2. Piotr PRUSKI, Stefan PASZEK: Analiza dokładności obliczeń elektromechanicznych wartości własnych na podstawie różnych przebiegów zakłóceniowych w systemie elektroenergetycznym
 3. Tadeusz BIAŁOŃ, Marian PASKO: Stabilność obserwatorów o nieproporcjonalnych sprzężeniach zwrotnych na przykładzie obserwatorów strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego
 4. Adrian NOCOŃ, Dominik SZUSTER: Zastosowanie algorytmu genetycznego do oceny jakości regulacji mikroźródła energii eklektrycznej z uwzględnieniem niepewności parametrów modelu matematycznego
 5. Janusz WALCZAK, Agnieszka JAKUBOWSKA: Rezonans w równoległym obwodzie reaktancyjnym ułamkowego rzędu
 6. Marek SZYMCZAK: Algorytm przetwarzania obrazu – detekcja i analiza obszarów
 7. Sebastian BERHAUSEN, Andrzej BOBOŃ: Ocena dokładności estymacji parametrów modelu generatora synchronicznego przy wykorzystaniu zaszumionych przebiegów w stanie obciążenia
 8. Piotr LEGUTKO: Nowe niskostratne drajwery tranzystorów MOSFET mocy
 9. Krzysztof DĘBOWSKI: O wpływie kształtu funkcji przynależności na wynik optymalizacji rozmytej w układzie jednofazowym z nieidealnym źródłem napięcia okresowego odkształconego
 10. Rafał STĘPIEŃ: Analiza sygnałów pseudolosowych w pakietach testów statystycznych
 11. Michał LEWANDOWSKI: Uogólnione częstotliwościowe wskaźniki zniekształceń filtracji dla układów klasy filtr lti-decymator/interpolator
 12. Dawid MAKIEŁA: Bezczujnikowe sterowanie wysokoobrotowego silnika PM BLDC