sobota, 05.12.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Film dla Studentów I roku studiów


 Z okazji rozpoczęcia studiów na Wydziale Elektrycznym, Dziekan prof. dr hab. inż. Marian Kampik zaprasza
Studentów I roku wszystkich kierunków studiów do zapoznania się z filmem inaugurującym rok akademicki
2020/2021 na Wydziale Elektrycznym.

Film, zawierający wystąpienie Dziekana skierowane do Studentów oraz prezentację Wydziału Elektrycznego
w obszarach dydaktycznym, badawczym i naukowym, powstał przy współudziale Kolegium Dziekańskiego
z Samorządem Studenckim.

Link do materiału wideo

Członkowie Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej tradycyjnie co cztery lata (w latach letnich olimpiad) spotykają się na Zjeździe Koleżeńskim, połączonym z Walnym Zebraniem członków Oddziału. Jest to okazja do odnowienia starych i nawiązania nowych kontaktów zawodowych i towarzyskich.

W dniu 24 września 2016r. w murach naszej Alma Mater odbędzie się kolejny, XVII Zjazd Wychowanków. Tak jak w poprzednich latach jego program obejmuje:

  • uroczyste otwarcie z wykładem inauguracyjnym,
  • odnowienie immatrykulacji absolwentów rozpoczynających studia w roku 1966 i w latach wcześniejszych,
  • zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Elektryków SWPŚl.,
  • zwiedzanie oraz spotkania w Instytutach i Katedrach,
  • obiad i kolację koleżeńską w stołówce studenckiej.

Będzie możliwość zarezerwowania noclegu w domach studenckich.

Wydział Elektryczny jest jednym z czterech wydziałów założycielskich Politechniki Śląskiej i jako jeden z nielicznych nie zmieniał swojej nazwy. Zmieniał natomiast i unowocześnił programy nauczania oraz laboratoria naukowo-badawcze. Jest jednym z najlepszych wydziałów z zakresu szeroko rozumianej elektryki w kraju. Zawdzięcza to swoim pracownikom i absolwentom. W ubiegłym roku Wydział Elektryczny uroczyście obchodził 70-lecie powstania. Niektórzy z Koleżanek i Kolegów brali udział w uroczystościach jubileuszowych w dniach 27-29 października 2015 r.

Mam nadzieję, że nasze spotkanie w dniu 24 września 2016 r., na które zapraszam wszystkich absolwentów Wydziału Elektrycznego, będzie stanowiło dobre podsumowanie jego 70-lecia.

Z pozdrowieniami
Prezes Oddziału Elektryków
Stowarzyszenia Wychowanków Pol. Śl.
mgr inż. Krzysztof KolonkoWspółorganizatorzy XVII Zjazdu Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej

  • Współorganizatorzy XVII Zjazdu Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej
  • Współorganizatorzy XVII Zjazdu Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej
  • Współorganizatorzy XVII Zjazdu Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej
  • Współorganizatorzy XVII Zjazdu Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej