niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

ELEKTRYKARok LVII (2011)
KwartalnikZeszyt 2 (218)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Adrian NOCOŃ, Stefan PASZEK: Analiza wrażliwości wskaźników stabilności systemu z uwzględnieniem niepewności parametrów modeli matematycznych 
  2. Ryszard PORADA, Norbert MIELCZAREK: Badania porównawcze metod modelowania stanów chaotycznych w układach energoelektronicznych 
  3. Barbara KULESZ, Marian PASKO, Andrzej SIKORA: Trakcyjne wielopulsowe układy przetwarzania napięcia z dławikami sprzężonymi przy zasilaniu napięciem odkształconym 
  4. Andrzej CIOSKA, Zbigniew PILCH: Model matematyczny oraz wyniki symulacji ruchu 2-członowego manipulatora płaskiego
  5. Lesław TOPÓR-KAMIŃSKI; Aleksander KUMOR: Dwójnikowy oscylator kwadraturowy rzędu trzeciego z zastosowaniem konwejerów prądowych CCII
  6. Marcin KASPRZAK: Możliwości realizacji falownika klasy DE 13,56 MHz 500 W przy pracy optymalnej 
  7. Arkadiusz GANCARCZYK: Przegląd metod pomiarowych parametrów elektrycznych paralizatora
  8. Piotr HOLAJN: Hybrydowy ośmiowejściowy wzmacniacz operacyjny w układach analogowych z jego zastosowaniem 
  9. Michał PNIEWSKI: Badania łącza internetowego do transmisji głosu (VOIP)
  10. Wojciech MITKOWSKI, Anna OBRĄCZKA: Elektryczny układ drabinkowy Chuy