niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

ELEKTRYKARok LVII (2011)
KwartalnikZeszyt 1 (217)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Krzysztof GÓRECKI, Janusz ZARĘBSKI, Przemysław PTAK: Badanie przetwornicy BUCK z elementami półprzewodnikowymi z węglika krzemu
  2. Marcin MACIĄŻEK, Dariusz GRABOWSKI, Michał LEWANDOWSKI: Analiza rozpływu harmonicznych w układzie z energetycznym filtrem aktywnym
  3. Michał GWÓŹDŹ: Stabilność systemów dyskretnych w czasie na bazie rozszerzonej teorii próbkowania
  4. Henryka Danuta STRYCZEWSKA: Technologie zimnej plazmy. Wytwarzanie, modelowanie, zastosowania
  5. Marta KOLASA, Rafał DŁUGOSZ, Aleksandra FIGAS: Wpływ funkcji sąsiedztwa na efektywność uczenia sieci neuronowych Kohonena implementowanych sprzętowo
  6. Maciej WŁODARCZYK, Andrzej ZAWADZKI: Obwody RLC w aspekcie pochodnych niecałkowitych rzędów dodatnich
  7. Marek DŁUGOSZ: Sterowanie minimalnoenergetyczne silnikiem prądu stałego
  8. Łukasz PUTZ, Ryszard NAWROWSKI: Analiza wyższych harmonicznych w lampach LED używanych do oświetlenia dekoracyjnego
  9. Marek Włodarski: Zastosowanie analizy ROC w klasyfikatorach bayesowskich sygnałów PERG
  10. Omelian PŁACHTYNA, Zbigniew KŁOSOWSKI, Roman ŻARNOWSKI: Ocena skuteczności metody napięć średniokrokowych w porównaniu z klasycznymi metodami całkowania numerycznego w modelach matematycznych obwodów elektrycznych