niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk

W dniu 13 lipca pożegnaliśmy śp. prof. dr. hab. inż. Mariana Urbańczyka.

Profesor urodził się 2 lutego 1948 roku w Katowicach. W 1973 toku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki. Następnie podjął pracę w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego. Od 2009 r. był pracownikiem Katedry Optoelektroniki Wydziału Elektrycznego. Pełniąc obowiązki zastępcy kierownika Katedry z Politechniką Śląską związany był nieprzerwanie do końca.

Przedmiotem zainteresowań naukowych prof. Urbańczyka były badania układów akustycznych i możliwości ich praktycznego wykorzystania w technice. Pracę doktorską z zakresu akustyki technicznej złożył przed Radą Naukową Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Rozprawę habilitacyjną złożył natomiast przed Radą Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w 1999 r. Tytuł profesora uzyskał w ubiegłym roku. Prof. Marian Urbańczyk był autorytetem naukowym w dziedzinie akustyki technicznej, metrologii i elektroniki, członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego oraz Przewodniczącym Zarządu Oddziału PTA.

Odszedł od nas Przyjaciel, Kolega, wzór Prawego Człowieka i Naukowca. Jego odejście jest dotkliwą stratą dla całego środowiska akademickiego.

prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
Dziekan Wydziału Elektrycznego