niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Zarząd Fundacji Crescendum Est - Polonia uprzejmie zawiadamia, że Rada Fundacji podjęła uchwałę nr 9/R/2013 w dniu 10 października 2013 roku o otwarciu XVIII Konkursu o stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie wybitnie uzdolnionym studentom i młodym pracownikom naukowym, pragnącym realizować swoje marzenia edukacyjne poprzez podjęcie studiów/badań w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie, zaproszenia do wzięcia udziału w tegorocznym Konkursie.


Zapraszamy do udziału w Konkursie o stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia młodych ludzi, będących obywatelami polskimi, posiadającymi w Polsce stałe miejsce zamieszkania, legitymującymi się świetnymi wynikami w nauce, dysponującymi osiągnięciami naukowymi oraz ciekawymi projektami badawczymi.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku do rozpatrzenia w ramach XVIII Konkursu o stypendium jest złożenie do 31 grudnia 2013 roku wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego wraz z kompletem załączników pod adresem Biura Zarządu Fundacji:

Fundacja Crescendum Est - Polonia
Al. J. Ch. Szucha 9
00-580 Warszawa

Nowy kwestionariusz wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Dokumenty  portalu Fundacji.

Informuję, że umowa o stypendium podpisywana z laureatami Konkursu przewiduje zobowiązanie zwycięzcy do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przepracowanie co najmniej 5 lat. Gwarancją wypełnienia tego zobowiązania jest podpis na wekslu "in blanco". W przypadku nie wykonania tego postanowienia, stypendysta zmuszony będzie zwrócić 5-krotną wartość otrzymanego stypendium.

Uprzejmie zapraszam wybitnych studentów i młodych absolwentów do udziału w XVII Konkursie o stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi około 15 kwietnia 2014 roku.

Prezes Zarządu Fundacji
Krzysztof Laskowski