niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniach 19 - 21 listopada 2013 roku odbyło się wyjazdowe seminarium naukowe studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja. W seminarium zorganizowanym przez Koło Naukowe Energoelektroników udział wzięło udział 13 studentów VII semestru (dyplomowego) studiów I stopnia reprezentujących wszystkie specjalności dyplomowania. Miejscem seminarium było położone w Górach Stołowych, w miejscu przypominającym „koniec świata”, Schronisko PTTK Pasterka. Grupie studentów w składzie: Krzysztof Badura, Marek Czopowski, Mateusz Jelonek, Łukasz Kaczmarczyk, Marcin Karwat, Grzegorz Myziak, Marcin Pietryga, Damian Płotka, Marcin Surma, Dawid Szabra, Michał Tomecki, Adam Wanot oraz Damian Wolny towarzyszyło dwóch pracowników Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki: dr inż. Mariusz Stępień oraz dr inż. Aleksander Bodora.


Seminarium poprzedzone zostało wizytą w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Na zaproszenie prof. Andrzeja Zaleskiego, kierownika Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa, we wtorkowe przedpołudnie studenci uczestniczyli w wykładzie oraz zwiedzaniu laboratoriów Instytutu. Miejsce to wybrane zostało ze względu zbieżność tematyki badań, obejmującej nadprzewodnictwo i techniki kriogeniczne z tematyką przedmiotu Zastosowania nadprzewodnictwa, prowadzonego obecnie dla grupy KSS. Prof. Zaleski, przedstawił ogólnie zakres tematyki badawczej prowadzonej w Instytucie oraz omówił zagadnienia nadprzewodnictwa od jego podstaw fizycznych do aplikacji w potężnych systemach przemysłowych, takich jak CERN czy ITER (tokamak plazmowy). Po wykładzie studenci zwiedzali laboratoria Badań Magnetyków oraz Laserów, w których prezentowane były zakresy prowadzonych badań oraz wybrane eksperymenty. Cała wizyta w Instytucie przebiegła bardzo szybko, a trwała prawie cztery godziny.

Wieczorem po dotarciu do schroniska i zakwaterowaniu się odbyła się pierwsza część seminarium, w ramach którego studenci prezentowali tematykę realizowanych przez nich projektów inżynierskich. Ze względu na obszerność tematyki, obszerną dyskusję i późną godzinę rozpoczęcia udało się zaprezentować jedynie trzy referaty, których autorami byli:

 • Dawid Szabra (projekt dotyczący detektorów światłowodowych realizowany pod kierunkiem dr inż. E. Maciaka),
 • Mateusz Jelonek (projekt związany z określaniem dokładności pomiarów GPS na podstawie konstelacji satelitów prowadzony przez dr inż. A. Skórkowskiego),
 • Krzysztof Badura (projekt sterownika oświetlenia budynku mieszkalnego – promotor dr inż. A. Domoracki).

Po zakończonym seminarium część studentów korzystała jeszcze z dostępnych rozrywek sportowych, grając w tenisa stołowego oraz tzw. „piłkarzyki”.

Drugi dzień seminarium przeznaczony był przed południem na wyjście w góry. Ze względu na krótki dzień oraz mglistą pogodę wyjście rozpoczęło się krótko po godzinie 10:00 i trwało do godziny 15 z minutami (czyli praktycznie do zmroku). Celem wyprawy były znajdujące się po czeskiej stronie Broumowskie Ściany, zawierające ciekawe formacje skalne, a wśród nich „Skalne ZOO”. Po przejściu ponad 12 km oraz czterech godzinach marszu grupa w komplecie wróciła do schroniska.

Po posiłku i krótkim odpoczynku rozpoczęła się druga część seminarium poświęcona projektom inżynierskim. Zreferowanych zostało pozostałych dziesięć referatów, przez co seminarium trwało ponad trzy godziny. Kolejność wygłoszonych referatów była następująca (tematyka podana w sposób przybliżony):

 • Dawid Wolny (pomiar pętli histerezy magnetyków – promotor dr inż. M. Stępień),
 • Marcin Pietryga (projekt na temat modelu magazynu do sortowania – promotor dr inż. A. Bodora),
 • Adam Wanot (sterowanie prędkością silnika fotowoltaicznego – promotor dr inż. M. Stępień),
 • Michał Surma (cylindryczny wyświetlacz widmowy – promotor dr inż. A. Domoracki),
 • Łukasz Kaczmarczyk (pomiar wielkości analogowych – promotor dr inż. K. Bodzek),
 • Michał Tomecki (analizator widma – promotor dr inż. A. Met),
 • Damian Płotka (stabilizacja łożyska magnetycznego – promotor dr inż. M. Stępień),
 • Grzegorz Mysiak (stanowisko do badań światłowodów – promotor dr inż. Z. Opilski),
 • Marcin Karwat (analizator antenowy – promotor dr inż. A. Met),
 • Marek Czopowski (sterowanie piecem rezystancyjnym – promotor dr inż. A. Bodora).

Na zakończenie długiej części merytorycznej, referat o całkiem odmiennej tematyce wygłosił dr A. Bodora. Tematyka referatu, już tradycyjnie dotyczyła wypraw górskich pracowników Katedry KENER, a w tym przypadku była relacją z wyprawy trekingowej, którą autor odbył wiosną tego roku w Himalaje. Tym turystycznym akcentem zakończono drugi dzień seminarium.

Ostatniego dnia planowane było zdobycie Szczelińca. Ze względu na gęstą mgłę Szczeliniec zamieniony został na „spotkania z kulturą”. Kierując się w podróż powrotną grupa odwiedziła Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, gdzie oprócz zwiedzania wybrani studenci mogli „zaczerpnąć” kartkę pamiątkowego papieru oraz Kopalnię Złota w Złotym Stoku. Wizyta w tych obiektach pozwoliła poznać trochę historii Ziemi Kłodzkiej i na chwilę zapomnieć o elektronice.

Wszyscy uznali wyjazd seminaryjny za bardzo udany i potrzebny. Oprócz walorów integracyjno - turystycznych największą korzyścią była część seminaryjna, podczas której studenci mieli możliwość po raz pierwszy w tak szerokim gronie podyskutować o realizowanych przez nich projektach inżynierskich. A atmosfera miejsca uprzyjemniła te dyskusje. Wspólny wypoczynek dał wszystkim większą motywację do dalszej pracy.

Uczestnicy seminarium pragną podziękować Panu Dziekanowi prof. Pawłowi Sowie za wyrażenie zgody na zorganizowanie seminarium oraz Panu prof. Andrzejowi Zaleskiemu za serdeczne przyjęcie i zaprezentowanie badań prowadzonych w INTiBS PAN.