poniedziałek, 27.06.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniach 24 i 25 września 2015 r. w miejscowości Jachranka, pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, odbyły się XII Targi Energii, zorganizowane przez Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Podobnie jak w poprzednich edycjach Targi stanowiły platformę dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce.

Pierwszy dzień Targów w ich części seminaryjnej i panelach dyskusyjnych w ramach bloków tematycznych obejmował m.in. zagadnienia praktycznych aspektów rozwiązań prawnych w zakresie systemu wsparcia OZE, kogeneracji, efektywności energetycznej oraz zarządzania popytem i ich wpływ na zachowania uczestników rynku energii, zagadnienia zmian wprowadzonych ustawą o odnawialnych źródłach energii a także zagadnienia dotyczące technicznych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego. Omawianiu poszczególnych zagadnień towarzyszyły prezentacje przedstawicieli Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Towarzystwa Obrotu Energią, Urzędu regulacji Energetyki, Ministerstwa Gospodarki, Grupy Energa, firmy Schneider Electric Polska, Grupy Enea, PSE S.A., Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Drugi dzień Targów został nazwany Dniem (dla) Prosumenta z laboratorium prosumenta. Rozpoczął się prezentacją otwierającą prof. dra hab. inż. Jana Popczyka z Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej i Centrum Energetyki Prosumenckiej, który przedstawił segmentację rynku prosumenckiego: prosumenci przemysłowi (autoproducenci), instytucjonalni (w tym samorządy miast i gmin) oraz budynkowi. Następnie przedstawili swój prezentacje uczestnicy panelu dyskusyjnego: Michał Ajchel - Vice Prezes Rynku Energetyki w firmie Schneider Electric Polska; dr inż. Joachim Bargiel - Wójt Gminy Gierałtowice; Andrzej Jurkiewicz - Prezes firmy eGmina, Infrastruktura, Energetyka; dr hab. inż. Krzysztof Dębowski - Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej i Centrum Energetyki Prosumenckiej; dr Wojciech Stawiany - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Rafał Świstak - Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Po części prezentacyjnej odbyły się pokazy laboratoriów prosumenta i działających instalacji w ramach segmentacji:

  • segment 1 - wizualizacja reprezentatywnych instalacji przemysłowych (bloków wytwórczych) za pomocą systemów SCADA, przy wykorzystaniu Internetu,
  • segment 2 - wirtualna sieć gminnych prosumenckich instalacji wytwórczo-sieciowych (prosumenci instytucjonalni, mikro-sieci) i budynkowej prosumenckiej mikro-infrastruktury energetycznej (PME),
  • segment 3 - poligonowe laboratorium rzeczywistych mikroinstalacji prosumenckich, w tym samochodów elektrycznych.

Z programem, szczegółami Targów oraz prezentacjami prelegentów można się zapoznać na stronie internetowej: http://www.targienergii.pl.

Targi Energii Jachranka 2015
Targi Energii Jachranka 2015Galeria zdjęć: Wystąpienie prof. dra hab. inż. Jana Popczyka
Targi Energii Jachranka 2015Targi Energii Jachranka 2015Targi Energii Jachranka 2015Targi Energii Jachranka 2015Targi Energii Jachranka 2015Targi Energii Jachranka 2015Targi Energii Jachranka 2015Targi Energii Jachranka 2015Targi Energii Jachranka 2015Targi Energii Jachranka 2015Targi Energii Jachranka 2015Targi Energii Jachranka 2015