niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Studentów, którym niepełnosprawność lub przewlekła choroba utrudnia studiowanie na Naszym Wydziale zapraszamy do konsultacji z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych dr inż. Anną Piwowar. Dyżury Pełnomocnika odbywają się we wtorki w godzinach od 10:00 do 11:30, w pokoju 215 budynku B Wydziału Elektrycznego.

Podczas dyżurów uzyskać można:

  • bieżące informacje, wszelkie porady i wskazówki,
  • pomoc w każdej sprawie związanej z niepełnosprawnością,
  • rozwiązanie problemów funkcjonowania na uczelni związanych z niepełnosprawnością, np. dostosowanie formy egzaminu do potrzeb studenta w porozumieniu z egzaminatorem,
  • pomoc w innych sprawach na indywidualny wniosek studenta.

Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefon: +48 32 237 1018.

Na Politechnice Śląskiej funkcjonuje od 1 lipca 2008 roku Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (http://www.bon.polsl.pl ), będące częścią Działu Spraw Studenckich i Kształcenia. Celem Biura jest umożliwienie studentom niepełnosprawnym Politechniki Śląskiej równego dostępu do oferty dydaktycznej uczelni, niezależnie od rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności. Studenci mają możliwość korzystania ze wsparcia i specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego im pełny udział w procesie kształcenia, podczas zajęć i egzaminów.

Aktualizacja: wrzesień 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje o możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II. Program skierowany jest do osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczących się w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub przeprowadzających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Oferowana pomoc obejmuje:

  • opłatę za naukę (czesne),
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
  • dodatek na uiszczenie opłaty za prowadzenie przewodu doktorskiego w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Termin przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 wyznaczono od 01.09.2017 r. do 10.10.2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Środków PFRON przy ul. Zwycięstwa 34 of. w Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych w godzinach:

poniedziałek:
od 12:30 do 16:30
wtorek:
od 12:30 do 15:00
środa:
od 8:00 do 11:00
czwartek:
od 8:00 do 11:00
piątek:
od 8:00 do 11:00

Wnioski dostępne są w Biurze oraz na stronie GOIN pod adresem: www.goin.gliwice.pl w zakładce Aktywny Samorząd.