poniedziałek, 27.06.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

ELEKTRYKARok LXII (2016)
KwartalnikZeszyt 3-4 (239-240)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Michał PNIEWSKI: Poprawa jakości zasilania poprzez zastosowanie filtra aktywnego – Studium przypadku
  2. Krzysztof PRZYBYŁA: Możliwości zastosowania tranzystorów MOSFET na bazie SiC oraz GaN w falowniku klasy DE
  3. Mirosław WCIŚLIK. Paweł STRZĄBAŁA: Rozkład mocy w obwodzie z prostownikiem mostkowym w trybie pracy ciągłej
  4. Sławomir BIEROŃSKI, Roman KORAB, Robert OWCZAREK: Wpływ regulacji przesuwników fazowych instalowanych w rejonie europy środkowo-wschodniej na transgraniczne przepływy mocy
  5. Waldemar BAUER, Jerzy BARANOWSKI, Tomasz DZIWIŃSKI, Paweł PIĄTEK, Marta ZAGÓROWSKA: Aproksymacja równoległa Oustaloupa
  6. Marek KCIUK, Tomasz TRAWIŃSKI: Bezkontaktowy miernik przemieszczenia liniowego lub kątowego o przełączalnym zakresie pomiarowym
  7. Zbigniew Hieronim ŻUREK: Nowe zastosowania pomiarowe metod indukcyjnych w diagnostyce materiału i struktury stali
  8. Adam CICHY, Sebastian BARWINEK: Przesuwnik fazowy w układach quasi‑zrównoważonych z odstrojeniem
  9. Beata KRUPANEK, Ryszard BOGACZ: Badania czujnika tlenu opartego na związkach rutenu