wtorek, 20.04.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Przeczytaj jak Wydział Elektryczny zorganizował Ci studia w roku 2020/2021


W dniu 30 października na Wydziale Elektrycznym, miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Profesora Wilibalda Winklera.

Wśród znamienitych gości znaleźli się m. in. Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Jego Ekscelencja Ksiądz Profesor Jan Kopiec - Biskup Diecezji Gliwickiej, Ksiądz Jan Wieczorek – Emerytowany Biskup Gliwicki, prof. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Andrzej Wiszniewski – Minister Nauki w Rządzie Jerzego Buzka, Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Miasta Zabrza oraz Andrzej Pilot – I Wicewojewoda Śląski. W uroczystości uczestniczyła także Rodzina śp. Profesora Winklera - Jego Małżonka dr inż. Teresa Winkler oraz Córka Pani Anna Lech. Obecni byli ponadto przedstawiciele krajowego i zagranicznego świata nauki, pracownicy przemysłu, wychowankowie i współpracownicy Profesora.

Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, który przypomniał sylwetkę zawodową Profesora Wilibalda Winklera, jako naukowca w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów oraz Jego dokonania, jako Rektora Politechniki Śląskiej.

Następnie głos zabrał prof. Jerzy Buzek, w którego rządzie Profesor Wilibald Winkler sprawował urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji odpowiadając za współpracę zagraniczną i integrację europejską. Eurodeputowany podkreślił rolę nowoczesnej elektroenergetyki, jako jeden z priorytetów Unii Europejskiej.

Kolejne wystąpienie prof. Andrzeja Wiszniewskiego - bliskiego współpracownika i przyjaciela prof. Wilibalda Winklera z okresu pełnienia funkcji rządowych, dotyczyło zmian, jakie zaszły w nauce polskiej, po przełomie roku 1990, w których Profesor Wilibald Winkler odegrał istotną rolę.

Profesor Jan Popczyk z Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów przedstawił Profesora Winklera, jako człowieka o wysokim poziomie etyki i dobrej organizacji pracy, który traktował w sposób partnerski współpracowników i podwładnych.

Do wspomnień o profesorze Winklerze dołączyła również Prezydent Miasta Zabrza – pani Małgorzata Mańka- Szulik. Z Zabrzem Profesor Wilibald Winkler związał całe życie, z dumą podkreślając swoje śląskie pochodzenie. Miasto Zabrze uhonorowało słynnego mieszkańca, przyznając Mu patronat nad jedną z ulic.

Ostatni wystąpił I Wicewojewoda Śląski – Jan Pilot, który skupił się na fragmencie życiorysu Profesora Winklera, dotyczącym sprawowania funkcji Wojewody Śląskiego.

Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik wraz z Córką śp. Profesora Winklera – Panią Anną Lech.

Profesor Wilibald Winkler urodził się w 1933 roku w Zabrzu. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w przemyśle. Po ukończeniu studiów na Wydziale Elektrycznym, od 1966 roku, zatrudniony został w Katedrze Sieci i Układów Elektroenergetycznych. Na Politechnice Śląskiej uzyskał stopień naukowy doktora, następnie obronił rozprawę habilitacyjną i w 1981 roku został profesorem tytularnym. W latach 1990-1996 roku pełnił funkcję Rektora Politechniki Śląskiej. Od listopada 1997 r. do grudnia roku 2000 sprawował urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, natomiast w latach 2000-2001 był wojewodą śląskim.

Profesor Wilibald Winkler zawodowo zajmował się automatyką zabezpieczeniową i pomiarami elektrycznymi. Uzyskał następujące odznaczenia i wyróżnienia: doktorat honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Mariupolu (Ukraina), Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Politechniki Śląskiej, Medal "Georgius Agricola" Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, Medal "Kalos Kagathos", tytuł honorowego profesora Politechniki Wrocławskiej, nagrodę Metropolity Górnośląskiego "Lux ex Silesia". Profesor zmarł w 2010 roku.

Autorzy zdjęć: Janusz Rzymanek i Marek Szum