środa, 27.01.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 15 czerwca 2015 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Władysława Paszka. Uroczystość odbyła się w związku z 90-tą rocznicą urodzin Profesora oraz wpisuje się w cykl imprez rocznicowych z okazji 70 roku istnienia Wydziału.

Spotkanie otworzył i prowadził Prezes Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) dr inż. Jan Kapinos, który powitał zabranych: Rodzinę Profesora Władysława Paszka, naukowców, pracowników przemysłu, wychowanków i przyjaciół Profesora.

Następnie, prof. dr hab. inż. Marian Pasko przedstawił bogato ubarwioną zdjęciami prezentację biograficzną Profesora Władysława Paszka. Pod redakcją prof. Mariana Pasko zostały również opracowane i wydane, w formie książkowej, wspomnienia o Profesorze Władysławie Paszku, które otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystości.

Prof. dr hab. inż. Władysław Paszek (1925-2004) rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w 1946 roku. Studiował na dwóch specjalnościach: maszynach elektrycznych i elektronice, uzyskując w 1951 roku dyplom magistra inżyniera elektryka. Jeszcze jako student rozpoczął, w 1949 roku, pracę w charakterze asystenta w Katedrze Maszyn Elektrycznych. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1958 roku na podstawie pracy doktorskiej pt. "Niektóre zagadnienia projektowania i szczególne formy budowy amplidyn". Trzy lata później uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, a w 1987 roku tytuł naukowy profesora. W 1966 roku Profesor Władysław Paszek objął kierownictwo Katedry, a następnie Instytutu Maszyn Elektrycznych, którymi kierował do czasu odejścia na emeryturę w 1994 roku. Dzięki jego staraniom i pomocy Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych, doszło do powstania budynku dydaktyczno-laboratoryjnego (obecnie budynek C) Wydziału Elektrycznego. Badania naukowe Profesora Władysława Paszka związane były przede wszystkim z maszynami elektrycznymi, układami elektromaszynowymi i ich regulacją. Był autorem wielu skryptów i podręczników akademickich oraz licznych prac naukowych, opublikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Był promotorem ponad 40 rozpraw doktorskich, wychowawcą wielu pokoleń elektryków. Jednocześnie, Profesor Władysława Paszek współpracował intensywnie z przemysłem, jako ekspert z zakresu maszyn elektrycznych.

Po prezentacji uczestnicy spotkania podzielili się swoimi wspomnieniami oraz wrażeniami ze spotkań z Profesorem w przeszłości.

W imieniu Rodziny Profesora Władysława Paszka, głos zabrał Jego syn – prof. dr hab. inż. Stefan Paszek, który podziękował organizatorom uroczystości, a w szczególności prof. dr. hab. inż. Marianowi Pasko, który był pomysłodawcą i realizatorem spotkania, a także redaktorem wydanych wspomnień oraz wszystkim osobom biorącym udział w opracowaniu publikacji.

Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa scharakteryzował Profesora Władysława Paszka, jako dydaktyka wymagającego, lecz bardzo życzliwego dla studentów, mającego odwagę do głoszenia i obrony własnego zdania.

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Jan Szymczak, zwrócił uwagę na związki, jakie łączyły Profesora Władysława Paszka ze Szczecinem i tamtejszą Politechniką. Dodał również, iż Profesor Władysław Paszek cieszył się uznaniem naukowców zarówno Europy Zachodniej, jak też i Wschodniej, co stanowiło o Jego wielkim autorytecie naukowym.

Wieloletni współpracownik Profesora Władysława Paszka – prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk z Politechniki Krakowskiej wspominał wspólnie odbyte konferencje i zagraniczne wyjazdy naukowe.

Z kolei prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik – Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP i wychowanek Profesora Władysława Paszka, zaznaczył wpływ, jaki Profesor wywarł na pokolenie młodych elektryków i ich dalsze losy zawodowe.

Ludwik Pinko – były dyrektor techniczny Energopomiaru i bliski współpracownik Profesora Władysława Paszka, nakreślił relacje koleżeńskie, jakie łączyły młodych asystentów, a następnie współpracowników podczas prowadzenia pionierskich badań dla przemysłu.

Ostatni wypowiedział się Stefan Sieradzki – emerytowany dyrektor przedsiębiorstwa Energoserwis (obecnie EthosEnergy Poland S.A.), który zwrócił uwagę na praktyczne umiejętności zawodowe Profesora Władysława Paszka, wieloletniego konsultanta w zakresie badania i napraw generatorów elektrycznych.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, uczestnicy wzięli udział w spotkaniu towarzyskim, które upłynęło w przyjaznej atmosferze na ożywionych dyskusjach.

 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka