niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


 • Wydział Elektryczny

W dniu 15 czerwca 2015 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Władysława Paszka. Uroczystość odbyła się w związku z 90-tą rocznicą urodzin Profesora oraz wpisuje się w cykl imprez rocznicowych z okazji 70 roku istnienia Wydziału.

Spotkanie otworzył i prowadził Prezes Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) dr inż. Jan Kapinos, który powitał zabranych: Rodzinę Profesora Władysława Paszka, naukowców, pracowników przemysłu, wychowanków i przyjaciół Profesora.

Następnie, prof. dr hab. inż. Marian Pasko przedstawił bogato ubarwioną zdjęciami prezentację biograficzną Profesora Władysława Paszka. Pod redakcją prof. Mariana Pasko zostały również opracowane i wydane, w formie książkowej, wspomnienia o Profesorze Władysławie Paszku, które otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystości.

Prof. dr hab. inż. Władysław Paszek (1925-2004) rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w 1946 roku. Studiował na dwóch specjalnościach: maszynach elektrycznych i elektronice, uzyskując w 1951 roku dyplom magistra inżyniera elektryka. Jeszcze jako student rozpoczął, w 1949 roku, pracę w charakterze asystenta w Katedrze Maszyn Elektrycznych. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1958 roku na podstawie pracy doktorskiej pt. "Niektóre zagadnienia projektowania i szczególne formy budowy amplidyn". Trzy lata później uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, a w 1987 roku tytuł naukowy profesora. W 1966 roku Profesor Władysław Paszek objął kierownictwo Katedry, a następnie Instytutu Maszyn Elektrycznych, którymi kierował do czasu odejścia na emeryturę w 1994 roku. Dzięki jego staraniom i pomocy Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych, doszło do powstania budynku dydaktyczno-laboratoryjnego (obecnie budynek C) Wydziału Elektrycznego. Badania naukowe Profesora Władysława Paszka związane były przede wszystkim z maszynami elektrycznymi, układami elektromaszynowymi i ich regulacją. Był autorem wielu skryptów i podręczników akademickich oraz licznych prac naukowych, opublikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Był promotorem ponad 40 rozpraw doktorskich, wychowawcą wielu pokoleń elektryków. Jednocześnie, Profesor Władysława Paszek współpracował intensywnie z przemysłem, jako ekspert z zakresu maszyn elektrycznych.

Po prezentacji uczestnicy spotkania podzielili się swoimi wspomnieniami oraz wrażeniami ze spotkań z Profesorem w przeszłości.

W imieniu Rodziny Profesora Władysława Paszka, głos zabrał Jego syn – prof. dr hab. inż. Stefan Paszek, który podziękował organizatorom uroczystości, a w szczególności prof. dr. hab. inż. Marianowi Pasko, który był pomysłodawcą i realizatorem spotkania, a także redaktorem wydanych wspomnień oraz wszystkim osobom biorącym udział w opracowaniu publikacji.

Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa scharakteryzował Profesora Władysława Paszka, jako dydaktyka wymagającego, lecz bardzo życzliwego dla studentów, mającego odwagę do głoszenia i obrony własnego zdania.

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Jan Szymczak, zwrócił uwagę na związki, jakie łączyły Profesora Władysława Paszka ze Szczecinem i tamtejszą Politechniką. Dodał również, iż Profesor Władysław Paszek cieszył się uznaniem naukowców zarówno Europy Zachodniej, jak też i Wschodniej, co stanowiło o Jego wielkim autorytecie naukowym.

Wieloletni współpracownik Profesora Władysława Paszka – prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk z Politechniki Krakowskiej wspominał wspólnie odbyte konferencje i zagraniczne wyjazdy naukowe.

Z kolei prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik – Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP i wychowanek Profesora Władysława Paszka, zaznaczył wpływ, jaki Profesor wywarł na pokolenie młodych elektryków i ich dalsze losy zawodowe.

Ludwik Pinko – były dyrektor techniczny Energopomiaru i bliski współpracownik Profesora Władysława Paszka, nakreślił relacje koleżeńskie, jakie łączyły młodych asystentów, a następnie współpracowników podczas prowadzenia pionierskich badań dla przemysłu.

Ostatni wypowiedział się Stefan Sieradzki – emerytowany dyrektor przedsiębiorstwa Energoserwis (obecnie EthosEnergy Poland S.A.), który zwrócił uwagę na praktyczne umiejętności zawodowe Profesora Władysława Paszka, wieloletniego konsultanta w zakresie badania i napraw generatorów elektrycznych.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, uczestnicy wzięli udział w spotkaniu towarzyskim, które upłynęło w przyjaznej atmosferze na ożywionych dyskusjach.

 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka