niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Okręgowej Komisji Wyborczej okręgu wyborczego RE

Wydział Elektryczny

Politechniki Śląskiej

Okręgowa Komisja Wyborcza okręgu wyborczego RE informuję, że podczas posiedzenia wyborczego w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Politechniki Śląskiej w dniu 12.03.2020r., dokonano wyboru członka Senatu w grupie przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego z okręgu wyborczego RE.

Wybrany został:

dr hab inż. Wojciech Burlikowski, prof. PŚ

 

W imieniu OKW okręg wyborczy RE

Przewodniczący

dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. Pol. Śl.